Songs (a-z)

Displaying 1001 - 1500 of 11427
| - NO VALUE - | ( | . | / | - NO VALUE - | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U
Text incipit Catalogue #
Borovka, borovka, zelená borovka či se estě... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 06/032
Bosna, čo si taká bolavá Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1317c
Bosňia, Bosňia, čo si taka bolava Poloczek 1964 317
Bota leze voknem, švec ji volá: „Pod sem! máš-li... Erben 1864 5/113
Bou bi s ťeba Jaňik Poloczek 1964 473
Bože daj, bože dáj, bože požehnáj Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/070
Bože mne polituj! kde je, můj tatíček? už na něm... Erben 1864 3/031
Boze moj Boze Kolberg 06 Krakowskie 2 K0299
Boze moj Boze moj Kolberg 06 Krakowskie 2 K0795
Bože můj nebeský z vysokého neba, nemožu se... Sušil 1860 1362
Bože můj nebeský! Co sem udělala, že sem pro... Sušil 1860 1274
Bože můj nebeský, jak je mně hrubě zle, [: kdo... Sušil 1860 1359
Bože můj nebeský, jdú na mňa tesknosti, že můj... Sušil 1860 0264
Bože můj, Bože můj, jenom mě neopusť, co nemožu... Sušil 1860 0118
Bože můj, dobrý, pro koho mia tresceš? Koho... Sušil 1860 0458
Bože můj, Otče můj, co sem učinila, že sem... Sušil 1860 1275
Bože můj, Otče můj, zarmúcený svět můj.... Sušil 1860 0459
Bože můj, otče můj, z vysokého Sbírka Jar. a Vl. Smutných 23/026
Bože muoj, otče moj, ver som ponížená Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1358
Bože, Bože! Na tom svete márnom Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1080
Bože, bože, co mám robit Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/018
Bože, bože, co sem robil, že sem ve dně cizoložil Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/081
Bozez moj kochany Kolberg 02 Sandomierskie K0224
Boła tam cescička, ľecě*) [: šľapaná, :] išła... Bartoš 1901 0095
Brande burek Kolberg 06 Krakowskie 2 K0357
Braňia, že mi, bránia Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1400
Bratří, bratří! buďme jen veseli, bratří, bratři... Erben 1864 4/039
Briknauo, brinkauo, naše okénečko Sbírka Jar. a Vl. Smutných 29/033
Brínkauo, moje okénecko, pod ním Sbírka Jar. a Vl. Smutných 25/026
Brodí Jano koně lutéranskej vodě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 04/025
Brodí Jano koně, v luteránskej vodě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/041
Brodil Janko koně v polanskej dolině. 1)... Sušil 1860 0187
Brucko, brucko, gořalenko má, [: včerás byla v... Sušil 1860 1879
Brzakaly naleszniki Kolberg 04 Kujawy 2 K0408b
Brzdecaly mi podkowecki - Polka Kolberg 06 Krakowskie 2 K0827
Buď, sedláce, hodně vesel, třebas ani zrna nesel... Erben 1864 5/138
Buď, sedláčku, buď vesel, třebas ješče nezasel... Sušil 1860 1738
Buď, synečku, buď veselý, nebuď dycky zarmúcený... Sušil 1860 1349
Bude jar, bude jar Poloczek 1964 464
Bude jar, budú chlapci orat Sbírka Jar. a Vl. Smutných 27/2/010
Bude mor, bude mor, budú ludé mřéti, a já ne, a... Sušil 1860 2012
Bude so mňa vojáčok Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1265
Bude voja, bude, ja budu vojáček Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/171
Bude vojna, bude mor, pudó na ňo chlapci z hor... Sušil 1860 2011
Bude vojna, bude, kdo tam na ni pojde? která má... Erben 1864 7/027
Bude vojna, bude, kdo pak na ňu půjde? Která má... Sušil 1860 0189
Bude vojna, bude, kdo pak na ňu půjde? Která má... Sušil 1860 0188
Budem sa ja mamko moja vidávať Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1086
Buďem saďiť javorovie stromčoke Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1329
Budeme-li žito žít, budem taky vázat, můj milé... Sušil 1860 2267
Buďen sadiť javorovie stromčoke Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1317a
Buďme chlapci buďme tu Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/053
Buďte panny veselý, mládenci só lacení. [:... Sušil 1860 2035
Budze vojna, budze verbovaní Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1337
Bůh vás žehnej, můj tatíčku, tenkrát: děkuju já... Erben 1864 3/082
Bula jedna hrdliška Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1425b
Buvaj, buvaj, kolíšem ca Poloczek 1964 229
By duda byl Kolberg 04 Kujawy 2 K0260
By to nie chodzic Kolberg 03 Kujawy 1 K0064
Byc ulanem az milo bodaj Kolberg 05 Krakowskie 1 K0025
