Songs (a-z)

Displaying 1 - 500 of 1026
| - NO VALUE - | ( | . | / | - NO VALUE - | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U
Text incipit Catalogue #
Páči sa mi šuhaj svete švarní Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1267
Páči sa mi, páči, valaská postava Sbírka Jar. a Vl. Smutných 27/2/011
Padá rosa studená, Kriste nebeský. Padá rosa... Sušil 1860 0063
Padla mucha na konopie Kolberg 03 Kujawy 1 K0018
Padla rosa padla Kolberg 06 Krakowskie 2 K0706
Padla rosa studená, Kriste nebeský. Chodí po ní... Sušil 1860 0065
Padou lístek z javora Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1216
Pálen-, pálen- pálenečka Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1411b
Pálené, pálené ej pekné? Sbírka Jar. a Vl. Smutných 09/001
Pálené, pálené, borovička Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/017
Pálené, pálené, ej bud len pochválené Sbírka Jar. a Vl. Smutných 10/024
Palenečka dobre zdraví Poloczek 1964 172
Pálenečka to je špina Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1411a
Palenki nedajú Poloczek 1964 254
Pamietaj chopoku na wyrazy moje Kolberg 06 Krakowskie 2 K0294
Pamietas ty Jasiu Kolberg 06 Krakowskie 2 K0310
Pamietas ty psie ultaju Kolberg 06 Krakowskie 2 K0311
Pán Bůh vám, rodiči, Pán Bůh vám zaplať! Za... Sušil 1860 1235
Pán Bůh zaplať za tu koledničku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 43/011
Pan Bůh zaplať, pane hospodaři, za tu koledu, a... Sušil 1860 2216
Pán kapitán, vislužiu som tri ruočki Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1325b
Pan starosta pojechal na krakowskie pole Kolberg 01 Pieśni K0007t
Pán ujec, milá má Sbírka Jar. a Vl. Smutných 45/072
Pane Bože, pomáhaj nám, sivé voly poháňaj nám Sbírka Jar. a Vl. Smutných 10/016
Pane bratříčku, dobrej den, den, den, dobrej den... Erben 1864 4/030
Pane hospodáři, zač ty voly dáš Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/039
Pane náš, pane náš, chystaj nám aldamáš,... Sušil 1860 1565
Pane náš, pane náš, chystaj nám aldamáš Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/034
Pane šafáři! vo půl zlatýho, že má šafářka něco... Erben 1864 5/242
Panenka Maria po světě chodila, Božího synáčka v... Sušil 1860 0066
Panenka Maria po světě chodila, Božího synáčka v... Sušil 1860 0067
Panenka Maria po světě chodila, Božího synáčka v... Sušil 1860 0068
Panenko, byla bys červená, ale Sbírka Jar. a Vl. Smutných 13/022
Pani co wladasz sercami naszemi Kolberg 06 Krakowskie 2 K0494
Pani mamka, peknú cérku máťe Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1418b
Pani mamka, peknú cérku máťe Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1418d
Pani mámo, peknú cieru máťe Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1418a
Pani matka, peknú céru máťe Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1418a
Pani matko by tu marynarz Kolberg 06 Krakowskie 2 K0379
Pani mloda sciezala Kolberg 02 Sandomierskie K0017
Pani nasa pani Kolberg 06 Krakowskie 2 K0801
Páni, páni, vojenščí páni, nač ste vy mia na... Sušil 1860 1625
Panie sit panie sit Kolberg 05 Krakowskie 1 K0069
Panienki wierne sa Kolberg 04 Kujawy 2 K0347
Panímáma jede k nám, ale co, z kanceláře pisař Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/102
Panimama zla hezkó dceru má, běž, synečku, na... Sušil 1860 1875
Panímámo Jersouc! vyjděte před dům: nelekejte se... Erben 1864 3/126
Panímámo zlatá! otevřete vrata: ať si nepolámu na... Erben 1864 3/125
Panímámo zlatičká! je-li doma Ančička? „Není doma... Erben 1864 5/054
Panímámo! kde je vaše dcera? já jí přišel... Erben 1864 2/341
Panímámo, jede k nám ze Slavkova písař, švárné... Sušil 1860 0745
Paňmáma povídala, abych si vdovce vzala: vdovec... Erben 1864 2/789
Paňmámo! milej jde k nám: jakou mu večeři dám?... Erben 1864 2/151
Pannám fijálky, mládencům růže, chudobky vdovám,... Erben 1864 4/122
Pansky pachole, půjč mi pistole, já si dám jednu... Erben 1864 3/021
Panstwo soltysostwo Kolberg 04 Kujawy 2 K0355
Pantáto, pantáto pod věnečkem! hejhejte, hej bej... Erben 1864 3/060
Pantáto, pantáto! hezkou dceru máte: budu za ní... Erben 1864 2/303
Pár vajíček vod slepiček a trochu másla, aby se... Sušil 1860 2303
Pár vajíček vod slepiček a trochu másla, aby se... Sušil 1860 2303
