Songs (a-z)

Displaying 10501 - 11000 of 11047
| - NO VALUE - | ( | . | / | - NO VALUE - | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U
Text incipit Catalogue #
Zelinko milá, dybych tě znala, věru bych si... Sušil 1860 1102
Žeň se, Janko, žeň se rad, pojedzěm ci namluvać... Sušil 1860 0184
Zen wolki zen Kolberg 06 Krakowskie 2 K0200
Žena moj, Navariua kapusty, abych Sbírka Jar. a Vl. Smutných 29/094
Žena moja, žena Poloczek 1964 452
Žena moja, žena moje, rosničku pásla Sbírka Jar. a Vl. Smutných 22/004
Ženci jsou už za dvorem, vařte polívku zázvorem... Sušil 1860 1576
Ženění, ženění, horší než vězení, z vězení... Sušil 1860 1396
Ženěníčko, ženě-, ženění, to je horší nežli... Erben 1864 3/207
Žení sa mi, žení moje potěšení, ani mia nevouá... Sušil 1860 1106
Žení sa mi, žení moje potěšení, ani mia nevouá... Sušil 1860 1105
Ženičke, nerobce rečičke Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1180a
Ženičko, ženo má, nehněvaj sa na mňa, keď dondu... Sušil 1860 1397
Zenie owcarz owce Kolberg 06 Krakowskie 2 K0403
Ženil bych se, ale nesmím, [: chudobné mateře su... Sušil 1860 1645
Ženil sem sa po své vůli, ale ňa to dodnes mrzí Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/156
Žeňiu bi sa, žeňiu Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1196
Ženky, naše ženky enom nám neklaj tě Sbírka Jar. a Vl. Smutných 47/012
Ženo má, ženo má, ženo má maličká! já tebe radši... Erben 1864 3/180
Ženo má, ženo má, ženo má maličká, já tebe... Sušil 1860 1398
Ženo mojo malašická, jaká bude Sbírka Jar. a Vl. Smutných 17/034
Ženu mam, ženu mam Poloczek 1964 457
Ženu, ženu, ženu, ženu potřebuju, ženu, ženu,... Erben 1864 2/773
Zeslala sie jedna z druga Kolberg 06 Krakowskie 2 K0359
Zezeni my zyto Kolberg 06 Krakowskie 2 K0187a
Zezeni my zyto Kolberg 06 Krakowskie 2 K0187
Zezulenka kuká, až se skála puká, [: dostaneš,... Sušil 1860 1842
Žežulinka kuká na buku v lesí – ozvi se, má milá... Erben 1864 2/378
Zhora chlapci, zhora, novina sa nesie Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1502c
Zhůru cesta, dolů druhá – rozlučme se, moje milá... Erben 1864 2/252
Zhůru stežka: dolů druhá, rozlučme se spolu,... Sušil 1860 1049
Zhůru, chaso, zhůru, hody už nám táhnú,... Sušil 1860 2123
Zhůru, zhůru, pastuškové, povím vám, že se již... Sušil 1860 2217
Žiaľ, žiaľ, v srdci žiaľ Poloczek 1964 179
Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je Poloczek 1964 114
Žid povedal, vodu pije, vodu pijem, vida že... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 05/032
Židenský děvčátka, prosím vás, vodpuste mně... Sušil 1860 1716
Židouka priďže k nám Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1465a
Židovka zerzavá se židem zahrává: Židovko! pojď k... Erben 1864 5/130
Zielona dabrowa Kolberg 06 Krakowskie 2 K0301
Zielona jablonka Kolberg 06 Krakowskie 2 K0789
Zielona laczka Kolberg 04 Kujawy 2 K0121
Zielona laczka Kolberg 01 Pieśni K0001e
Zielona ruta Kolberg 02 Sandomierskie K0146
Zielona ruta Kolberg 02 Sandomierskie K0147
Zielony trawnicek Kolberg 06 Krakowskie 2 K0775
Zima byla, bláto bylo, cikáně se narodilo;... Erben 1864 5/134
Zima byla, vítr foukal, náš tatíček z okna koukal... Erben 1864 4/111
Žita zeleňajů, kvete rež na vojnu verbujů Sbírka Jar. a Vl. Smutných 03/057
Žitečko, obili pěkně se zeleni, jarovsči... Sušil 1860 2074
Žitka zelenajú, kvere rez Sbírka Jar. a Vl. Smutných 20/064a
Žitka zeleňajú, kvete rež Sbírka Jar. a Vl. Smutných 23/025
Žitka zeleňaju, kvete rež? na vojnu verbujú Sbírka Jar. a Vl. Smutných 21/031
Zítra sa já vydávat má na zelený Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/076
Živ jsem, živ jsem, nevím, dlúho-li, umřu, umřu... Sušil 1860 1109
Živ jsem, živ jsem, nevím, dlúho-li; umřu, umřu... Sušil 1860 1108
Zjednej stráni Dunaja Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1481d
Zlá Janíčko, zlá novinu, odjedů drabé od Budína Sbírka Jar. a Vl. Smutných 04/003
Zlamala sie zerwala sie mlynarzowi grobla Kolberg 01 Pieśni K0188t
Zlámaná žebřina nechce ňa děvčina Sbírka Jar. a Vl. Smutných 15/042