Byl jest jeden mlynář Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/080
Byl jest jeden zeman, měl překrásnou dceru, ach... Erben 1864 7/020
Byl sem u ní včera v síni Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/215b
Byl sem ve vězení tři leta pod zemí, a mně tam... Sušil 1860 0462
Byl tam stolarz mieszkajacy Kolberg 01 Pieśni K0023
Byl tě je-den pán bo-ha-tý, žád-né-mu nic ne-... Sušil 1860 0032
Byl tě pobožný mládenec jeden, dal si udělat z... Sušil 1860 2010
Byl tu chopek we wsi Kolberg 06 Krakowskie 2 K0364a
Byl tu je-den člo-věk, měl jmé-no jak-kol-věk,... Sušil 1860 0025
Byl-tě je-den člo-věk, byl-tě je-den člo-věk, by-... Sušil 1860 0024
Byl-tě je-den člo-věk, byl-tě je-den člo-věk, by-... Sušil 1860 0023
Byla babulinka Kolberg 04 Kujawy 2 K0257a
Byla babulinka Kolberg 04 Kujawy 2 K0257
Byla babulinka Kolberg 04 Kujawy 2 K0258
Byla cě svata Dorota, přišla před krale před... Sušil 1860 0021
Byla cesta, byla ušlapana, byla cesta, byla... Sušil 1860 0010
Byla jedna Andúlenka ANka, ona si tu krapulienku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/084
Byla jedna sira vdova, co patero ditek měla.... Sušil 1860 2335
Byla jedna smutna žena, co patero ditek měla;... Sušil 1860 0194
Byla jedna stará žena, enom jednu dceru měla... Sušil 1860 0018
Byla jedna vdova, jednu dceru měla. Jednu... Sušil 1860 2336
Byla jedna vdova, patnast dcerek měla. Všecky... Sušil 1860 0311
Byla jedna vdovička, patero dzěci měla, živić... Sušil 1860 0195
Byla jedna, byla stará žena, měla ona jediného... Sušil 1860 0016
Byla jest jedna ctná paní, měla tři dcery na... Erben 1864 7/060
Byla jest jedna matička, syna měla Václavíčka.... Erben 1864 7/022
Byla jest louka zelená, slzavou rosou skropená... Erben 1864 7/059
Byla láska už ji není Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/088
Byla lučina široká, 1) na ní travička vysoká. „... Erben 1864 7/017
Byla sem veselá, jak bych nebyla, dy sem sobě... Sušil 1860 1808
Byla-tě cestička šlapaná, šla tudy Anička,... Erben 1864 2/262
Byla-tě studánka stavěná, kalichem roubená,... Erben 1864 7/056
Bylem wczoraj w karczmisku na gorzale Kolberg 01 Pieśni K0305T
Byli lidé, byli světa neprebyli Sbírka Jar. a Vl. Smutných 04/013
Bym mial tyle zlota Kolberg 06 Krakowskie 2 K0742
Bystrická kasáreň na dva stoke Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1244a
Bystrická kasáreň, len skala na skale Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1101
Bystrickí hoscinec pekní domec Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1247a
Bystry konik na wygonie Kolberg 04 Kujawy 2 K0342a
Bystry konik na wygonie Kolberg 04 Kujawy 2 K0342
Byť pršelo, jen se lilo, za těžký by mi nebylo do... Erben 1864 3/015
Byua jedna Andulenka Andulka Sbírka Jar. a Vl. Smutných 08/008
Byua vojna, byua, byua patalia, byuo za Moravú... Sušil 1860 1689
Byvalo mi dobre, od ročka do ročka Sbírka Jar. a Vl. Smutných 41/037
Bywaj zdrowa i szczesliwa o dziewczyno moja Kolberg 01 Pieśni K0026
Bywaj Zosiu zdrowa Kolberg 06 Krakowskie 2 K0669
Bzi biz bzi bziana Kolberg 04 Kujawy 2 K0251
Čaka;že ma, čakaj, frajeruočka strojná Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1138a
Caly dzien mysliwy po knieji poluje Kolberg 06 Krakowskie 2 K0405
Časně ráno za svítání šla na louku trávu žít;... Erben 1864 2/333
Často si vzpomene vojáček na vojně Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/090
Čebogár, krava je Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1540
Čeče voda bistricka Poloczek 1964 250
Cegoz na nas patrzycie Kolberg 02 Sandomierskie K0091
Čeho želíš, moja milá, má Katuško roztomilá?... Sušil 1860 2352
Čekala jsem, nespala jsem do půl jedné hodiny:... Erben 1864 2/404
Cela som sa vidávať Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1215
Celej tejden buchty s sejrem, a v neděli dolečky... Erben 1864 5/264
Čemu jsem se nejvíc těšila, už se mně la láska... Erben 1864 2/504
Čemu jsi se oženil, synečku černooky, včilej ti... Sušil 1860 1315
Cemu mnie matulu Kolberg 02 Sandomierskie K0173
Čera bola ňeďela Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1205
Čera večer som ňeveďeu, že ja voják buďem Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1142b
Černá hora, bíuý les, ej, černá hora, bíuý les... Sušil 1860 0477
Černé oči, černé, ne každému věrné, a ty... Sušil 1860 0478
Černé oči, jděte spat, však musíte ráno vstát.... Erben 1864 2/235
