Erben 1864

Catalogue:
Erben 1864
  
Song navigation:
  Full title: 
Prostonárodní české písně a říkadla
Year: 
1862-1864

Songs

Displaying 1 - 200 of 1661
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numbersort ascending Text incipit Location
9/012 Starala's se, matko má! kde mi pán Bůh místo... Hradec Králové
(Z Hradecka)
9/011 Kdybych já věděl, že letos umřu, dal bych si... Hradec Králové
(Z Hradecka)
9/010 Až já umřu, co mně dáte? dubovou truhličku, bílou... České Budějovice
(Z Budějovicka)
9/009 Nic, nic, nic, na světě není nic: ať je mladý... Klatovy
(Z Klatovska)
9/008 Veselá mysl při dobrém zdraví, a k tomu ještě... Písek
(Z Prachenska)
9/007 Není lepší na tom světě, jako Boha ctíti, jeho... Písek
(Z Prachenska)
9/006 Kdo v Boha doufá, ten sobě nezoufá: chudobu i...
9/005 Každý jest na světě hostem, den ke dni jen k... Hradec Králové
(Z Hradecka)
9/004 Už nebudou víc ty časy, které někdy bývaly; už se...
(Z Prahy)
9/003 Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře, bejvávalo... Hradec Králové
(Z Hradecka)
9/002 Kam jsou se ty časy poděly, který v mej mladosti... České Budějovice
(Z Budějovicka)
9/001 Ze země jsem na zem přišel, na zemi jsem rozum... České Budějovice
(Z Budějovicka)
7/061 Na krchově před kostelem hádala se duše s tělem... Nový Bydžov
(Z Bydžovska)
7/060 Byla jest jedna ctná paní, měla tři dcery na...
(Z Prahy)
7/059 Byla jest louka zelená, slzavou rosou skropená... České Budějovice
(Z Budějovicka)
7/058 Stoji, stojí kostelíček, 1) v tom kostelíčku... Beroun
(Z Berounska)
7/057 Slyším zvony zvoniti. Vidím, vidím Krista pána...
(Z Prahy)
7/056 Byla-tě studánka stavěná, kalichem roubená,... Kouřim
(Z Kouřimska)
7/055 Vyšla hvězda na kraj léta, osvítila do půl světa... Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/054 Slunéčko vychází z hory ven: pán Kristus jde z... Beroun
(Z Berounska)
7/053 Když se hory zelenají, modrým kvítím prokvětají,... Čáslav
(Z Čáslavská)
7/052 Pod kopečkem tráva zelená, po ní se prochází...
(Z Prahy)
7/051 Chodila Maria po širokém světě, nosila synáčka v... Beroun
(Z Berounska)
7/050 Šla Maria, šla do ráje, potkal jest ji anděl Páně... Beroun
(Z Berounska)
7/049 Stála panenka Maria, jako růžička červená.... Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/048 (Napěv 621.) Šel jest pán Bůh, šel do ráje, Adam... Čáslav
(Z Čáslavská)
7/047 Dvanácte panen usnulo pro lásku svého milého: jen... Beroun
(Z Berounska)
7/046 Naše paní nemocná, ona rána nedočká. Chtělo se... Beroun
(Z Berounska)
7/045 Jedou formani od Vídně, vezou Venclíčka v košině... Písek
(Z Prachenska)
7/044 Co, sedláci, co děláte? pole máte, nevoráte.... Písek
(Z Prachenska)
7/043 „Jeníčku můj milý! jste všecken opilý. Zůstaňte... Tábor
(Z Táborska)
7/042 V zeleném háječku milovali se dva; padlo na ně...
(Z Hradecka)
7/041 Pod báječkem na kopečku bijou se tam o děvečku: o... Klatovy
(Z Klatovska)
7/040 Na té naší kopanince leží voják v rozmarínce,... Nový Bydžov
(Z Bydžovska)
7/039 Na vršíčku kaplička, bílila ji Ančička; když ji... Beroun
(Z Berounska)
7/038 Sviť, měsíčku jasný, nezacházej ještě: že je můj...