Parobecek ci ja Kolberg 06 Krakowskie 2 K0615
Parobecek ci ja Kolberg 06 Krakowskie 2 K0271
Parobecek jestem ci ja Kolberg 06 Krakowskie 2 K0272
Parobecek jezdem ci ja Kolberg 06 Krakowskie 2 K0492
Parobecku gruba siecka Kolberg 02 Sandomierskie K0263
Parobeczek dziewke chwali Kolberg 01 Pieśni K0346T
Parobeczku gruba sieczka Kolberg 01 Pieśni K0158t
Parobeczku krzywo orzesz Kolberg 01 Pieśni K0066t
Parobek z Cholerzyn Kolberg 06 Krakowskie 2 K0794
Parta moja, parta Poloczek 1964 282
Parta moja, parta Poloczek 1964 405
Pas sa, bura, pas sa Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1560
Pas sa, kravičko, pas sa, naber na sebe masa,... Sušil 1860 1476
Pásaly sa, pásaly husky po pažici Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/071
Pase Janik ovce Poloczek 1964 035
Pase Jano tri voli, čimčaračačom Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/043
Pase ovčáček v zeleném háječku, pase ovčačka v... Erben 1864 5/223
Pase ovčák ovce na zelené louce. Šel tam tudy... Erben 1864 7/026
Pase ovčák, pase ovce v pěkném zeleném klobouce,... Erben 1864 7/006
Pase šohaj dva voly nedaleko hobory. Donesl... Sušil 1860 0832
Pase šohaj koně na zelenej lúce, na zelenej... Sušil 1860 0746
Pase, Jano junce, v húbokej dolince Sbírka Jar. a Vl. Smutných 44/033
Pásel Jano dva voly lajzade ... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/029
Pasel Kubo ovce Poloczek 1964 073
Páseł Janko dva voły na zeľeném ľibyzija ľauza... Bartoš 1901 0056
Pasia bi ja po doľiňe pavi Poloczek 1964 070
Pásl ovčák ovce na zelenej lúce, aitom tytom... Sušil 1860 0285
Pásl sem já beránka v zabrdovské seči, ulítla mu... Sušil 1860 2138
Pásla Anka pávi Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1199
Pásla děvečka na dolině páva, a tam nerůstla... Sušil 1860 1529
Pásla děvečka za horama páva Sbírka Jar. a Vl. Smutných 13/023
Pásla děvečka za horama páva Sbírka Jar. a Vl. Smutných 13/020
Pásla dzevenka páva mezi horama Sbírka Jar. a Vl. Smutných 09/002
Pásla hanačka páva mezi horami sama; a přijeli... Sušil 1860 0747
Pásla husičky [: pode mlénem, :] umévala se... Sušil 1860 2263
Pasla husky nado dvorom Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/067
Pásla husy na jeteli, ptala se ho: „Přijdete-li... Erben 1864 2/004
Pásla husy nade dvorem, sama seděla pod javorem... Erben 1864 7/033
Pásla husy pode mlýnem [: a sama seděla :] pod... Sušil 1860 0287
Pásla má milá koníčky, pásla má milá koně, jen... Erben 1864 2/329
Pásla milá, pásla páva blízko zeleného hája... Bartoš 1901 0092
Pásla ovce, padla s kopce, padla do rokle široký... Erben 1864 5/225
Pásla ovčičky v zeleném háječku; pásla ovčičky v... Erben 1864 5/224
Pásla panenka páva mezi horami sama; jeli tam... Erben 1864 7/036
Pasla pasterecka Kolberg 06 Krakowskie 2 K0388
Pasla pastereczka mlode jagniateczka Kolberg 04 Kujawy 2 K0184
Pásla som ovce pod lejšú, uchycil mi vlk... Sušil 1860 1525
Paslach husky na lesku,1) vzal mi vlček najlepšu... Sušil 1860 2178
Paslam woly pod lozina Kolberg 01 Pieśni K0006t
Paslem owiecki za dworem Kolberg 05 Krakowskie 1 K0033
Pasľi pastieri Poloczek 1964 175
Pásli voly volaříci při tej našej rúbanici.... Sušil 1860 0383
Páslo ďiuča pávi Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1117b
Páslo dívča páslo koně, nedaleko na výhoně Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/284
Páslo dívča, páslo koně při Dunaji pri tej vodě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/045
Páslo dzeuča pávi Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1117b
Páslo, dívča, páslo koně Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/070
Pásol Jančík dva volki Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1462a
Pásol Janko krávy a Kačenka pávy Sbírka Jar. a Vl. Smutných 45/063
Pášou Jaňík dva voli Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1487
Pašou som ouce cez omšu Poloczek 1964 532
Pasterska Kolberg 02 Sandomierskie K0274
Pasterska Kolberg 02 Sandomierskie K0273
Pasterski Kolberg 04 Kujawy 2 K0453
Pasterski Kolberg 04 Kujawy 2 K0452
Pasterze biezeli Kolberg 05 Krakowskie 1 K0055
Pasterze pasterze prosze was dla Boga Kolberg 05 Krakowskie 1 K0052
Pasu krávy, pasu, ale nevím, kde jsú. Krávy... Sušil 1860 1475