Čérné očky, čérné jako ty trnečky, ony by... Bartoš 1901 0337
Červánek se ukazuje brzo ráno Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/092
Červená biela fialka oklamala Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/020
Červená biela ostala, s kým si Andulko Sbírka Jar. a Vl. Smutných 11/012
Červená ruža trojaka Poloczek 1964 217
Červená růžička v krvi namočená, na zelenej... Erben 1864 2/420
Červená ružička prekvitá Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1237a
Červená růžička rozkvetá, už se nám Anička... Sušil 1860 1184
Červená růžička, prešo nerozkvitáš Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/053
Červená růžičko v zeleném průtku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 11/007
Červená růžičko, co se nerozvíjíš? co k nám, můj... Erben 1864 2/060
Červená růžičko, proč se nerozvíjáš? Falešný... Sušil 1860 0484
Červená růžičko, proč sa nerozvíjáš Sbírka Jar. a Vl. Smutných 30/003
Červená, modrá fiala, [: kdes ju, panenko,... Sušil 1860 0481
Červená, modrá fijala – kdes ji, má milá, trhala... Erben 1864 2/257
Červené bielé oreší, kto mé srdénko potěší Sbírka Jar. a Vl. Smutných 27/6/010
Červené jablčko po zemi sa gúlá Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/003
Červené jabličko po zemi se kúlá, moja... Sušil 1860 1065
Červené jabličko po zemi se točí, otevři mně,... Sušil 1860 1069
Červené jablíčko po zemi sa gulá Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/040
Červené jabľíčko v kľíně mám, koho já rada mám,... Bartoš 1901 0276
Červené jablučko nad vodú sa kníše, moje... Sušil 1860 1646
Červené jabučko v klíně mám, koho já ráda mám,... Sušil 1860 1816
Červené vínečko po poháru skáče Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/045
Červené vínečko, borovička, v tebe je voděnky Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/101
Červené vínečko, jak višňa Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/017
Červené, modré ořeší, kdo mně srdečko potěší... Sušil 1860 0482
Červenuo jabĺčko po poíi sa gúľa Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1192
Červenuo jabĺčko v rúčki mám Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1257
Červenuo jabĺčko vrecku mám Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1238
Červeny bíly, to se mně líbí, červeny bíly to já... Erben 1864 2/195
Červený modrý rojovník, kopa mládenců za trojník... Sušil 1860 2034
Cerwona chustecka Kolberg 02 Sandomierskie K0283
Cerwone jagody wpadaja do wody Kolberg 06 Krakowskie 2 K0730
Cesto zlá, nedobrá! kam jsi mě zavedla, cesto zlá... Erben 1864 2/419
Cez cen Hiadzel visekaná hradská Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1271a
Cez Čičmany bistra voda Poloczek 1964 129
Cez háj, cez háj, cez borovinu Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1531
Cez Osrblia tečie voda mutná Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1082a
Cez ten Ľišou pekná hradská sekaná Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1320
Cez Zuberec tečie voda mútna Poloczek 1964 194
Chalupeczka niska Kolberg 06 Krakowskie 2 K0881a
Chalupeczka niska Kolberg 06 Krakowskie 2 K0881b
Chceme my sa, chceme, ale potajemně, neznaj... Sušil 1860 0538
Chceš-li holka vědět, jakej je dům můj: pod tím... Erben 1864 5/343
Chceš-li mě, holečku, chceš-li mě mít, nesmíš mne... Erben 1864 3/020
Chcesz abym ci piosnke wysnul Kolberg 04 Kujawy 2 K0336
Chceu sa jedon švarní šuhaj ožeňiť Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1319
Chciala pani piwo pic Kolberg 06 Krakowskie 2 K0321
Chcialo sie Zosi jagodek Kolberg 06 Krakowskie 2 K0500
Chireční beťár som Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1115a
Chiťili Janíčka pre šesťdesiat zlatí Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1198
Chlapče, chlapče modrooký! nežeň ty se na ty roky... Erben 1864 2/758
Chlapče, chlapče, můj holečku! ty mně trápíš mou... Erben 1864 2/249
Chlapci Brezované na formanku jeĺi, na prostřed... Bartoš 1901 0181
Chlapci Veselané maju koně Sbírka Jar. a Vl. Smutných 13/011
Chlapci Veselané majú koně vrané Sbírka Jar. a Vl. Smutných 13/003
Chlapečci, chlapečci... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 11/011
Chlopalek chlopalek Kolberg 03 Kujawy 1 K0073
Chlopalek chlopalek Kolberg 03 Kujawy 1 K0073b
Chlopalek chlopalek Kolberg 03 Kujawy 1 K0073a
