Poloczek 1964

Catalogue:
Poloczek 1964
  
Song navigation:
  Full title: 
Slovenské ľudové piesne, zv. IV
Year: 
1964

Songs

Displaying 601 - 748 of 748
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numbersort descending Text incipit Location
454 Oťec muoj, oťec muoj Hrochoť
(Hrochoť)
455 Kone moje, kone Hrochoť
(Hrochoť)
456 Ďioučatko peknej podobi Hrochoť
(Hrochoť)
457 Ženu mam, ženu mam Hrochoť
(Hrochoť)
458 Kraľouskej siaťiňe Hrochoť
(Hrochoť)
459 Pišťeločka vraj moja Hrochoť
(Hrochoť)
460 Hej, hrochoťsku dolinu Hrochoť
(Hrochoť)
460 Hej, slniečko vichodi Hrochoť
(Hrochoť)
461 Hej, kolibenka prazdna Hrochoť
(Hrochoť)
462a Hrochoťskou dolinou Hrochoť
(Hrochoť)
462b Išjou Jaňik, išjou Hrochoť
(Hrochoť)
463 Košieluočka čierna Hrochoť
(Hrochoť)
463 Povec že mi, povec Hrochoť
(Hrochoť)
463 Zamiloval som si Hrochoť
(Hrochoť)
464 Bude jar, bude jar Hrochoť
(Hrochoť)
464 Povoja, povoja Hrochoť
(Hrochoť)
465 Javoria, javoria Hrochoť
(Hrochoť)
466 Bivau som valachom Hrochoť
(Hrochoť)
467 Čo ten šuhaj robi Hrochoť
(Hrochoť)
468 Ej, šla bi do kostola Hrochoť
(Hrochoť)
469 V hrochoťskom ribňičku Hrochoť
(Hrochoť)
470 Už Ťurek iďe Hrochoť
(Hrochoť)
471 Popred stoliční dom Hrochoť
(Hrochoť)
472 Poza vrch Poľani Hrochoť
(Hrochoť)
473 Bou bi s ťeba Jaňik Hrochoť
(Hrochoť)
474 Ej, ovce moje Hrochoť
(Hrochoť)
475 Kamaraťi moji Hrochoť
(Hrochoť)
476 Ľaľija, ľaľija Hrochoť
(Hrochoť)
477 Spievajú mládenci Hrochoť
(Hrochoť)
478 Zabiľi, zabiľi Hrochoť
(Hrochoť)
479 Ďeťi moje, ďeťi Hrochoť
(Hrochoť)
479 Keď som bou na bani Hrochoť
(Hrochoť)
480 Keď ma šikovali Hrochoť
(Hrochoť)
481 Veď som sa vidala Hrochoť
(Hrochoť)
482 Oj, prečo si ma žienka Hrochoť
(Hrochoť)
483 Bola jedna mamička Hrochoť
(Hrochoť)
484 Na zelenej udoli Hrochoť
(Hrochoť)
485 Išlo dievča na trávu Hrochoť
(Hrochoť)
486 Veje vietor po doline Hrochoť
(Hrochoť)
487 Holub, holub, holubienka Hrochoť
(Hrochoť)
487 Po ďeďinach v každom domku Hrochoť
(Hrochoť)
488 A tam dolu na udoľi Hrochoť
(Hrochoť)
488 Frajerika som ja mala Hrochoť
(Hrochoť)
489 Jaj,' Bože muoj Hrochoť
(Hrochoť)
490 A tam hore na javore Hrochoť
(Hrochoť)
490 Hori, horí, čierne horí Hrochoť
(Hrochoť)
491 Takí som bou rozžiarení Hrochoť
(Hrochoť)
492 Keď som prišou do Bistrici Hrochoť
(Hrochoť)
493 Prečo že ma muoj bača kľau Hrochoť