Pásła cérečka husy, na súsedovém kusi: Héna,... Bartoš 1901 0089
Pásło děvče, pásło koně, nedaľeko v čérnéj hoře... Bartoš 1901 0090
Pásło dívča, pásło koně pri Dunaji, pri téj vodě... Bartoš 1901 0091b
Patrzcie bogacze swiata Kolberg 06 Krakowskie 2 K0489
Pec nám padla, pec nám padla, kdo pak nám ji... Erben 1864 5/117
Pec se nam běli, koláči něni. To je tomu tak,... Sušil 1860 2230
Pecickie parobeczki da precz powedrowali Kolberg 01 Pieśni K0142t
Pedzcie trzody z lak pasterze Kolberg 06 Krakowskie 2 K0585a
Pekař peče housky, uštipuje kousky; pekařka mu... Erben 1864 5/091
Pekla buchly, pekla s mákem, poslala je za... Erben 1864 5/263
Pekla dolky z bílý mouky, sypala je perníkem,... Erben 1864 5/260
Pekná je to tá bistrická kasáreň Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1304
Pěkná, hezká, na lavici spala, a já sem ju... Bartoš 1901 0194
Pekne dievča, pekná poscel, to by se mi líbilo Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/032
Pěkné kázáničko Sbírka Jar. a Vl. Smutných 28/011b
Pěkně prosím, pane správce, odpusťte mi robotu:... Erben 1864 5/237
Pěkně se zelená Klášterská krajina, zelená,... Erben 1864 5/375
Pěkné zkázaníčko milá mně zkázala, abych já k... Sušil 1860 1088
Pěknej obrázek mám, vím co s ním udělám: jsou na... Erben 1864 2/126
Pekní koňík kedz sa pekne učeše Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1324
Peknuo meno ti mi dávajú Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1445f
Pekowiecki dworku Kolberg 06 Krakowskie 2 K0711
Pepíčku od koní, kam jsi dal podkovy? „Já jsem je... Erben 1864 2/749
Pepíku, Pepíku! co pak dělá babka? „Sedí na... Erben 1864 4/117
Peřiny, peřiny, mý milý peřiny! Už my vás... Sušil 1860 1208
Pěsničku zme vyzpivali Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/001
Pěsničku zme vyzpívali milej Sbírka Jar. a Vl. Smutných 16/061
Pěsničku zme vyzpívali, milý Bože Sbírka Jar. a Vl. Smutných 20/063
Pěsničku zme vyzpívali, milý Bože Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/050
Pěsničku zme zazpivali Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/003
Petře, Pavle! co chceš na mně? „Nůši, nůši... Erben 1864 2/713
Petrovický zámek mezi horama: nezapomeň na to, co... Erben 1864 2/180
Pí bratříčku, pí, jen se neopí! kdybys propil... Erben 1864 4/013
Pi, Jaňíčok, pi, len sa ňeopi Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1469a
Pí, synáčku, pomalíčku, pí, synáčku, pomalu: máš... Erben 1864 4/016
Pič buďem, piť buďem Poloczek 1964 449
Piekla bulki z swiatlej maki Kolberg 06 Krakowskie 2 K0869
Piekna Basiu luba Basiu Kolberg 06 Krakowskie 2 K0521
Piekny kwiatek rozy Kolberg 06 Krakowskie 2 K0712
Pierscioneczku ulubiony Kolberg 06 Krakowskie 2 K0547
Pija kaczki wode Kolberg 06 Krakowskie 2 K0796
Pija kaczki wode Kolberg 06 Krakowskie 2 K0796b
Pija kaczki wode Kolberg 06 Krakowskie 2 K0796a
Pijalas piwecko Kolberg 06 Krakowskie 2 K0803
Pijali zme po dni aj po celé tyžděň eště Sbírka Jar. a Vl. Smutných 41/024
Pije Kuba do Jakoba Kolberg 06 Krakowskie 2 K0563
Pije táta, pije máma: však se jim už běhá kráva;... Erben 1864 4/033
Pije, pije na kolaji ptáča Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/079
Pije, pije, na koleji ptáča Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/073
Pijme ještě flašku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 16/059
Pijme vínečko, dobré je, ej, kdože nám ho naleje... Sušil 1860 1878
Pijú chlapci, pijú v brúmovskej pivnici Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/159
Piju-li, piju já, zaplatí kapsa má, kapsa má,... Erben 1864 4/024
Pil bi tkáč, nemá zač Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1465b
Pil jsem včera, pijem dneska aj Sbírka Jar. a Vl. Smutných 21/012
Pili pili rozlewali Kolberg 01 Pieśni K0025p
Píme pivo pomaloučku, dokud teče ze soudečku:... Erben 1864 4/009
Píme pivo s bobkem, jezme bedrník; nebudeme... Erben 1864 4/054
Píme, bratří, píme pivo, voda ať si teče mimo:... Erben 1864 4/060
Píme, chlapci, píme víno Sbírka Jar. a Vl. Smutných 26/001
Pime, chlapci, pime víno Sbírka Jar. a Vl. Smutných 22/048
Pime, chlapci, pime víno Sbírka Jar. a Vl. Smutných 45/074
Písala kráľovná po krajiňe listi Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1115b