Chlopek ci ja chlopek Kolberg 04 Kujawy 2 K0358
Chlopek ci ja chlopek Kolberg 02 Sandomierskie K0254
Chlopiec sobie jestem Kolberg 06 Krakowskie 2 K0717
Chlumeckej zámeček 1) z drobného kamení, šel tudy... Erben 1864 2/472
Cho-dil Pan Bůh po po-li, cho-dil Pan Bůh po po-... Sušil 1860 0034
Cho-dil Pan Bůh po po-li, cho-dil Pan Bůh po po-... Sušil 1860 0033
Choć byś miała, ma dzieweczko, srebrny pas, a... Bartoš 1901 0249
Choc ja u boga Kolberg 06 Krakowskie 2 K0700
Choc z gliny mam domek Kolberg 06 Krakowskie 2 K0653
Chocbym ja jezdzil Kolberg 06 Krakowskie 2 K0257
Chociaz ci ja jezdem chlopek Kolberg 04 Kujawy 2 K0362
Chociaz ja uboga Kolberg 06 Krakowskie 2 K0736
Chociaz pod uboga strzecha Kolberg 06 Krakowskie 2 K0611
Chociaz ty Warszawianka Kolberg 06 Krakowskie 2 K0259
Choďa chlapci po dzedzině oni by rádi Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/023
Choďel som ja, choďel Poloczek 1964 064
Choďela ľiška po háji Poloczek 1964 117
Choděnce, Lučice kolem ohrazeny: vzali mé na... Erben 1864 5/306
Chodí díouča po strnisku Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1244b
Chodí hlásný po dědině, [: vesele si prozpěvuje... Sušil 1860 0540
Chodí kňaz po dvore Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1117a
Choďi kňaz po dvore Poloczek 1964 074
Chodí Martin po dědině puača, umřeua mu [:... Sušil 1860 0543
Chodí milí po ulici, milá v obloku stála Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1383
Chodí po včelínku, trha jatelinku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 13/031
Chodí ptáček po zahradě, tratí pérka zelenavé;... Sušil 1860 1809
Chodí rychtár po dědině Sbírka Jar. a Vl. Smutných 28/012b
CHodí rychtár po dědině zpívá pěsničku o dievčině Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/095
Chodí šohaj kole domu, rád by vešel k nám, naše... Sušil 1860 1819
Chodí správčí po dědině, ej od okénka Sbírka Jar. a Vl. Smutných 29/087
Chodí syneček okolo voza, [: jako by hledal... Sušil 1860 0544
Chodi trubač po dědině, mileho mi ze sna... Sušil 1860 0541
Chodí vypravěči po dědině Sbírka Jar. a Vl. Smutných 28/005
Chodia chapce po ulice radi by vešli Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/047
Choďievau bi do vás každí večer Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1243
Chodijá chlapci po ulici, děvčata skupujú,... Sušil 1860 1987
Chodijú chlapci k nám, že černé oči Sbírka Jar. a Vl. Smutných 13/040
Chodila Andulka po širokém Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/047
Chodila Aňička po dvore Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1057
Chodila ANička po Velické poli, trhala zelinku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 04/009
Chodila děvucha po ulici, [: nosila jablečka v... Sušil 1860 1354
Chodila Maria po širokém světě, nosila synáčka v... Erben 1864 7/051
Chodila matička, po břehu chodila; švárného... Erben 1864 7/030
Chodila po hájku, trhala fialku, co je po fialce Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/277
Chodila po lesí, trhala ořeší: „Což je po ořeší,... Erben 1864 2/290
Chodila po roli, trhala kúkoli, aj tu... Sušil 1860 0542
Chodila Zuzana okolo Dunaja Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1502b
Chodila Zuzana okolo Dunaja Poloczek 1964 579
Chodilatě matička okolo rebníčka, nosila na... Sušil 1860 1653
Chodili chlapci k nám, že černé oči mám Sbírka Jar. a Vl. Smutných 39/015
Chodili chlapci k nám, že černé oči mám Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/010
Chodili chlapci k nám, že černé oči mám Sbírka Jar. a Vl. Smutných 17/011
Chodili chuapci k nám, [: že černé oči mám... Sušil 1860 0545
Chodím hore po dědině Sbírka Jar. a Vl. Smutných 16/054
Chodiua dievčina v háji zeleném Sbírka Jar. a Vl. Smutných 40/001
Chodíval k nám, chodíval z kanceláře písař,... Erben 1864 2/577
Chodiła na po poli, trhała kúkolí Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/030
Chodníček bělavý mezi vinohrady; pověz mně, má... Sušil 1860 0546
Chodzila dziewcyna Kolberg 06 Krakowskie 2 K0223
Chodzila Kasiula po ty wielkiej Kolberg 03 Kujawy 1 K0077
Chodzila Kasiula po wysoczkij gorze Kolberg 03 Kujawy 1 K0076
Chodzila Kasiunia Kolberg 03 Kujawy 1 K0104
Chodzila po lesi, trhala ořeši; co je po ořeši... Sušil 1860 0549
Chodzila sirota Poloczek 1964 261