Zlámaná žebřina, nechce ňa Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/054
Zlámaná žebřina, neche Sbírka Jar. a Vl. Smutných 20/045
Zlapalem cie panno droga Kolberg 03 Kujawy 1 K0010b
Zlapalem rybke Kolberg 04 Kujawy 2 K0150
Zlatá panimámo, co děláte, že před náma Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/046
Zlatom slnieščko, zalotm jédla bych slýže Sbírka Jar. a Vl. Smutných 10/012
Zle matičko, zle matičko, zle matičko, zle!... Erben 1864 6/006
Zle ste mia, mamičko, zle ste mia vydali, jak... Sušil 1860 1358
Zloději, zloději ve dne v noci chodějí, a co... Erben 1864 5/123
Zmarl nam Kmita mili Pane Kolberg 06 Krakowskie 2 K0448
Znám ja edon hájiček Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1483
Znám já jeden krásný zámek Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/089
Žněte, žněte, dobře zažinejte, ani hlavy hore... Sušil 1860 1571
Žni, můj srpečku zlatičký, nažni koníčkům... Erben 1864 3/006
Znorovanů doma není Sbírka Jar. a Vl. Smutných 20/001
Znorovští regrúti, vesělte se... Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/043
Zo mňa kňaz nebudě, ani žiaden páter Sbírka Jar. a Vl. Smutných 39/016
Zo mna si mládenci príklad berce Poloczek 1964 354
Zo suchého javora Poloczek 1964 095
Zobaczysz kochaneczko Kolberg 04 Kujawy 2 K0152
Zolnierz ci ja zolnierz Kolberg 02 Sandomierskie K0297
Zolnierzy nie widac zolnierzy sie pytac Kolberg 01 Pieśni K0024c
Zono kochana Kolberg 04 Kujawy 2 K0230
Zostaň s Bohem, moja mila, pocěš cě tu, Bože, a... Sušil 1860 1694
Zostávaj s Bohom bieli dom Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1516
Zpievala bych hlasom, nie som v poli Sbírka Jar. a Vl. Smutných 27/2/002
Zpívaj ptáčku, zpívaj, enom nepoletuj Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/060
Zpívaj si, děvečko, rozveseluj pole, rozveseluj... Sušil 1860 1544
Zpívala bych sobě, ale hrubě nesmím, dyž moje... Sušil 1860 0464
Zpívala bych, neumím, mlčet se mi nechce; šla... Erben 1864 2/746
Zpívala bych, zpívala, ale nemám noty, sukničku... Erben 1864 2/579
Zpívej slavíčku! zbuď mou hubičku, spí vedle... Erben 1864 2/145
Zpívejte Kláštersky kohouti, ať se mé srdéčko... Erben 1864 3/079
Zpívéte vesele, kohóti, hať se mý srdyčko... Sušil 1860 1641
Zpomněl na mně Pán Bůh můj, abych vydal počet... Sušil 1860 0162
Zpoza vrch Polany, slniečko vychodí Sbírka Jar. a Vl. Smutných 27/4/002
Zrálo jabko, zrálo, jak dozrálo,1) spadlo, že... Sušil 1860 1104
Zrálo jabko, zrálo, až dozrálo spadlo Sbírka Jar. a Vl. Smutných 48/256
Zrána rosénka studená Sbírka Jar. a Vl. Smutných 07/070
Zrob mi wygode dziewczyno Kolberg 01 Pieśni K0307T
Zrobie ja tej swej matusi Kolberg 02 Sandomierskie K0032
Zrodili sa červenie jahodi Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1277
Zrodili sa červenie jahodi Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1286a
Zrodzilem sie na Lobzowie Kolberg 06 Krakowskie 2 K0609
Zrzavá pase voly; zrzavěj na ni s holí: Zrzavá!... Erben 1864 5/232
Ztartila som partu, zelený veniec Sbírka Jar. a Vl. Smutných 42/021
Ztratila jsem hnětinku, nevím kterou hodinku,... Erben 1864 5/267
Ztratila jsem pantoflíček ve pšenici, ztratila... Erben 1864 2/089
Ztratila se kravarenka v lese Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/032
Ztratila se zrcadlo nevím kde Sbírka Jar. a Vl. Smutných 17/027
Ztratila sem fěrtušek, našel mně ho Matúšek,... Sušil 1860 1730
Zuzička mlinárová de si ti čerá bola Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1495
Zvadla, ruža, uvadel Sbírka Jar. a Vl. Smutných 14/014
Zvalia sa skala z vršku Sbírka Jar. a Vl. Smutných 27/1/005
Zvalila sa skala z vršku do Dunaja Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne 1356d
Zvalila sa skala, z vršku do Dunaja Sbírka Jar. a Vl. Smutných 35/006
Zvečera jablunku sadila, na usvicě se ji ujala. Sušil 1860 1171
Zvečera jablunku sadila, na úsvitě sa jí ujala... Sušil 1860 1172
Zvečera je jasno, o půlnoci Sbírka Jar. a Vl. Smutných 32/010
Zvedia ruža Poloczek 1964 541
Zvoliua sa skala zkraja do Dunaja Sbírka Jar. a Vl. Smutných 28/059
Zvůlečko, zvůlo má, dobře je, kdo ťa má! Ale já... Sušil 1860 1379