Písař umí pěkně psáti a dobře počítati: on píše... Erben 1864 5/011
Písecké děvčata pěkné líčka máte Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/004
Písecký stárek porúbal hájek Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/009
Písecký stárek porúbal hajek Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/003
Píseň z žatvy Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/019
Pišťeločka vraj moja Poloczek 1964 459
Pišťeluočka moja Poloczek 1964 450
Pistole mi dejte, koně vosedlejte; ještě mně mou... Erben 1864 5/390
Pite, chlapci, pite víno, nech ta voda teče mimo... Sušil 1860 1893
Piua sem pálené Sbírka Jar. a Vl. Smutných 08/002
Pivali naši, píme my taky, zůstali dlužni,... Erben 1864 4/004
Pivíčko je naše, šenkýřův je žbánek; kdo nám ho... Erben 1864 4/008
Pivo hořké neni dobrý Sbírka Jar. a Vl. Smutných 16/048
Pivo hořké, nebí dobre, dyš ho moc vypije Sbírka Jar. a Vl. Smutných 15/045
Pivo, pivo! kdo tě bude pít? kdo tě bude, pivo,... Erben 1864 4/059
Piła sem pálené, piła sem růž Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/026
Plače dzievča na doline Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1453
Plačte oči, plačťe oči, slze vilívajťe Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1333a
Plakala má milá ďeň a noc Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1237b
Plakala nevěsta, že je jí žalostná, že je jí... Erben 1864 3/096
Plakala, fikala Poloczek 1964 131
Plakala, želela, když prala šaty, že jest jí... Erben 1864 2/461
Plavala liduška po Dunaji: ličátka se za ní... Erben 1864 2/270
Plelo děvča, plelo len, [: dva záhony celý den... Sušil 1860 0748
Plelo ďieuča ľan Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1246
Pletla sem, pletla sem, propletala sem... Sušil 1860 2181
Pleuo dívča, pleuo len, ej, pleuo dívča, pleuo... Sušil 1860 0803
Plha, plha, pěkný pták, nerob hnízda při cestách... Sušil 1860 2070
Plon niesiem Kolberg 02 Sandomierskie K0200
Plouli rytíři po brodě, připlouli k nové hospodě... Erben 1864 7/019
Plyna czasy dni mijaja Kolberg 06 Krakowskie 2 K0552
Plyna gaski po Dunaju Kolberg 01 Pieśni K0332T
Plywalo dwa listki jak serca po wodzie Kolberg 01 Pieśni K0009d
Po čem jsi, má milá! po čem's mě poznala? „... Erben 1864 5/310
Po co zes me matulin Kolberg 04 Kujawy 2 K0173
Po co zes mnie matulinku Kolberg 03 Kujawy 1 K0093b
Po co zes mnie matulinku Kolberg 03 Kujawy 1 K0093a
Po čom’s mia, má miuá, po čom’s mia poznaua? Po... Sušil 1860 1626
Po coz przysliscie postaneliscie Kolberg 01 Pieśni K0256T
Po čože si prišiou Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1421
Po cozes mnie matulinku Kolberg 04 Kujawy 2 K0136
Po ďeďinach v každom domku Poloczek 1964 487
Po doline tichí vetrík veje Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1276b
Po Dunaj ku tichí vietrik previeva Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1301
Po glebokiej wodzie Kolberg 04 Kujawy 2 K0392a
Po glebokiej wodzie plynie kaczor siwy Kolberg 06 Krakowskie 2 K0686
Po huménku chodila, rukama lomila Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/017
Po juhaski, po valaski Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1575
Po každé hodině: Chval každý duch Hospodina i... Erben 1864 5/096
Po kostele malovaná dlážka Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/091
Po nad sivé hory mesiaček vychojí Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/036
Po potoce chodila, drobné ryby lovila. Drobné... Erben 1864 5/057
Po potoku chodila, plakala Sbírka Jar. a Vl. Smutných 40/025
Po Síleši voda beží Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1412
Po silnici do Lhoty, ztratil Francek Sbírka Jar. a Vl. Smutných 17/016
Po svatém duše v nedělu Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/053a
Po zahradce, po zahradce chodila, rozjablunku... Sušil 1860 1169
Po zahradě za rána chodila a na jasný nebe... Sušil 1860 0779
Po zielonym gaju Kolberg 06 Krakowskie 2 K0715
Po-ná-hli, po-ná-hli, pa-ne ho-spo-dá-ři; ne-ber... Sušil 1860 0031
Pobíjaj, pobíjaj, pobíjaj (povídaj), bednaríčku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 24/001
Pobil cigán cigánku, po zeleném Sbírka Jar. a Vl. Smutných 16/052
Pobuda, nebudem, světa nepřebudem; kam se ti... Sušil 1860 1790