Chodzila, chodzila smutno po hajičku, kapaly i... Sušil 1860 0548
Chodzilam chodzilam po mojej potrzebie Kolberg 06 Krakowskie 2 K0718
Chodzilam po polu zbieralam poklosie Kolberg 06 Krakowskie 2 K0670
Chodzilam po sieni Kolberg 06 Krakowskie 2 K0655
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0300
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0302
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0320
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0322a
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0324
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0381b
Chodzony Kolberg 03 Kujawy 1 K0046
Chodzony Kolberg 03 Kujawy 1 K0062
Chodzony Kolberg 06 Krakowskie 2 K0112
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0302a
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0319
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0322
Chodzony Kolberg 04 Kujawy 2 K0408a
Chodzony pasterski Kolberg 04 Kujawy 2 K0321a
Chodzony weselny Kolberg 03 Kujawy 1 K0081
Chojela Anička smutná po háji Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/002
Chopcy Piekarzanie Kolberg 06 Krakowskie 2 K0819
Chopcy Tomasoscy Kolberg 06 Krakowskie 2 K0777
CHovala matička, chovala synáčka (odrhovačka) Sbírka Jar. a Vl. Smutných 30/018
Chovej mne, matičko, chovej mne, matko, dokud... Erben 1864 2/177
Chovejte mne, má matičko, jako míšeňské jablíčko... Erben 1864 2/178
Chowalam se golabeczka w tej nowej komorze Kolberg 01 Pieśni K0010a
Chtěl se komár ženiti, ženiti, [: chtěl sobě... Sušil 1860 2053
Chudoba, chudoba Sbírka Jar. a Vl. Smutných 28/011
Chudobná ďievečka Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1048a
Chudobo, chudobo, ty si mně moc vinna, šel by k... Sušil 1860 1004
Chváľ každí duch pána Boha Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1517a
Chváľ každi duch Pana Boha Poloczek 1964 132
Chvala Bohu, ma ženičko, žes za mnu přišla, čili... Sušil 1860 1883
Chvála Bohu, že sem sa narodil Sbírka Jar. a Vl. Smutných 45/032
Chvála pánu Bohu! už jsem se oženil, chvála pánu... Erben 1864 3/167
Chvala panu Bohu, už so sa vydala Sbírka Jar. a Vl. Smutných 11/002
Chvala pánu bohu, už som sa vydala Sbírka Jar. a Vl. Smutných 12/029
Chvála Pánu Bohu, zlámal mynář nohu a mynářka... Sušil 1860 2017
Chystaj, gazdo, aldamáš, už to šecko dolu máš Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/275
Chytil táta sojku, chytila máma taky; chytil táta... Erben 1864 4/123
Chytili jsme lososa, chytili jsme ho, chytili... Erben 1864 4/124
Chytlas mia, má milá, chytlas mia na sidla,... Sušil 1860 1916
Čí je to ceruška, chce sa vdávat Sbírka Jar. a Vl. Smutných 16/011
Čí je to ceruška, chce sa vdávat Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/046
Čí je to dceruška? Chce se vdávat, neumí... Sušil 1860 1981
Čí je to děvčátko na tom vršku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 18/012
Čí je to děvčina s modréma očima? Přinesla do... Sušil 1860 0586
Čí je to dívča na tom vršku, [: nosí voničky ve... Sušil 1860 1018
Čí je to domeček šindelem pobitý, budeš si do... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/279
Čí je to domeček šindelem pobitý, budeš si do... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/283
Čí je to koníček? po silnici řinčí: ach, můj... Erben 1864 2/220
Čí je to louka tam u rybníka? Típalova. Hola,... Erben 1864 5/199
Či je to lúčka nakosená, ej strážnickej Sbírka Jar. a Vl. Smutných 25/024
Čí je to pachole? v noci chodí: vono cely noci... Erben 1864 2/037
Čí je to palička, aj na štyry brázdy Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/282
Čí je to pole nevyorané? Markovo. Pudeme na ně,... Erben 1864 5/152
Čí je to políčko Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/035
Čí je to políčko, pole nezorané Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/023
Či je to svadbička, či je to veseli? To teho... Sušil 1860 1283
Čí je to svadbička, čí je to Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/068
Čí je to ta dívčí, čí je, co mi tu košilku si je... Erben 1864 3/009
Čí je to zelí nevokopany u lesa? pudeme na ně,... Erben 1864 5/253
Či je tota, či ňe tota Poloczek 1964 325
Či ji to ceruška, chce sa vdávat, neumí slepičkám Sbírka Jar. a Vl. Smutných 15/030
Čí jsou to koníčky na tom našem ouhoře? oni se... Erben 1864 2/072