Zvyk je druhá přiroženost chrakterří povaha Sbírka Jar. a Vl. Smutných 19/007
Zwolajcie mi pana ojca mego Kolberg 06 Krakowskie 2 K0064
Zyd pan zyd pan Kolberg 05 Krakowskie 1 K0012
Zydoski pan Jezus Kolberg 06 Krakowskie 2 K0708
Zydoweczko co tam masz Kolberg 04 Kujawy 2 K0368
Zydoweczko pojdz pod bez Kolberg 04 Kujawy 2 K0367
Zydzie zydzie Mesyjasz sie rodzi Kolberg 05 Krakowskie 1 K0018b
Zydzie zydzie Mesyjasz sie rodzi Kolberg 05 Krakowskie 1 K0018a
Zytko zytko zytko jare Kolberg 06 Krakowskie 2 K0330
Zywnie nie wiem Kolberg 03 Kujawy 1 K0033
[ : Za humnama :] na ječmínku uvázala žena muža... Sušil 1860 1961
[: A co to tam píská :] [: v tej... Sušil 1860 0173
[: A já svoju ženu na jarmak poženu. :] [: A... Sušil 1860 1942
[: A když přijde na jaro pohoda, :] přiď,... Sušil 1860 0443
[: A mně se to, kamarádi, všecko zdá, :] [: že... Sušil 1860 1796
[: A před Volnym stoja dva duby, :]1) na nich... Sušil 1860 1219
[: A ta naša dědina jak by guló hodil, :] néni... Sušil 1860 0451
[: A už je lóčka vesečená, :] [: už je Kačenka... Sušil 1860 1200
[: Ach, Bože můj všemohuci, :] račils mě na svět... Sušil 1860 2331
[: Ach, Bože můj, Bože můj, :] [: ten falešný,... Sušil 1860 0411
[: Ach, Bože můj, ty dobre víš,:] jaký já mám na... Sušil 1860 2344
[: Ach, laštověnka, černy ptak, :] ráno vstává,... Sušil 1860 0415
[: Ach, letos je lepší, nežli bylo vloni... Sušil 1860 2100
[: Ach, můj Bože, co mám dělať, :] [: mám sa... Sušil 1860 1426
[: Ach, ovej, ovej, co mě hlava bolí,: ]... Sušil 1860 1722
[: Ach, teče voda za vodó, :] [: za Dřímalovó... Sušil 1860 0429
[: Adesiaš1) dal Vavřince vzici, :] dal na něho... Sušil 1860 2324
[: Ai, mezi dvěma vinohrady :] [: leží Janóšek... Sušil 1860 0323
[: Ai, žali ženci, žali rež, :] můj nejmilejší s... Sušil 1860 1561
[: Aj, kópil sem si rolí :] [: na hodonském poli... Sušil 1860 1431
[: Aj, mezi dvěma horami :] šery plamen vychazi... Sušil 1860 1351
[: Aj, na horach je dubina, :] aj, v te dubině... Sušil 1860 1786
[: Aj, ráno, ráno, kde si sa vzalo! :] [: Že sa... Sušil 1860 1439
[: Aj, v Opavě na rynečku :] [: stoji panna v... Sušil 1860 0982
[: Aj, v Opavě na rynečku :] [: stoji panna v... Sušil 1860 0981
[: Anka, Anka, Andulenka, :] chodiu sem k vám... Sušil 1860 0447
[: Belegrad, Belegrad, ta turecká skala, :] [:... Sušil 1860 1667
[: Běži voda Lindava, :] milý Bože, kole dvora... Sušil 1860 1113
[: Běži voda z javora, :] ež k mej milej do... Sušil 1860 0456
[: Bosonoská mája tenká, :] [: aj, viděl sem jo... Sušil 1860 2122
[: Bože můj, Bože můj, :] [: co je to za matka... Sušil 1860 1977
[: Brodil Janko koně :] [: v polanskej dolině... Sušil 1860 0186
[: Bude sa vydávat :] ubohá sirota. Svých... Sušil 1860 1277
[: Bude vojna, bude, :] [: kdo pak na ňu půjde... Sušil 1860 0201
[: Bude zima, bude mráz, kam sa, vtáčku, kam... Sušil 1860 1442
[: Byl Janíček krásný, :] měl kožíšek řásný.... Sušil 1860 2285
[: Byl tatíček starý, :] [: měl tři pěkné dcery... Sušil 1860 0258
[: Byla cesta, byla ušlapaná, :] kdo ju šlapal... Sušil 1860 0011
[: Byla jedna chudá vdova, :] svojich osem synů... Sušil 1860 0193
[: Byla jedna stará žena, :] co se byla na... Sušil 1860 0017
[: Byla krásná Dorota :] [: pobožného života :] Sušil 1860 0020
[: Byla krásná Dorota :] [: pobožného života :]... Sušil 1860 0019
[: Bylatě stará kovářka, :] [: měla synáčka... Sušil 1860 0196
[: Bylo Juři pachole, :] [: sluhovalo ve dvoře... Sušil 1860 0197
[: Bylo lásky, už jí néní, :] skovala se pod... Sušil 1860 0461
[: Byly dvě súsedy, :] jedna podle druhej, obě... Sušil 1860 0204
[: Bystra voda vylela, :] všecky lavky zebrala... Sušil 1860 1176
[: Bystra voda vyliva, :] všecky lučky přikryva... Sušil 1860 1179
[: Bystra voda vyliva, :] [: všecky lučky... Sušil 1860 1178
[: Čej to pachole v noci chodí, :] [: a dobré... Sušil 1860 0473
[: Čej to pachole v noci1) chodí :] [: a dobré... Sušil 1860 0474
[: Červený, bílý tulipán, :] pusť mia, děvečko... Sušil 1860 1718
[: Chodí králka, chodí král, nemá koní ani kráv... Sušil 1860 2273
[: Chodil Kristus po poli :] s anděly, s... Sušil 1860 2327