Pochválem bud pán Ježíš, čo že milá, čo robíš Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/042
Pochvaľen buď Ježiš Poloczek 1964 121
Pochválen buď Ježiš Kristus Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1537a
Pochválen buď Ježíš Kristus Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/044b
Pochválen buď Ježíš Kristus -- svatební Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/044a
Pochválen buď Ježíš Kristus! – „Až na věky, amen... Erben 1864 4/091
Pochválen buď Ježíš Kristus, páni mládence!... Sušil 1860 2129
Pochválen buď pán Ježíš Sbírka Jar. a Vl. Smutných 42/003
Pochválen buď pán Ježíš, moja milá čo robíš Sbírka Jar. a Vl. Smutných 12/030
Pochválen buď Želman, pochválen buď Jodro,... Sušil 1860 2286
Pochválen buďježiš Kristus Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1538
Pochválen pán Ježíš Kristus! my jsme k vám... Erben 1864 3/024
Pocieszze mnie pociesz Kolberg 06 Krakowskie 2 K0755
Počkaj ďiouča, bude pršať dážď Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1236
Počkaj dívča Sbírka Jar. a Vl. Smutných 14/028
Počkaj ma, šuhajčok na trenčianskom mosce Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1113
Počkaj moja mila, moja znajmilejšia, mám ti niečo Sbírka Jar. a Vl. Smutných 38/008
Počkaj ňa, milenko, na Frečtáckém mostě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 22/020
Počkaj, děvče, budeš banovat, nechtělos mně oken... Sušil 1860 1803
Počkaj, ďiouča bude pršať dážď Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1530
Počkaj, Janku, za rok za dva zapomeneš na muziku... Sušil 1860 1952
Počkaj, kuťa Serbija! Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1402
Počkaj, má miłá, já na ťa povím, žes nečítała,... Bartoš 1901 0136
Počkaj, Netopiľe, ej už je s tebú zľe, že'... Bartoš 1901 0053
Počkajte děvčata dva měsíce, půjde nás na vojnu Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/216
Počkajte na máľe, kamaráď moji Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1333d
Počkajte, regrúti, bode vám hůř Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/031
Počkajte, strážničničtí páni, co stě ňa na vojnu... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 21/032
Počkáte regrúti príde vám los Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1247b
Počké, šuhajínku, šak tě Pán Bůh skloní, [: že... Sušil 1860 0753
Počké, synečko, já na ti povím, žes nám polámal... Sušil 1860 0751
Počkej Janku na potoku, donesu takú novinku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 47/010
Počkej na mne, holka zlatá, půjdem spolu na... Erben 1864 2/012
Počkej ňa, milenko, na Freštáckém mostě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 46/002
Počkej za rok, za dvě léta, zapomeneš na hospodu... Erben 1864 3/194
Počkej, Brandeburku, mám já na tě kulku, abys... Erben 1864 6/008
Počkej, holka černooká, však ty budeš plakat: až... Erben 1864 3/039
Počkej, má milá, já na tě povím, že jsi nedbala,... Erben 1864 2/502
Počkej, má milá, vánoce přichází, počkej, má milá... Erben 1864 2/410
Počkej, povím na tě, žes byl na salátě, na salátě... Erben 1864 2/714
Počkej, povím, že’s na mně loudíval, počkej,... Erben 1864 2/202
Počkej, zastav, malý pacholíčku! až já podám... Erben 1864 3/104
Počkejte, rodiče, však vás pán Bůh ztresce, že vy... Erben 1864 2/465
Pocozes mnie moja matko Kolberg 06 Krakowskie 2 K0249
Pocozescie przyjechali moi mili goscie Kolberg 06 Krakowskie 2 K0661
Pocozescie przyjechaly Kolberg 06 Krakowskie 2 K0831
Poctivost, ach poctivost! kde tě lidé berou? v... Erben 1864 2/578
Poctivosť, poctivosť, co ona panuje! Kerá panna... Sušil 1860 1367
Poctivost, poctivost, na světě panuje... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 05/002
Počuj, milí, počuj, čo ten vtáčik píska Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1286b
Počujte za málo, kamaráti moji Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1333c
Počul som ja přežalostná novinu Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1317f
Počul som ja prežalostně Sbírka Jar. a Vl. Smutných 14/024
Počuvaj, počuvaj, co to v zemi hučí, esi zvony... Sušil 1860 0754
Počuvajtě ľuďá šetci, co sa stało téjto noci na... Bartoš 1901 0111
Počúvajte málo, kamaráďi moji Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1191