(Z Táborska)
7/037 tancovala má panenka s děvčatama. Jeli tudy dvá... Beroun
(Z Berounska)
7/036 Pásla panenka páva mezi horami sama; jeli tam... Písek
(Z Prachenska)
7/035 Ráno vstala, posnídala, po snídaní husy hnala.... Beroun
(Z Berounska)
7/034 Teče voda z lesa dolem: má milá seděla pod... České Budějovice
(Z Budějovicka)
7/033 Pásla husy nade dvorem, sama seděla pod javorem... Beroun
(Z Berounska)
7/032 Když matička sama doma byla, kumpanie husarů... Klatovy
(Z Klatovska)
7/031 Když se milý na vojnu bral, 1) své panence... Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/030 Chodila matička, po břehu chodila; švárného... Čáslav
(Z Čáslavská)
7/029 Ach, zdál je mi se v noci sen, že můj milý mi... Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/028 Pod okýnkem stával, 1) na housličky hrával, na... Klatovy
(Z Klatovska)
7/027 Bude vojna, bude, kdo tam na ni pojde? která má...
(Z Čáslavska,)
7/026 Pase ovčák ovce na zelené louce. Šel tam tudy... Mladá Boleslav
(Z Boleslavska)
7/025 (Úlomek.) Poslechněte lidé málo, co se v... Klatovy
(Z Klatovska)
7/024 Vím já jeden pivovárek, vaříval tam Váša sládek... Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/023 Zabil jest Matoušek, zabil Majdalenku, že jí... Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/022 Byla jest jedna matička, syna měla Václavíčka.... Beroun
(Z Berounska,)
7/021 Přihodila se novina, že paní pána zabila. Do... Tábor
(Z Táborska)
7/020 Byl jest jeden zeman, měl překrásnou dceru, ach... Nový Bydžov
(Z Bydžovska)
7/019 Plouli rytíři po brodě, připlouli k nové hospodě... Písek
(Z Prachenska)
7/018 Vím já o pěkném palouce, 1) na něm městečko... Beroun
(Z Berounska)
7/017 Byla lučina široká, 1) na ní travička vysoká. „... Nový Bydžov
(Z Bydžovska)
7/016 V černém lese na pasece švarné děvče trávu seče... Písek
(Z Prachenska)
7/015 V Černovicích v hustém lese hezké děvče trávu... Tábor
(Z Táborska)
7/014 Tam nahoře pod lípami tři mládenci spolu stáli, o... Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/013 Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/012 Hořela lípa, hořela, pod ni panenka seděla;... Chrudim
(Z Chrudimska)
7/011 Za horama, za dolama je tam postel s peřinama.... Písek
(Z Prachenska)
7/010 V šírém poli lípa stojí, pod tou lípou vojsko... České Budějovice
(Z Budějovicka)
7/009 Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/008 Úlomek. Stroj se, panno, stroj se, více nemeškej... České Budějovice
(Z Budějovicka)
7/007 Poslyšte panny a vy mládenci, co jest se stalo v... Písek
(Z Prachenska)
7/006 Pase ovčák, pase ovce v pěkném zeleném klobouce,... Nový Bydžov
(Z Bydžovska)
7/005 Teče voda od Tábora, 1) teče okolo javora; všecky... Hradec Králové
(Z Hradecka)
7/004 Když jsem šel přes ten černý les, 1) žaly tam dvě... Tábor
(Z Táborska)
7/003 „Kdo to chodí po hřbitově? šlape trávu na mém... Tábor
(Z Táborska)
7/002 Osiřelo dítě o půl druhém létě. Když už rozum...
7/001 Vandrovali hudci, dva pěkní mládenci. Řek... České Budějovice
(Z Budějovicka)
6/014 Strojte, panenky, strojte bál, dokud nepřijde...
