Kolberg 03 Kujawy 1

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.3. Kujawy, cz. I.
Edition info: 
Kujawy, cz. I. Dzieła wszystkie, t.3. Wrocław-Poznań 1962. Ss.350, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867