[: Chodíval k nám pán Uherský, :] ten podvoditel... Sušil 1860 0223
[: Chodíval sem přes lavečku, :] k tem súsedom... Sušil 1860 0547
[: Či je to lučka zelena? :] [: Je na ni... Sušil 1860 2044
[: Čí je to polečko nevorané? :] [: To je mého... Sušil 1860 1496
[: Čí je to syneček, co má ten černý pás? :] Šel... Sušil 1860 1847
[: Čí to pachole v noci chodí, :] [: že dobré... Sušil 1860 0475
[: Co sa stalo za horama? :] Zabila tam paní... Sušil 1860 0205
[: Co sa stauo v nově :] [: na Novej dědině... Sušil 1860 0208
[: Co se to tam, :] můj synečku, [: v poli... Sušil 1860 1511
[: Co ste, maměnko, se mnó vystály! :] [: Z... Sušil 1860 1643
[: Co to děvče povidá? Na synečka svědčí, :] že... Sušil 1860 0471
[: Co to, milá, za lásku máš? :] Dyž k vám... Sušil 1860 0177
[: Co ty ženy na mne majú, :] dycky na mne... Sušil 1860 1181
[: Copak k nám, synečko, celé tédeň nendeš... Sušil 1860 0467
[: Což ty jsi mně sliboval, :] [: dyž jsi za mnó... Sušil 1860 0612
[: Dej mi, panenko, rozmarýnu, :] [: ať pod... Sušil 1860 0490
[: Děkujeme tomu domu, :] měli sme tam dobrú... Sušil 1860 1210
[: Děvečka husy pase, :] [: pěkně nastroja se... Sušil 1860 0216
[: Do voza sedala, :] s matkó se žehnala. Sušil 1860 1232
[: Dubku, dubku, dubečku, :] škoda tebe, synečku... Sušil 1860 1291
[: Dy sem byla u maměnky v domě, :] [: chodivalo... Sušil 1860 0609
[: Dy sem ja šel přes ten hajek, :] [: zavoněl... Sušil 1860 0614
[: Dy sem jo šel přes dzědzinu, :] [: čul sem... Sušil 1860 0861
[: Dyž komára ženili, :] [: krapky vína neměli... Sušil 1860 2055
[: Dyž sem u maměnky byla, :] dycky sem se dobře... Sušil 1860 1376
[: Ej, Bože můj, Bože můj, :] falešný je milý... Sušil 1860 0412
[: Ej, dívča, dívča :] [:v černém damášku... Sušil 1860 0506
[: Ej, lásko, lásko, ty nejsi stálá, :] [: jako... Sušil 1860 0508
[: Ej, mamo, mamo, mamičko moja, :] kupte vy mně... Sušil 1860 2091
[: Ešče jednú :] za svú milú půjdu, co jsem si... Sušil 1860 0512
[: Ešče si zazpívám :] [: za humny na mezi... Sušil 1860 0514
[: Fialo modrá, :] [: dávno sem tě znala! :]... Sušil 1860 0518
[: Fukaj, větře, z Podolé, :] zroň jabličko lebo... Sušil 1860 1167
[: Hdzě můj prvni nocleh budzě, :] až ma duše z... Sušil 1860 0123
[: Hezký Janek z lesa jede, :] malované dřevo... Sušil 1860 1267
[: Hnala Anička kravy :] [: přes lesek... Sušil 1860 0526
[: Hnala Anka krávy :] z Uher do Moravy. Pod... Sušil 1860 0220
[: Hnala Anka krávy :] z Uher do Moravy. Sušil 1860 0219
[: Hnalo děvča krávy :] z Uher do Moravy.... Sušil 1860 0218
[: Hole, hole, můj kůň vrany, :] kostečkami... Sušil 1860 0650
[: Hora, hora, dvě doliny, :] lepší děvča lež... Sušil 1860 1818
[: Horala linda, linduška, :]1) seděla pod ňú... Sušil 1860 1856
[: Hraj, muziko, hraj z cicha na Dunaj, :] [:... Sušil 1860 2354
[: Husy, bílé husy, :] vysoko letíte! Zatočte... Sušil 1860 1119
[: Hý, koníčku, hý, můj vraný, :] vynes ty mě... Sušil 1860 1482
[: Idu ja cestu :] dycky se ohlidam, skoro-li... Sušil 1860 1343
[: Indá panny byly, pěkně si chodily, :] měly... Sušil 1860 1372
[: Janek do vojny jede, :] svej milej přikazuje... Sušil 1860 0200
[: Je zima, bude mráz; :] kam se, ptáčku,... Sušil 1860 1443
[: Jede forman dolinú, :] zbůjník za ním bočinú. Sušil 1860 0225
[: Jede forman dolinú, :] [: zbůjník za ním... Sušil 1860 0224
[: Jede forman dolinú, :] [: zbůjník za ním... Sušil 1860 0226
[: Jede Janóšek přes hory, :] veze Marušku na... Sušil 1860 0229
[: Jedna matka syna měla, :] do vojny ho... Sušil 1860 0368
[: Jejte, milej, s Bohem, :] s milejm Panem... Sušil 1860 1423
[: Jel synek vorati, :] [: zapomněl oprati... Sušil 1860 1504
[: Jel synek vorati, :] [: zapomněl oprati. :] Sušil 1860 1503
[: Ješče sobě kole vody zajdu, :] [: ja, tam... Sušil 1860 0572
[: Jož slonýčko za horo, :] já bech ráda ke... Sušil 1860 1575
[: Jož to slonýčko kolem de, :] jož se nám blíží... Sušil 1860 1574
[: Juž jsi, Aničko, juž jsi naša, :] [: juž tě... Sušil 1860 1151
[: K fojtovi je cesta dolovaná, :] [: sedí tam... Sušil 1860 0632
[: K Smolénům je houzká stežka, :] [: je... Sušil 1860 1920
