Songs (a-z)

Displaying 11001 - 11031 of 11031
| - NO VALUE - | ( | . | / | - NO VALUE - | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U
Text incipit Catalogue #
[: Zahrejte mně, muzikanti, dám vám paták, :]... Sušil 1860 1772
[: Zajel milý za moře, :] pomož mu, mocný Bože... Sušil 1860 1052
[: Žala trávu u potoka :] Kateřinka černooká... Sušil 1860 0407
[: Žala trávu u potoka :] Kateřinka černooká. Sušil 1860 0405
[: Žala trávu u potoka :] Kateřinka černooká. Sušil 1860 0406
[: Žalo dívča, Žalo trávu :] nedaleko Velehradu... Sušil 1860 0401
[: Žaloval ptaček ptačkovi,:] socholaček... Sušil 1860 2068
[: Zaspalo děvče, nevyhnalo krav, :] huhnal hí... Sušil 1860 1517
[: Zdálo se mně dnes v noce, dnes v noce o... Sušil 1860 1085
[: Zdálo se mně dneska v noci, že sem vila... Sušil 1860 1814
[: Zelená travička mezi vinohrady, :] pověz mně... Sušil 1860 0570
[: Zelený rozmarýn jako tráva, :] [: už mně má... Sušil 1860 1806
[: Ziždžali se panove k bystremu Dunaju, :]... Sušil 1860 0399
[: Ziždželi se pánové na turecký pomezí. :]... Sušil 1860 2343
[: Zrána travěnka zelená, :] do snídaní posečená... Sušil 1860 1451
[: Zrojili se čmelové, :] hej nam hej, v... Sušil 1860 1121
[: Ztratila se kravařenka v lese, :] [: a hdo ji... Sušil 1860 1547
[: Zvolenovcí hezcí chlapci, :] nosí každý šátek... Sušil 1860 2258
[:Byla cesta ušlapaná :] od samého Krista Pána. Sušil 1860 0060
[:Byla cesta ušlapaná :] od samého Krista Pána.1... Sušil 1860 0061
[:Na mšu svatú zvonijú, :] [: panenky se... Sušil 1860 0053
[:Narodzil sě Kristus Pan :] teho dne, teho,... Sušil 1860 0056
[:Šla děvečka:], šla pro vodu. Potkal ju tě... Sušil 1860 0008
|: Byla cesta, byla ušlapaná, :| kdo ju šlapal,... Sušil 1860 0009
|A nie bede sie turbowal Kolberg 02 Sandomierskie K0280
|Kujawiaj ci ja dziewcyno Kolberg 02 Sandomierskie K0317
¯ó³ty kanarczek Kolberg 06 Krakowskie 2 K0741
»Sedaj na vůz, kochání moje, nepomože plakání... Sušil 1860 1237
„Jeníčku můj milý! jste všecken opilý. Zůstaňte... Erben 1864 7/043
„Kdo to chodí po hřbitově? šlape trávu na mém... Erben 1864 7/003
„Pusť mě, holka, pusť mě do komůrky.“ A já nechci... Erben 1864 2/231

Pages