Poczekaj chlopczyno Kolberg 06 Krakowskie 2 K0721
Pod báječkem na kopečku bijou se tam o děvečku: o... Erben 1864 7/041
Pod borem Kolberg 04 Kujawy 2 K0183
Pod borem chojka Kolberg 03 Kujawy 1 K0071b
Pod borem chojka Kolberg 03 Kujawy 1 K0071a
Pod borem lipka Kolberg 03 Kujawy 1 K0072
Pod borem sosna stojala Kolberg 03 Kujawy 1 K0063
Pod borem sosnia Kolberg 04 Kujawy 2 K0124
Pod čerešňou dobre je s ňou Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1468
Pod čičmansku bukovinu Poloczek 1964 067
Pod dubem, za dubem měla jedna dvě červené... Erben 1864 2/795
Pod dubem, za dubem, měla jedna dvě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 47/011
Pod Francúzom, pod tím vrchom stojí skala visoká Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1386a
Pod hájíčkem pod zeleným, ore dievča s volkom... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/043
Pod hájíčkem zelená sa oves; enom ty mně, má... Sušil 1860 0756
Pod hájičkom, pod zelením Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1222
Pod horama je lučina zelená, zastřelil tam... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/074
Pod horama trava rostě, valašenka pase ovce.... Sušil 1860 0757
Pod horama... zajíc sedí pod jalovcem Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/061
Pod horou háječek, za horou jaloveček, na hoře... Erben 1864 2/372
Pod horou studňička, poďme milá za ňu Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1331a
Pod horú hostinec, pěkný, mauovaný, ej a v něm Sbírka Jar. a Vl. Smutných 29/107
Pod horú jatelinka, žala ju Katerinka Sbírka Jar. a Vl. Smutných 12/018
Pod horu je ďatelina Poloczek 1964 106
Pod horú je jatelinka drobná, sečená Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/244
Pod horú oves drobný, kosi ho tam Sbírka Jar. a Vl. Smutných 44/006
Pod horú oves drobný, nosí ho tam Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/023
Pod jaborem za zeleným lesem, neví o mně můj... Sušil 1860 1336
Pod jaborem, pod tím černým lesem, nevěděla má... Sušil 1860 1334
Pod Javořinů Sbírka Jar. a Vl. Smutných 22/050a
Pod Javořinú pod tú dolinú Sbírka Jar. a Vl. Smutných 22/030
Pod Javorinú studánečka Sbírka Jar. a Vl. Smutných 30/011
Pod Javořinú, pod tú dolinú, žalo tam děvče Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/073
Pod Javorníčkem zpieva hrdlička Sbírka Jar. a Vl. Smutných 29/035
Pod Javorníčkem zpívá hrdlička Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/077b
Pod Javorníčkem zpívá hrdlička Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/077a
Pod javorom roste koréň Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/189
Pod jaworem Kolberg 06 Krakowskie 2 K0300b
Pod jaworem lozenko Kolberg 01 Pieśni K0015c
Pod jaworem lozenko Kolberg 01 Pieśni K0015k
Pod jaworem lozenko Kolberg 01 Pieśni K0015l
Pod Kamiencem pod Podolskim Kolberg 02 Sandomierskie K0195b
Pod Kamiencem pod Podolskim Kolberg 02 Sandomierskie K0195a
Pod kopcem Hostýnem hospod malovaná Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/074
Pod kopcem Hostýnem hospoda Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/048
Pod kopcem Hostýnem hospoda Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/038
Pod kopcem Hostýnem hospoda malovaná Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/101
Pod kopečkem tráva zelená, po ní se prochází... Erben 1864 7/052
Pod kopečkem, nad kopečkem hrálo děvče s... Sušil 1860 1555
Pod Krakowem czarna rola Kolberg 01 Pieśni K0008s
Pod Krakowem czarna rola Kolberg 01 Pieśni K0008r
Pod Krakowem czarna rola Kolberg 01 Pieśni K008ff
Pod Krakowem czarna rola na bloniu Kolberg 01 Pieśni K0012o
Pod Krakowem sosna Kolberg 06 Krakowskie 2 K0815
Pod Křópalovém zelené voves, scházíjo se tam... Sušil 1860 2288
Pod městem Štramberkem, žala tam travičku zelenu... Sušil 1860 1726
Pod močiarom na močiarom Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/042
Pod naším domem pěkná zahrádka. [: V tej... Sušil 1860 2239
Pod naším je zahrádečka trněná Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/031
Pod našim obločkom Poloczek 1964 367
Pod naším obločkom kapuscičku sadzia Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1344
Pod našim okenkom zahrádočka Sbírka Jar. a Vl. Smutných 42/037