[: Kačenko, poď do kostela! :] Nepůjdu, byla sem... Sušil 1860 1969
[: Kady my půjdeme, :] [: dyž povandrujeme... Sušil 1860 1246
[: Kady my půjděmy, :] chodnička něznamy.... Sušil 1860 1243
[: Kaj ty jeděš, můj Janičku? :] Jedu orať za... Sušil 1860 0562
[: Kam půjděm, mladenci, kam pujděm? Hdě my tych... Sušil 1860 2079
[: Kdes, holubičko, lítala, :] [: žes své... Sušil 1860 0581
[: Kdes, má milá, včera byla, :] že jsi ty doma... Sušil 1860 0584
[: Kdo chodí po mém hrobě, :] [: bílú rosičku... Sušil 1860 0238
[: Kdo to chodí po krchově, :] po krchove po mém... Sušil 1860 0237
[: Kdo to chodí po krchově, :] po krchove po mém... Sušil 1860 0235
[: Kdo to chodí po krchově, :] po krchove po mém... Sušil 1860 0236
[: Kdyby černé očička :] [: v krámkách... Sušil 1860 0590
[: Když děvečka huse pásla, :] červenó pantličku... Sušil 1860 0244
[: Když děvečka huse pásla, :] červenó pantličku... Sušil 1860 0243
[: Když jsem šel k Jihlavě po louce zeleny... Sušil 1860 1521
[: Když sa Janko do vojny bral, :] on svej milej... Sušil 1860 0242
[: Když sme přišli, buďme tu, :] [: šak nás... Sušil 1860 1153
[: Když syneček na vojnu vzal, :] [: své panence... Sušil 1860 0245
[: Když v úterý raníčko :] vychodilo jasné... Sušil 1860 1257
[: Keď sme šli na hody, :] [: byuo nás jedenást... Sušil 1860 2143
[: Komu je horši na světě :] jak tej ubohej... Sušil 1860 1350
[: Kosí Janko, kosí trávu, :] na zelenej lúce... Sušil 1860 0638
[: Křepelenka křepelala, :] drobné děti... Sušil 1860 1526
[: Kristus Pán se narodil, :] [: po koledičce... Sušil 1860 2204
[: Kúlaj mně, maminko, košulenku, :] [: já si... Sušil 1860 0643
[: Kupala se prošvarna děvečka v vodě studenej... Sušil 1860 1510
[: Laštověnka, černý ptok, :] rono vstovo,... Sušil 1860 0416
[: Lepší je vínečko nežli voda, :] [: lepší je... Sušil 1860 0423
[: Lepší můj hoblíček než sedlácké volky... Sušil 1860 1527
[: Letěl holúbek na pole, :] aby nazobal své... Sušil 1860 0646
[: Letěu, letěu kraholíček přes pole, :] [:... Sušil 1860 2051
[: Ležel Lazar v nemoci, :] [: žádal od Boha... Sušil 1860 0048
[: Liboce se, liboce, :] [: listeček zelený na... Sušil 1860 0679
[: Lítala tě laštověnka, lítala, :] až sa ona... Sušil 1860 2049
[: Ludé sa smúvajú, :] [: co tito dvá majú... Sušil 1860 0217
[: Mal jsem, mal jsem, promaral jsem, :] štyry... Sušil 1860 1748
[: Maličké jsem ščestí míval, :] dyž jsem za... Sušil 1860 0649
[: Maloměrščí jdó, už jsó za vodó, :] každé... Sušil 1860 2128
[: Maměnko, vožením se, :] [: meč, synku,... Sušil 1860 2093
[: Maria Panna krmi dzicjatko, :] [: papu, papu... Sušil 1860 2205
[: Měl sem já píščalku o devíti dírkách, :] [:... Sušil 1860 2095
[: Měltě tatíček tři dcery, :] všecky na vydaj... Sušil 1860 0255
[: Měltě tatíček tři dcery, :] všecky na vydaj... Sušil 1860 0256
[: Měltě tatíček tři dcery, :] všecky na vydaj... Sušil 1860 0257
[: Milá zelí okopává, :] šohaj za ňú povolává... Sušil 1860 0663
[: Můj mily, rozmily, kaj si se mi podziul? :]... Sušil 1860 1658
[: Musím domu jíti. :] [: nemám na co píti... Sušil 1860 1889
[: Muzikanti, co děláte? :] [: Aj, máte husle a... Sušil 1860 1769
[: Mý červený pantličky, načiž já vás vážu... Sušil 1860 0706
[: Na konec Novej Vsi, :] [: u tej Boží muky... Sušil 1860 0265
[: Na kopečku drobná rýž, :] [: ty mě, milá,... Sušil 1860 2099
[: Na mšu svatu zvonili, :] [:by se lude... Sušil 1860 0049
[: Na nedělu raničko :] [: vychodilo slunečko... Sušil 1860 0052
[: Na prahu tě stála, :] s mátí se žehnala... Sušil 1860 1231
[: Na prahu tě stála, :] s mátí se žehnala. Sušil 1860 1230
[: Na té Nové dědině, :] vím tam o švárné... Sušil 1860 0691
[: Na tej lúce, na zelenej, :] [: při voděnce,... Sušil 1860 0268
[: Na tej lúce, na zelenej, :] [: při voděnce,... Sušil 1860 0267
[: Na tej našej střeše :] [: laštovečka nese... Sušil 1860 0690
[: Na tej vojně, :] tam je hojně, dajú koníčka... Sušil 1860 1685
[: Na to rozlóčení mému potěšení postavím pod... Sušil 1860 0667
[: Na tom našem dvoře to sú vrata, Bože.... Sušil 1860 1709
[: Na tom našem nátoní :] zatočil se šohajíček... Sušil 1860 0946