(Hrochoť)
494 Hej, ľeto, leto, zimu zbiera Hrochoť
(Hrochoť)
495 Laska, laska, veď si ti nie stala Hrochoť
(Hrochoť)
496 Dobre bolo v Hrochoťi ďeďiňe Hrochoť
(Hrochoť)
497 Hej, kade idem, tade trniem Hrochoť
(Hrochoť)
498 A tam dolu v zeľenom hajičku Hrochoť
(Hrochoť)
499 Na Hrochoťi nová móda nastala Hrochoť
(Hrochoť)
500 Ej, háje, háje Hrochoť
(Hrochoť)
501 Slnce vichoďi Hrochoť
(Hrochoť)
502 Ja som Dunčo, Jano Hrochoť
(Hrochoť)
503 Nocovaľi, nocovaľi Hrochoť
(Hrochoť)
504 Hájik, hájik, zeleni haj Hrochoť
(Hrochoť)
505 Od Hrochoťi do mľina Hrochoť
(Hrochoť)
506 Jaj, Bože muoj, čo robiť Hrochoť
(Hrochoť)
507 Ňikto nevie ako ja Hrochoť
(Hrochoť)
508 Išiou milí pole orať Hrochoť
(Hrochoť)
509 Štiri nuocki nespala som Hrochoť
(Hrochoť)
510 Komu lepšie ako sedliakovi Hrochoť
(Hrochoť)
511 Tak som si pomisľel včera, ňeska Hrochoť
(Hrochoť)
512 Keď sa ta sikorka vídavala Hrochoť
(Hrochoť)
512 Za rana šťebocu lastovički Hrochoť
(Hrochoť)
513 Jaj, Bože muoj, Bože muoj Hrochoť
(Hrochoť)
514 Išli žobráci na kalváriu Hrochoť
(Hrochoť)
515 Keď som išiel cez ten hájik Hrochoť
(Hrochoť)
515 Preľeťeu ftak, cez hrochoťskie vrški Hrochoť
(Hrochoť)
516 Čo ja robiť mam Hrochoť
(Hrochoť)
517 Ach, Bože muoj, Bože muoj Hrochoť
(Hrochoť)
518 Ej, ženi, ženi Hrochoť
(Hrochoť)
519 Na zeľenej pažiti Hrochoť
(Hrochoť)
520 Zasial som žitko Hrochoť
(Hrochoť)
521 Ťaško je to pod obločkom stati Hrochoť
(Hrochoť)
522 Jaj, Bože, prebože Hrochoť
(Hrochoť)
523 Muoj oťec bov dobri jáger Hrochoť
(Hrochoť)
524 Z jednej stráni haja Hrochoť
(Hrochoť)
525 Darmo ma mať moja Hrochoť
(Hrochoť)
527 Túžim, túžim, túžim Hrochoť
(Hrochoť)
528 Pred tim našim domom Hrochoť
(Hrochoť)
528 Z bistrickej sedrii Hrochoť
(Hrochoť)
529 Bolo mi po vuoľi Hrochoť
(Hrochoť)
530 Čierne očka poťe spať Hrochoť
(Hrochoť)
530 Už je deň, už je deň Hrochoť
(Hrochoť)
531 Zaspal Jaňik za humni Hrochoť
(Hrochoť)
532 Pašou som ouce cez omšu Hrochoť
(Hrochoť)
533 Za tou našou zahradečkou Hrochoť
(Hrochoť)
533 Za tou našou zahradečkou Hrochoť
(Hrochoť)
534 Hora, hora, ta hrochoťska Hrochoť
(Hrochoť)
535 Z hrochoťskiho kostolička Hrochoť
(Hrochoť)
536 Ľúbosť, ľúbosť, ti nešťastná ľúbosť Hrochoť
(Hrochoť)
537 Už ta jaseň iďe pomaľički Hrochoť
(Hrochoť)
538 Šej, haj, ňigda bi ja vojak ňebou bivau Hrochoť
(Hrochoť)