Čí jsou to koníčky lysy, lysy, co na nich... Erben 1864 5/164
Či ma nepoznace, belasom kabace Poloczek 1964 386
Či mi sto frasov Poloczek 1964 243
Či my tunák buděme či večeřat budíme? Sbírka Jar. a Vl. Smutných 10/019
Čí pak je to líha nevoraná? to je mého syna... Erben 1864 5/153
Či sce radzi, či neradzi Poloczek 1964 289
Či si dala. či nedala Poloczek 1964 145
Či som ja už taká stará Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1490a
Či som nie dosť hodna Poloczek 1964 549
Či stě radi, či neradi, neveste Sbírka Jar. a Vl. Smutných 42/020
Čí sú to husky na tej vodě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/052
Čí sú to husky na tej vodě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/019a
Čí sú to husky na tej vodě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/079
Či ťi dieuča mútna voda škodí Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1283a
Či to domček na tom vršku Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1393
Čí to husičky na tej vodě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/183
Čí to husičky na tej vodě? Chodijú sobě po... Sušil 1860 1445
Čí to koníčky, čí to? pošlapaly nám žito,... Erben 1864 5/163
Čí to lúčka nekosená ej veselského pána Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/033
Čí to lúka nesečená? [: Joj, milotského pána... Sušil 1860 1446
Čí to rola nezoraná, na dvě, na tři brázdy? Čí... Sušil 1860 1447
Čí to zvony zvonia či organy hraju či že to Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/092
Čí že to cerečka na potůčku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/087
Čí že to ovečka hore hájem idú Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/170
Čí že to ovečky hore hájkem idú Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/147
Či zhora, či zdola mesiačik Sbírka Jar. a Vl. Smutných 02/090
Či-ja to rolička nezorana? Poloczek 1964 353
Čia je to robička neoraná, to mojho tatíčka... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/057
Ciažko bolo starej maňki sina vichovaci Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1372b
Ciazyly wstazki Kolberg 03 Kujawy 1 K0045
Cib, cib, cibulenka, mak, mak, makulenka,1) dyž... Sušil 1860 2264
Cibuláři jedou, cibuličku vezou, cibu– cibu– cibu... Erben 1864 5/017
Cibuláři jedú, cibulenku vezú Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/232
Čich je to lóka nesečená? Aj, lišenskýho pána.... Sušil 1860 1448
Čich pak je to děvčička, co má černý vočička?... Sušil 1860 1848
Cichy zakacie wioseczko mila Kolberg 06 Krakowskie 2 K0482
Čičmanskem poľi Poloczek 1964 012
Čičora, čičora Poloczek 1964 016
Čié sa to koníčky, hore rolú pasú, čié sa to... Bartoš 1901 0062a
Čie sa to ovečki hore rolou pasú Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1332c
Čie to húski po tej vode Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1415
Čie to vtáča za potokom Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1415
Ciecze woda z pod jawora Kolberg 01 Pieśni K0413T
Ciemna nocka ciemna Kolberg 06 Krakowskie 2 K0746
Čierna vlna na bielom baranci Poloczek 1964 406
Čierne očka poťe spať Poloczek 1964 530
Cieszyla sie matka jedynaczkiem synem Kolberg 01 Pieśni K0058t
Ciezaly stazki Kolberg 03 Kujawy 1 K0080
Čieže to ovečky pod javorom stojá Sbírka Jar. a Vl. Smutných 38/016
Ciezka to zalosc Kolberg 04 Kujawy 2 K0409a
Ciezka to zalosc Kolberg 04 Kujawy 2 K0409
Ciezkie rozstanie dziewczyno Kolberg 01 Pieśni K0377T
Ciezko my cie zal dziewczyno Kolberg 04 Kujawy 2 K0433b
Ciezko my cie zal dziewczyno[ REG[Kujawskie Kolberg 04 Kujawy 2 K0433a
Cigán primáš, dobrí huďec, naštimuj si husľe Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1373
Cigani sa naně, potrepané ej struny zo striebra Sbírka Jar. a Vl. Smutných 06/037
Cigáni, akí ste vi pišní Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1048b
Čija to dzěvečka po zahradzě chodzi? Svoje bile... Sušil 1860 0930
Čije sa to huski na tej voďe Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1250b
Čije sa to koňe na dvore Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1241
Čije to ovečke hore grúňom idú Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1333b
Čijeme to vráta tak pekňe vŕzgajú Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1445a
Čiježe to vráta tak pekňe vŕzgajú Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1445d