[: Na tym raciborskym moscě :] [: pěkny karafiat... Sušil 1860 0860
[: Na záhumňú :] [: straky, vrany orú, :]... Sušil 1860 2221
[: Nad Hluzovem je Boží muka, :] leží tam... Sušil 1860 0261
[: Nad Kostelcem je černý les, :] [: žalo tam... Sušil 1860 0202
[: Nad Kostelcem je černý les, :] [: žalo tam... Sušil 1860 0203
[: Napi sa ty, synku, piva, :] zakel je tvá máti... Sušil 1860 1378
[: Náš stařiček sobě vzdychá, :] hříšná duše se... Sušil 1860 0059
[: Náš stařiček sobě vzdychá, :] hříšná duše se... Sušil 1860 0057
[: Náš stařiček sobě vzdychá, :] hříšná duše se... Sušil 1860 0058
[: Nedaj, Bože, abych umřel, :] ja, až poplatím... Sušil 1860 1385
[: Nepůjdu já za takého, :] kerý nemá domu svého... Sušil 1860 1502
[: Něvandruj, moj miuý, něvandruj sám, :] veliké... Sušil 1860 1622
[: Nevezcě mne přes ten les, :]1) budzě na mne... Sušil 1860 1256
[: Neviděli jste tu mé panenky? Šla do lesa na... Sušil 1860 1851
[: O tom svatem Valentině, :] [: pěkna slava o... Sušil 1860 0062
[: O, službičko, službo ma, :] [: jakas mi je... Sušil 1860 1363
[: Oj, pošlo diťatko, :] male pacholatko.... Sušil 1860 0339
[: Okolo Hodolan chodníček jako dlaň; :] [: a... Sušil 1860 0278
[: Okolo Hodolan chodníček jako dlaň; :] [: a... Sušil 1860 0279
[: Okolo Pavlovic teče voda, :] napí se jí, milá... Sušil 1860 0744
[: Oře sedlak na roli :] [: a ženka mu pohoni... Sušil 1860 1384
[: Oženil sa Vichtorýnek, :] Vichtorýnek, hezký... Sušil 1860 0282
[: Oženil sa Vichtorýnek, :] 1) Vichtorýnek,... Sušil 1860 0283
[: Oženil se náš Adam, :] [: čert by sa ho byl... Sušil 1860 2102
[: Oženil se naš Adam, :] [: kdo by se ho byl... Sušil 1860 2101
[: Oženiu sa Jura, :] Jura za horama. Ej,... Sušil 1860 0281
[: Pán Bůh náš, Pán Bůh náš, my jsme jeho děti... Sušil 1860 1753
[: Paně Bože, pomahaj, :] stareho nám nědavaj... Sušil 1860 1564
[: Pane Bože, všemohúcí, :] [: račiž nám byť na... Sušil 1860 2126
[: Paní syna ukládala, :] tak mu ona zazpívala... Sušil 1860 0284
[: Panimamo, švarnú dceru máte, :] [: ale že jí... Sušil 1860 1679
[: Pase pastýř ovce :] [: na zelenej lúce... Sušil 1860 0286
[: Pásli ovce Valaši, :] [: při Betlémském... Sušil 1860 0070
[: Pásli ovce Valaši, :] [: při Betlémském... Sušil 1860 0071
[: Páslo děvča husy :] v jaborovém lesí. Husy... Sušil 1860 0221
[: Plače kočka celý den, :] [: kde se její kocúr... Sušil 1860 2104
[: Po zahradce chodila, :] rozjabluňku sadila... Sušil 1860 1170
[: Po zahradce chodila, :] rozjablunku sadila. Sušil 1860 1168
[: Po zahradě chodila, :] ščep jablunku sadila... Sušil 1860 1163
[: Pobil mlynár zemana pro vodu, :] urobil on... Sušil 1860 2341
[: Počkaj, postoj, ty malý pacholku. :] [: Až já... Sušil 1860 1236
[: Počkej, šohajičku, :] [: zaplať za voničku... Sušil 1860 0752
[: Pod hájičkem zelená sa oves, :] neco ty mně,... Sušil 1860 1680
[: Pod horú studenečka, :] [: pěkná čistá,... Sušil 1860 0697
[: Pod horú studenka, :] [: vody z ní ubývá... Sušil 1860 0759
[: Pod jaborem pod zeleným :] oře dívča vouem... Sušil 1860 0290
[: Pod javorem pod zeleným :] oře dívča volem... Sušil 1860 0288
[: Pod kostelem lalija, :] trhaua ju má miuá... Sušil 1860 1020
[: Pod Slavkovem, pod tú horú :] [: rozstavil... Sušil 1860 0365
[: Pod synečkem :] zticha koně kráčé,1)... Sušil 1860 0761
[: Poď, Aničko, poď ty za mňa: :] [: Oj, nebude... Sušil 1860 1966
[: Pošla Anička na trávu :] pod vinohrady dozadu... Sušil 1860 0295
[: Poslal Sobol psaní Socholovi, :] [: aby dělal... Sušil 1860 0291
[: Poslal tě Sobol psaní Socholovi, :] [: aby... Sušil 1860 0292
[: Poslala mně má hanačka psaní, :] [: habech si... Sušil 1860 1852
[: Postil se tě Pán Bůh štyrydceti dní,:]... Sušil 1860 0073
[: Postil se tě Pán Bůh štyrydceti dní,:]... Sušil 1860 0072
[: Pověz ty mně, hvězdičko má, :] jsi-li jasná... Sušil 1860 0775
[: Povězte, povězte, vy malé rybičky, :] [:... Sušil 1860 0191
[: Povol sobě, :] dcero mila, [: pokudž je... Sušil 1860 1377
[: Před nami lavečka, :] [: ohyba se. :] Pod... Sušil 1860 0780
[: Před naší je jatelinka, :] jatelinka nekosená... Sušil 1860 0787