Pod naším okýnkem roste olíva: pověz mně, má milá... Erben 1864 2/513
Pod naším okýnkem rostou tam dvě růže, pod naším... Erben 1864 2/422
Pod našima obločki strom zelení, širokí Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1378a
Pod našima obłoki strom zelení, širokí Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1378a
Pod našima okny jsou dva rybníčky; plaval tam můj... Erben 1864 2/506
Pod našima okny meduličky: strojí se Marjánka vod... Erben 1864 3/080
Pod našima okny roste jeřábek: že jsou naše holky... Erben 1864 2/050
Pod našima okny roste osyka, že je naše Anče jako... Erben 1864 2/626
Pod našima okny roste tam bez: pověz mně, Ančičko... Erben 1864 2/123
Pod našima okny širokej kámen: sedávej, holečku,... Erben 1864 2/025
Pod našima okny teče vodička – napoj mně, má milá... Erben 1864 2/379
Pod našimi obločkami studňa Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1263a
Pod našín obluočkon slnko svieti Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1276a
Pod naszym borem na bloniu Kolberg 01 Pieśni K0013a
Pod obločkom fajaluočka trasie sa Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1378c
Pod obločkom pískajú, Anku vonka volajú Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1399
Pod obluočkom zelení majerán Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1178
Pod oknema do světnice stoja Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/020
Pod okny roste kalina, na té kalině Sbírka Jar. a Vl. Smutných 17/021
Pod okýnkem stával, 1) na housličky hrával, na... Erben 1864 7/028
Pod panskýma stájma tečou potůčky: že pansky... Erben 1864 5/269
Pod Perešom bieli dom Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1481b
Pod policou kahaňec Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1059a
Pod Radzynkiem malym w jednej sie wsi stalo Kolberg 01 Pieśni K0006e
Pod Rohačami drevo rúbajú Poloczek 1964 195
Pod Roháčom žijem Poloczek 1964 163
Pod šable, pod šable, ai, pod obušky, všecko my... Sušil 1860 2188
Poď sem, Jozefku, mladý mužičku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 15/018
Poď sem, Jozefku, s pěknú vozičkú Sbírka Jar. a Vl. Smutných 16/006
Pod Štramberkem, pod tym zamkem, hej, pod... Sušil 1860 0398
Pod ten Pražský most teče vodička: napoj mně, má... Erben 1864 2/120
Pod tento hajiček chodňiček Poloczek 1964 084
Poď ti dívča, poď s nami Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1503b
Pod tim našim okienečkom Poloczek 1964 090
Pod tím naším oknem jsou tenké jedličky; měla... Sušil 1860 2039
Pod tú černú horú [: husičky se perú. :]... Sušil 1860 0762
Pod tú horú pod vysoků mam frajárku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/068
Pod tu horú zeľenú, ej je tam studénečka, napíj... Bartoš 1901 0311
Poď ty dievča, poď ty za mňa Sbírka Jar. a Vl. Smutných 12/028
Poď ty, dívča, poď ty za mna Sbírka Jar. a Vl. Smutných 22/009
Pod tým našim Sbírka Jar. a Vl. Smutných 20/017
Pod Úbočou, pdo tou sivou hoľou Sbírka Jar. a Vl. Smutných 27/3/012
Pod woda rak Kolberg 06 Krakowskie 2 K0891
Pod zeleným pod tým hájkem Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/009
Pod zeľeným tam pod tým hájem, vyšívała sukně... Bartoš 1901 0142
Poď, nevěsto, za stoly Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/095
Poď, nevěsto, za stoly Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/085
Poď, nevěsto, za stoly, družičky Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/014a
Poď, ty dívča, poď ty za mňa Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/076b
Poď, ty dívča, poď ty za mňa Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/076a
Podaj mi konia Kolberg 01 Pieśni K0001d
Podaj mi má milá svíčku Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1247b
Podaj raczke Kolberg 04 Kujawy 2 K0156
Pode mlýnem, nade mlynem Sbírka Jar. a Vl. Smutných 13/038
Podejciez mi flaske Kolberg 06 Krakowskie 2 K0781a
Podejciez mi flaske Kolberg 06 Krakowskie 2 K0781b
Poděkuj, Bětuško, svý zlatý mamince, že tě... Erben 1864 3/095
Podívaj sa, milá, z doliny Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/103
Podívaj sa, milá, z doliny Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/054b
Podívaj sa, milá, z doliny Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/054a