Čiježe to vráta tak pekňe vŕzgajú Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1445e
Čím dál, čím dál, koupím ti cimbál; až bude při... Erben 1864 2/645
Čím jsi ty, děvečko, vychovaná? Dyť jsi ty tak... Sušil 1860 1985
Číms jich utírala? Červenýma vejci, bílýma... Sušil 1860 2322
Číms jich utírala? Červenýma vejci, bílýma... Sušil 1860 2322
Číms jich utírala? Červenýma vejci, bílýma... Sušil 1860 2322
Číms jich utírala? Červenýma vejci, bílýma... Sušil 1860 2322
Činčiri, mám frajerke štiri Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1339
Čiré voda, čiré, do Dunajka padá Sbírka Jar. a Vl. Smutných 27/3/013
Čirom poli hruška od poli zelená Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1189b
Čirom polí stojí pekná zelená Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1366a
Čiron polí hruška stojí, od poli je zelená Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1386b
Císaři, císaři, malú krajinu máš, dyž si nás... Sušil 1860 1681
Cisawy konicek Kolberg 06 Krakowskie 2 K0714
Číž to pachole po vsi chodí [: a dobré lidi :]... Sušil 1860 0476
Čiže je to šohaj Poloczek 1964 107
Číže je to tamto bieli dom Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1239b
Číže to ovečky, dolů grúňau idů Sbírka Jar. a Vl. Smutných 22/034
Čižmáři, čižmáři, co ste vy tak pyšní? Nechtěli... Sušil 1860 1452
Či’s něbyl doma, či’s krmil koňa, či ci macička... Sušil 1860 0485
Čo Anička, čo tí to Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1280a
Čo by koza něrhala, alotria nestorela Sbírka Jar. a Vl. Smutných 40/024
Co by mně Pán Bůh dal [: takovú děvečku, :] co... Sušil 1860 2081
Co by se propadlo kroměřižský bahno! Co sem se... Sušil 1860 0460
Co chce krkavec míti, umí to nastrojiti, ponúkl... Sušil 1860 2031
Co dała Káča v trávě zelenéj Sbírka Jar. a Vl. Smutných 20/011
Co dělá Káča Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/024
Co dělá Káča, to v trávě zelenej Sbírka Jar. a Vl. Smutných 16/027
Co dělá má panenka o vánoci, co dělá má panenka v... Erben 1864 5/208
Co děláš? nevoráš, ani nežneš: co sedláčku, co... Erben 1864 5/147
Čo ja robiť mam Poloczek 1964 516
Čo ja smutná robiť mam Poloczek 1964 428
Co ja zrobila matusiu Kolberg 04 Kujawy 2 K0180
Co je mně po tobě, že ty chodíš ke mně, dyž ťa... Sušil 1860 0463
Co je po studýnce, dyž v ní vody néní? [: Jako... Sušil 1860 0465
Co je ti? co je ti? že se na mě hněváš, že mi ani... Erben 1864 2/071
Co je to tam za chlapíka za božíma mukama? já ho... Erben 1864 5/094
Co je to tam za koníčky na tom našem ouhoře? kdo... Erben 1864 3/111
Co je to za láska – zeptat se ťa bojím Sbírka Jar. a Vl. Smutných 15/005
Co je to za masárisko s tú Sbírka Jar. a Vl. Smutných 26/055
Co je ve vozi, všecko je moje, a ješče sem... Sušil 1860 1220
Co je ve vozi, všecko je moje; ja, ešče jsem... Sušil 1860 1221
Co jsem se nachodil, našlapal bláta: přede jsem... Erben 1864 2/396
Co jsem se nažála, snopů navázala na tom našem... Erben 1864 3/103
Co jsem se pod oknem nastáu Sbírka Jar. a Vl. Smutných 23/001
Co jsem se voženil, dvě neděle jsou: už za mnou... Erben 1864 3/200
Co jsem se za tebou nachodil, přes ten zelenej... Erben 1864 2/384
Co jsem smutná myslila před panem farářem, že... Erben 1864 3/049
Co jsem tak darebná, vod lidi zhaněná? v žíci... Erben 1864 2/427
Co jsem to řek, to já aj udělám (zmatek) Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/096
Co jsem vám udělal, sedláčkové zdejší! že jste vy... Erben 1864 5/348
Co jsi, můj holečku, co jsi myslil, žes mě pro... Erben 1864 2/266
Co jsou mně ti naši dokázali, že jsou mi milou... Erben 1864 2/622
Co jsou nám Hosiňáci dokázali, co json nám... Erben 1864 2/045
Co ma wisiec nie utonie Kolberg 06 Krakowskie 2 K0509
Čo mám robiť, čo mám robiť, s tím pekním Jaňíčkom Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1368a
Co mám za trápení pro mé potěšení, co mám za... Nejstarší sbírky českých lidových písní 8
Čo mi dáš, čo mi dáš Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1540
Co mi doš, mo milo, jak od tebě půjdu? Hedbovno... Sušil 1860 0862
Čo mi mátě, do tý starých nadávat veď sa idém na Sbírka Jar. a Vl. Smutných 05/016
Co mně žalujete na tu moju ženu? [: Dyť jsem si... Sušil 1860 1364
Co mně, mily, co daruješ, [: dy ode mne... Sušil 1860 0664
Co mně, milý, za dar necháš, keď sa už preč... Sušil 1860 0665