[: Před našima :] jsó vysoký vokna, zavolal... Sušil 1860 0788
[: Přeneščasná cizí máti, :] nemožu jí vyhověti... Sušil 1860 0297
[: Při jednej dolině :] vdova dům buduje.... Sušil 1860 0302
[: Přijeli, přijeli :] ti Turci pohani.... Sušil 1860 2339
[: Proč, kalino, v struze stojíš, :] snad se... Sušil 1860 0808
[: Proč, kalino, v struze stojíš, :] [: snad se... Sušil 1860 0807
[: Proč, kalino,1) v struze stojíš? :] [: Snad... Sušil 1860 0809
[: Prodala rubáč, rukávce, :] [: dala si hádat... Sušil 1860 1931
[: Profukaj, větřičku, :] [: dolů dolinečkú... Sušil 1860 0815
[: Prokvitala konvalija, :] kdo ji trhal? Moja... Sušil 1860 0817
[: Proti faře mostek, :] [: kolébá se; :] pod... Sušil 1860 0781
[: Putovali dva mladzěnci,:] dva mladzěnci, oba... Sušil 1860 0079
[: Putovali hudci, :] tři švarni mladenci. Sušil 1860 0305
[: Putovali hudci, :] tři švární mládenci. Sušil 1860 0306
[: Putovali hudci, :] [: tři švární mládenci... Sušil 1860 0308
[: Putovali hudci, :] [: tři švarni mladenci. :] Sušil 1860 0307
[: Pytal sa svej milej chlapec, :] [: umí-i juž... Sušil 1860 2003
[: Rojily se včeličky; :] nebyly to včeličky... Sušil 1860 0214
[: S Pánem Bohem, :] má matičko stará, jenom ste... Sušil 1860 1238
[: S Pánem Bohem, kamarádky, :] už já mosím z... Sušil 1860 1183
[: Šaratice na pěkné rovince, :] [: chodil jsem... Sušil 1860 0878
[: Sedajte, družky, za stoly, :] a já půjdu do... Sušil 1860 1155
[: Seděl jeden vězeň :] sedumdesát neděl, a... Sušil 1860 0310
[: Seděl sokol na topole, :] přebíral1) si peří... Sušil 1860 2062
[: Sedělo děvča :] [: v trávě zelenej. :]... Sušil 1860 0833
[: Sedí Adam na kopečku, :] na tým zeleným... Sušil 1860 0080
[: Sedí Adam na kopečku, :] na tým zeleným... Sušil 1860 0081
[: Sedí Adam na kopečku, :] [: na tým zeleným... Sušil 1860 0082
[: Sel sedláček lebedo :] [: na tom panským... Sušil 1860 1979
[: Šel stařiček dolinú :] až k svatému Hostýnu... Sušil 1860 0239
[: Sem já synek z dobrého chování, :] já nemám... Sušil 1860 0837
[: Široký list na javoře, :] hezký synek pole... Sušil 1860 1143
[: Široký list na javoře, :] hezký synek pole... Sušil 1860 1143
[: Sivá husa, sivá :] dolů vodú splýva. Kdo... Sušil 1860 0973
[: Škoda mojeho synečka, :] jeho dobrého... Sušil 1860 0884
[: Šla děvečka na vodičku :] ež k bystremu... Sušil 1860 0328
[: Šla děvečka na vodičku :] ež k bystremu... Sušil 1860 0327
[: Šla Dorna pro vodu, :] pro vodu studenú.... Sušil 1860 0329
[: Šla jest Maria do ráje, :] [: potkal jest ji... Sušil 1860 2213
[: Šla Kača pro vodu k bílému Dunaju, :] [:... Sušil 1860 0270
[: Šla Kačenka na procházku :] až ke mlýnu na tu... Sušil 1860 0331
[: Šla Kačenka na procházku :] až ke mlýnu na tu... Sušil 1860 0332
[: Šla Maria do kláštera, :] tam synáčka... Sušil 1860 0096
[: Šla panenka, šla na trávu :] [: blízko... Sušil 1860 0889
[: Šla žena do kostela, :] poprosić Pana Boha... Sušil 1860 0343
[: Šlo ďěvča na trávu :] [: na širokú mezu... Sušil 1860 0347
[: Šlo děvče na travu :] [: na lučku zelenu... Sušil 1860 0346
[: Šlo diťa chodničkem, :] šprtalo špendličkem... Sušil 1860 0338
[: Šly děvčátka k silnici, :] potkali jich... Sušil 1860 0891
[: Šly děvčátka na jahody, :] a to pořád podle... Sušil 1860 0349
[: Šly děvčátka na jahody, :] a to pořád podle... Sušil 1860 0348
[: Šohajíčku malušenky, :] nařež sečky... Sušil 1860 1523
[: Sprovoď mia, miuá, :] [: přes tu dolinu... Sušil 1860 0625
[: Stála Kačenka u Dunaja, :] bilé noženky... Sušil 1860 0335
[: Stála Kačenka u Dunaja, :] bílé noženky... Sušil 1860 0334
[: Starala se máti má, :] hej nam hej, kde mě k... Sušil 1860 0158
[: Starojitský kostelíčku, :] stojíš na pěkném... Sušil 1860 0845
[: Stodynka róbená, :] voda v ní stodená.... Sušil 1860 0699
[: Stojí dřevo olíva. :] Na něm Pán Bůh odpočívá... Sušil 1860 0085
[: Stojí hruška v poli, :] [: vrch se jí zelená... Sušil 1860 0846
[: Stojí hruška v širém poli, :] v širém poli... Sušil 1860 1598
[: Stojí kostel kamenný, lilie, :] Jezu Kriste... Sušil 1860 0108
[: Stůj, jabluňko, nehejbej se, :] má panenko,... Sušil 1860 1131