539 Prečo sa mňe cigán veľmi ľúbi Hrochoť
(Hrochoť)
540 Hromi bijú, zburene sa nebesia Hrochoť
(Hrochoť)
541 Zvedia ruža Hrochoť
(Hrochoť)
542 Keď sa pohla odo mľina mašina Hrochoť
(Hrochoť)
543 Nad Hrochoťou višlo jasne slniečko Hrochoť
(Hrochoť)
544 Načo som sa na tom svete zrodila Hrochoť
(Hrochoť)
545 Sadila som bielu ružu Hrochoť
(Hrochoť)
546 Vichoďi slniečko, ale malo hreje Hrochoť
(Hrochoť)
547 Ach, laska nešťastná, laska milovaná Hrochoť
(Hrochoť)
548 Ja som človek veľmi dobri Hrochoť
(Hrochoť)
549 Či som nie dosť hodna Hrochoť
(Hrochoť)
550 Za vodu, za vodu Hrochoť
(Hrochoť)
550 Za vodu, za vodu Hrochoť
(Hrochoť)
552 Ťažko mi je pozerati na horu Hrochoť
(Hrochoť)
553 Šipova ružička Hrochoť
(Hrochoť)
554 Ťažko je ribički Hrochoť
(Hrochoť)
555 Podkovički moje Hrochoť
(Hrochoť)
556 Zamiloval som si Hrochoť
(Hrochoť)
557 Koši zajac otavu Hrochoť
(Hrochoť)
558 Pred našima obloki Hrochoť
(Hrochoť)
559 Keď som ja bivala malička Hrochoť
(Hrochoť)
560 V sirom poľi križ Hrochoť
(Hrochoť)
561 Aj ten topoľ Hrochoť
(Hrochoť)
562 A tam dolu k Dunaju Hrochoť
(Hrochoť)
563 Vispala som sa iste Hrochoť
(Hrochoť)
564a Čo som ťi urobila Hrochoť
(Hrochoť)
564b Viem ja jeden pekni dom Hrochoť
(Hrochoť)
565 Išiel drotár do Sielňici Hrochoť
(Hrochoť)
566 To hrochockuo širuo pole Hrochoť
(Hrochoť)
567 A keď bolo na svitaní Hrochoť
(Hrochoť)
568 Šli dievčence na jahodi Hrochoť
(Hrochoť)
569 Keď som ja k ma-milej chodievau Hrochoť
(Hrochoť)
569 Keď sme mi po poľi choďiľi Hrochoť
(Hrochoť)
570 Ďatelinka drobná prekvitala Hrochoť
(Hrochoť)
571 Vichoďi slniečko poza ľesi Hrochoť
(Hrochoť)
572 Povecťe mi chlapci Hrochoť
(Hrochoť)
573 V našom dvore studnička mädokiš Hrochoť
(Hrochoť)
574 Belasa fijalka, zeleni list ma Hrochoť
(Hrochoť)
575 Včera večer, včera večer Hrochoť
(Hrochoť)
576 Obhovaraju ma tri hrdie žení Hrochoť
(Hrochoť)
577 Fučí vietor po tej našej ďeďine Hrochoť
(Hrochoť)
578 Na zahumňi rastie topoľ visoki Hrochoť
(Hrochoť)
579 Chodila Zuzana okolo Dunaja Hrochoť
(Hrochoť)
580 Aj od vas sa odberám Hrochoť
(Hrochoť)
581 Pred našima okni Hrochoť
(Hrochoť)
582 Mal som milú Hrochoť
(Hrochoť)
583 Ej, ach, Bože muoj Hrochoť
(Hrochoť)
584 Odišiel mi mili Hrochoť
(Hrochoť)
585 Moja žena doma Hrochoť
(Hrochoť)
586 Daj ma mať moja, daj ma do školí Hrochoť
(Hrochoť)

Pages