Co ně rekni, mamka, že ja... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 08/019
Co pak je to za chasníka s tou bilou zástěrou,... Erben 1864 2/732
Co pak jsem vám, páni sousedově! co pak jsem vám... Erben 1864 5/355
Co pak jsi plakala, Hančičko, hubičko! když jsi... Erben 1864 2/425
Co pak se hněváš, mé potěšení? nemluvíš na mě od... Erben 1864 2/450
Co pak se to se mnou děje, žádný mi nic nepřeje;... Erben 1864 4/078
Co pak se věruješ, že si mne nevemeš? vem si mne... Erben 1864 2/478
Co pak se, mládenci, neženíte? ani si namlouvat... Erben 1864 2/752
Co pak seš, Františka, tak hezká, že se mně za... Bartoš 1901 0335
Co pak si myslíš, že já se nevdám, když já... Erben 1864 2/503
Co pak si, můj chlapče, myslíš, když mě vidíš,... Erben 1864 3/115
Co pak tě tvá máma dala, že tě tak mladičkou... Erben 1864 3/116
Co pak ti naši dělají, že se mně ženit nedají?... Erben 1864 2/772
Čo robíš ďievča Poloczek 1964 007
Čo robíš, Aňička Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1051
Čo sa mi cej noci snívalo Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1257
Čo sa mi smeješ Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1165b
Co sa ně pri mojej ženě lubí, kupiu sem Sbírka Jar. a Vl. Smutných 22/006
Co sa ně stauo v pondělí ráno Sbírka Jar. a Vl. Smutných 28/058
Co sa ně zdalo v pondělí ráno Sbírka Jar. a Vl. Smutných 04/035
Čo sa stalo nové Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1050
Čo sa stalo nové Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1200
Čo sa stalo nové v Huftadieho dvore? Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1004
Čo sa stalo nove v Janošovom dvore Sbírka Jar. a Vl. Smutných 34/004
Čo sa stalo nové v susedovie dvore Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1502a
Čo sa stalo pri Prešove Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1136b
Čo sa stalo tej noci Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1210
Čo sa stalo tej noci v Komárne Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1082b
Čo sa stalo v Žilině na bráně Sbírka Jar. a Vl. Smutných 01/066
Čo sa stalo v Budapešti, Budíně o pól noci Sbírka Jar. a Vl. Smutných 12/008
Čo sa stalo v Bystrici novího Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1266a
Co sa stalo v nově v městě Hodoníně? Utopil sa... Sušil 1860 0210
Čo sa stalo v tej Bistrici u jedního krčmára? Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1152
Čo sa stalo v tej našej dedine Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1269
Čo sa stalo v tom Priechode Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1136a
Čo sa stalo V Zuberci pri braňe Poloczek 1964 209
Co sa stało právě v Zemanovém dvore, vyrosteł... Bartoš 1901 0102
Co sa stało v moravskéj krajině a to jístě v... Bartoš 1901 0054
Čo sa stało v nove na vysokéj hore? Privaľiło... Bartoš 1901 0015
Co sa tu v kraji tancovało Sbírka Jar. a Vl. Smutných 18/009
CO sa tý bude o mně starajů navozím žita Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/058
Co se sa já nekosil travičky zelenej Sbírka Jar. a Vl. Smutných 04/036
Co se stalo při městě Budíně, po půlnoci o... Bartoš 1901 0183
Co se stalo v Rataji, aj, co se stalo v Rataji... Sušil 1860 0296
Co se této noci stalo? Kyrieleison, co se této... Sušil 1860 0064
Co se to červená nad tó dědinó? Je-li to tam... Sušil 1860 0689
Co se to tam blyští za tou voborou? Horažďovsky... Erben 1864 5/301
Co se to tam, má nejmilejší, v poli zelená? co se... Erben 1864 3/062
Co sem já na světě (zl., melodie) Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/154
Co sem já na světě (zl., melodie) Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/155
Co sem sa dočua včera za novinku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/025
Co sem sa docula včera za novinku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 21/010
Co sem sa ja dočua včera Sbírka Jar. a Vl. Smutných 28/040
Co sem sa nachodil Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/011
Co sem sa nachodil děvčata za váma Sbírka Jar. a Vl. Smutných 46/023
Co sem sa nachodil do svéj síně Sbírka Jar. a Vl. Smutných 46/007
Co sem sa nachodil, děvčata, za váma Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/111
Co sem sa nažaua, taky navázaua, na miuého roli... Sušil 1860 0468

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!