[: Stupaj, stupaj, stupaj, můj koníčku, na most... Sušil 1860 1252
[: Štyry koně v úhoře, :] žáden s něma neoře... Sušil 1860 2109
[: Sudiju se Kopřivjane s panem, :]1) o tu luku... Sušil 1860 0849
[: Švarné děvče husy páslo, :] vyšívaný šátek... Sušil 1860 0899
[: Svatá Anna sunce stála,:] pekný obraz... Sušil 1860 2329
[: Svaty Juři po horach chodival, :] [:po horach... Sušil 1860 0087
[: Svatý Michal trúbí trúbú, :] vstaňte hříšní,... Sušil 1860 0092
[: Sviť, měsičku, jasno, :] už slunečko zašlo... Sušil 1860 1269
[: Sviť, měsíčku, jasno, :] už slunečko zašlo... Sušil 1860 1268
[: Svítila mně hvězda od večera do dňa... Sušil 1860 1024
[: Ta kyjovská brána pěkně malovaná, :] [: kdo... Sušil 1860 1708
[: Ta naša lavečka, aj, už sa polámala, :] [:... Sušil 1860 0902
[: Tanovska šafařka :] chodi jak zemanka. V... Sušil 1860 1117
[: Teče voda Lidečkem, :] hej,hej, tym fojtovým... Sušil 1860 1120
[: Teče voda po potoku dolů, :] [: poď, má milá... Sušil 1860 0911
[: Teče voda, velká voda :] kolem dokola jabora... Sušil 1860 0912
[: Tulali se mladenci :] po tem luckem kamenci... Sušil 1860 1139
[: Ty hodiny vívanské, :] vívanské, ty sú, Bože... Sušil 1860 0749
[: Ty pernšténské kostelíčku, :] [: stojíš na... Sušil 1860 0935
[: U brněnské Boží moke :] [: klečí tam šohaj... Sušil 1860 0939
[: U Jamolic na rohu, :] točí se tam šohajíček... Sušil 1860 0945
[: U Jamolic na rohu, :] točí se tam šohajíček... Sušil 1860 0944
[: U me matky na dolině :] prokvetala konvalije... Sušil 1860 0818
[: U Piščeků v síni :] [: studénka vylévá... Sušil 1860 0760
[: U ščitenskej Boží muky :] klečí synek,... Sušil 1860 0940
[: U studénky stála, napájala páva, :] pověz... Sušil 1860 0958
[: U těch Vítků v zahradě :] ščepuje tam... Sušil 1860 2292
[: U tej přiborskej Boží muky :] [: kleči tam... Sušil 1860 0941
[: Uderiua jedna, :] [: uderiua druhá, :]1)... Sušil 1860 0942
[: Ulianka, čistá panna, :] u Dunaja šaty prala... Sušil 1860 0354
[: Už já mosím domů, důmka, :] za dveřama stojí... Sušil 1860 2114
[: Už sa navracáme :] z teho chrámu Páně.... Sušil 1860 2355
[: Už sa všeci chuapci poženili, :] [: zelené... Sušil 1860 1675
[: Už se já, má milá, pryč odbírám, :] [: na... Sušil 1860 0974
[: V černým lese v hájíčku :] namlóval šohaj... Sušil 1860 0362
[: V čirem poli stoji zamek, :] [: služil tam... Sušil 1860 0336
[: V čirém poli strom zelený, :] [: pod tím... Sušil 1860 0363
[: V poledne s poledne :] slunečko kolem jde... Sušil 1860 1197
[: V poledne s poledne :] slunečko kolem jde. Sušil 1860 1196
[: V Šaraticích jeden dům, :] majó tam děvče... Sušil 1860 1026
[: V tej Uherskej Skalici, :] oj, piju tam, piju... Sušil 1860 1031
[: V tem čejkovským šenku :] [: vojáci čekajú... Sušil 1860 1677
[: V tom klášteře zakázali,:] aby piva nevařili... Sušil 1860 1559
[: V tom zeleném boří :] [: jasný oheň hoří... Sušil 1860 0381
[: V zeleném hájíčku milovali se dvá. :] [:... Sušil 1860 1840
[: Vandroval mládenec :] [: od otce matky preč... Sušil 1860 2342
[: Vandroval šohajek z města ven, :] [:[: milá... Sušil 1860 1701
[: Vandrovali tři pěkní mládenci, vandrovali v... Sušil 1860 0301
[: Včera odpoledňa :] [: vysoko kosičky vyšly... Sušil 1860 0991
[: Vejou panny, vejou věnce :] pro ty dvořiský... Sušil 1860 1558
[: Vila věnec livendovy, :] fojtovemu Janičkovi... Sušil 1860 0758
[: Vím já hajíček zelený, :] ach, má milá,... Sušil 1860 2257
[: Vím já jeden hájiček, :] v tom hájičku... Sušil 1860 0372
[: Vím já jeden hájiček, :] v tom hájičku... Sušil 1860 0369
[: Vím já jeden hájiček, :] v tom hájičku... Sušil 1860 0370
[: Vím já jeden hájiček, :] v tom hájičku... Sušil 1860 0371
[: Vím já jednu hospodu, :] je z kameňa bramoru... Sušil 1860 0374
[: Vím já jednu hospodu, :] [: je z kamena... Sušil 1860 0373
[: Vím já jednu skalu, :] [: v tej skale je fára... Sušil 1860 1149
[: Vím já kostelíček pod jednó horó,:] [:a v tém... Sušil 1860 0103
[: Vím já kostelíček pod jednó horó,:] [:a v tom... Sušil 1860 0104
[: Vím já lučinu širokú, na ní travěnku vysokú... Sušil 1860 0403
[: Vim ja ptačka v černem lese, :] on zelene... Sušil 1860 2066

Pages