Podívej se eště, černovoky děvče, podívej se eště... Erben 1864 5/379
Podívej se na mě, potěšení moje, podívej se na mě... Erben 1864 5/380
Podkoňická krčma zo skál vistavená Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1060a
Podkonické dieuke to sa veru pišňice Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1160a
Podkověnky moj, ze samej ocele Sbírka Jar. a Vl. Smutných 26/028
Podkovički moje Poloczek 1964 555
Podkoweczki jak talirze Kolberg 04 Kujawy 2 K0436
Podlé luk a podlé pole pojď, má milá, vyprovoď mě... Erben 1864 2/376
Poďme chlapci poďme preč Sbírka Jar. a Vl. Smutných 28/038
Poďme chlapci, poďme zbůjat, šak nemám za co... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/140
Poďme domů ve jménu Ježíše, ty jsi obrana naše... Sušil 1860 2299
Poďme spat, už je pol noci Sbírka Jar. a Vl. Smutných 14/021
Poďme že už, poďme Poloczek 1964 152
Poďme, chłapci, poďme zbíjat, ked nemáme za čo... Bartoš 1901 0066
Podoprela praví bok Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1099
Poďrreže mi pradulienke Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1448
Podskoczyla i podryga Kolberg 01 Pieśni K0029t
Poďte že už pradulienki Poloczek 1964 201
Poďte, chlapci, poďte sem, budeme tu trhať len... Sušil 1860 1424
Podus kozy przyjacielu Kolberg 06 Krakowskie 2 K0584b
Podze dnu, tu je tma Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1132a
Pognala woly na trzesawice Kolberg 01 Pieśni K0251T
Poharek, poharek Poloczek 1964 016
Pohleď, pohleď, co se sviči, přez zeleny kopec... Sušil 1860 2207
Pojade ja z toba moj mily dworzanie Kolberg 01 Pieśni K0036l
Pojanem sobie Kolberg 06 Krakowskie 2 K0115
Pojanem sobie Kolberg 06 Krakowskie 2 K0115a
Pojď, Honzíčku, na břitvičku, pojď, Honzíčku, na... Erben 1864 2/708
Pojde ja do lasku natne chrusciku Kolberg 01 Pieśni K0016k
Pojde ja w to zaciszy Kolberg 06 Krakowskie 2 K0554
Pojdem do kláštora -- doma naši plačů Sbírka Jar. a Vl. Smutných 09/014
Pojděm domů, lebo musím chudobnej Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/008
Pojďme dom, pojďme dom, usínám Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/133
Pójdzěm zaň, pójdzěm zaň, trebár ho něľúbím... Bartoš 1901 0248
Pojdziesz ci ty przez las Kolberg 04 Kujawy 2 K0157
Pojdziesz pojde Kolberg 06 Krakowskie 2 K0750
Pojechal brat na wojenke Kolberg 01 Pieśni K0018g
Pojechal chlop do lasu Kolberg 06 Krakowskie 2 K0421
Pojechal pan na dunaj Kolberg 01 Pieśni K0017a
Pojechal pan na dunaj Kolberg 01 Pieśni K0017b
Pojechal pan starosta w pole Kolberg 01 Pieśni K0007s
Pojechal pan z chartami na pole Kolberg 01 Pieśni K0007n
Pojechal pan z chartami na pole Kolberg 01 Pieśni K0007m
Pojechal pan z chartami na pole Kolberg 01 Pieśni K007cc
Pojeď, chlapče, pojeď domů, nech už toho vorání;... Erben 1864 2/332
Pojeď, pojeď, můj kupečku, prodáme ti jalůvečku... Sušil 1860 1204
Pojedem do mléna se šterma vranéma; pojedem... Sušil 1860 1864
Pojedeme na lov, na lov, tovaryši máj, můj, můj,... Erben 1864 5/084
Pojedzěmy na hůn, na hůn, tovaryšku můj. Na ten... Sušil 1860 1791
Pojedziemy na low na low Kolberg 06 Krakowskie 2 K0404
Pojedzies pojade Kolberg 06 Krakowskie 2 K0347
Pojete, pojete, pro keho, pro keho? *)... Sušil 1860 2184
Pojme chlapci, pojme zbíjať Poloczek 1964 053
Pojme domov, večer je Poloczek 1964 057a
Pokud jsem byl mládenečkem, chodíval jsem pod... Sušil 1860 1386
Pokutovaly tři duše, kyrie elejson, pokutovaly... Sušil 1860 2328
Polajko, polajko, dávno sme sa znaly, keď sme... Sušil 1860 0519
Polana, polana, celá si zoraná Sbírka Jar. a Vl. Smutných 27/2/009b
Polančané, hodní ludé, dívajta sa Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/114
Polanka, Lískovec, to je hrubý kopec Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/200
Polez, Hana, polez dolů, my už pojedeme domů:... Erben 1864 3/127
Poĺič, Helenko, poĺič stěnu, máš celú krvú... Bartoš 1901 0172
Polívečka hovězí, šuhajičku, nejez jí; dala sem... Sušil 1860 1306
Polka Kolberg 04 Kujawy 2 K0369a
Polka, polka, pekná je Poloczek 1964 305
Polonez Kolberg 06 Krakowskie 2 K0134a
Polonez Kolberg 06 Krakowskie 2 K0134b
Polonez Kolberg 05 Krakowskie 1 K0004

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!