(Z Berounska)
6/013 Kam se nám poděli mládenci? kam se nám poděla... Písek
(Z Prachenska)
6/012 Bělohrad, Bělohrad! je to krásné město: císař pán... Písek
(Z Prachenska)
6/011 Kmotře Vávro! kmotře Řího! nestejskej si nic; že... Nový Bydžov
(Z Bydžovska)
6/010 Štukknechti naši zavezli kusy k Bílé hoře:... České Budějovice
(Z Budějovicka)
6/009 Kolíne, Kolíne! na pěknej rovině: nejeden synáček... Čáslav
(Z Čáslavská)
6/008 Počkej, Brandeburku, mám já na tě kulku, abys... Čáslav
(Z Čáslavská)
6/007 Košilička roztrhaná, sotva drží na těle: počkej,... Čáslav
(Z Čáslavská)
6/006 Zle matičko, zle matičko, zle matičko, zle!... Čáslav
(Z Čáslavská)
6/005 Když Prus do Čech mašíroval, Prahu mu zavřeli;... České Budějovice
(Z Budějovicka)
6/004 Obouvej, synáčku, obouvej bačkory: půjdem na... Čáslav
(Z Čáslavská)
6/003 Běda nám, běda! koupil nás Breda: z bohatejch... Hradec Králové
(Z Hradecka)
6/002 Okolo Lysý, Lysý jsou pěkný lesy: Špork hrabě tam... Mladá Boleslav
(Z Boleslavska)
6/001 Miletínští sousedi hodni – traladritum hodni jsou... Nový Bydžov
(Z Bydžovska)
5/402 Jaro se otvírá, všecko se usmívá, teskno je... Klatovy
(Z Klatovska)
5/401 Jaro se otvírá, kvítí květe, trada tradadada... Klatovy
(Z Klatovska)
5/400 Přeškoda nastokrát, že musím zanechat milování:... Písek
(Z Prachenska)
5/399 Ach, já nešťastný v tom světě, co já sobě počít... Klatovy
(Z Klatovska)
5/398 Alou, alou! zahrajte mně hodně z vesela, že mně... Beroun
(Z Berounska)
5/397 Až já odtud pryč pojedu přes ten zelenej sad,... Písek
(Z Prachenska)
5/396 Na vršíčku, na kopečku jsú tam husaři, maji... Písek
(Z Prachenska)
5/395 Ještě se tě, můj holečku, něco chci zeptat: až ty... Klatovy
(Z Klatovska)
5/394 Až já pojdu z Vorlíka, z Vorlíka, dám si troubit... Písek
(Z Prachenska)
5/393 Myslivci, myslivci! vy verbujete, já bych se k... Beroun
(Z Berounska)
5/392 Můj zlatej holečku! kde jsi koně pás? na zelený... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/391 Já jsem chlapík z Polské, dobře mi 'de... Domažlice
(Z Domažlicka)
5/390 Pistole mi dejte, koně vosedlejte; ještě mně mou... Klatovy
(Z Klatovska)
5/389 Vy Vorličtí páni, 1) napište mi psaní, dejte je... Písek
(Z Prachenska)
5/388 To mně bylo nejhůř, 1) když mě dali na váz, dali... Písek
(Z Prachenska)
5/387 Já jinou nechci než Pražskou šenkýřku, já jinou... Tábor
(Z Táborska)
5/386 Když jsem šel od Prahy s psaním do Kolína, dal... Čáslav
(Z Čáslavská)
5/385 Neplač, nenaříkej, že jsem já na vojně, neplač,... Písek
(Z Prachenska)
5/384 Škoda tě, Jeníčku, že máš tu šsvličku, škoda tě,... Tábor
(Z Táborska)
5/383 V Jičíně verbujou, pískají, bubnujou: má zlatá... Nový Bydžov
(Z Bydžovska)
5/382 Hej, pane hejtmane! kterak udéláme, aby mě má... Hradec Králové
(Z Hradecka)
5/381 Má milá hubičko, bude-li ti teskno, jenom se... Klatovy
(Z Klatovska)
5/380 Podívej se na mě, potěšení moje, podívej se na mě... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/379 Podívej se eště, černovoky děvče, podívej se eště... Domažlice
(Z Domažlicka)
5/378 Když jsem šel okolo bajku zeleného, vykoukaly za... Beroun
(Z Berounska)
5/377 Slyšel jsem, viděl jsem koníčky řejchtati, slyšel... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/376 Až tady pojedu, já se nevohlídnu, já tu potěšení... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/375 Pěkně se zelená Klášterská krajina, zelená,... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/374 Ns vojnu nepudu, ani nepojedu, dokud mi císař pán... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/373 Pořád mně dávají, co se mně nelíbí, pořád mně... Beroun
(Z Berounska)
5/372 Už jsou ti huláni pryč mašírovali, už jsou ti... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/371 Vždycky jen se ptala, kde armáda stála, že by ona... Tábor
(Z Táborska)
5/370 Nedbáš, když máš po straně palášek, nedbáš, když... Klatovy
(Z Klatovska)
5/369 Už mne nebudeš, má zlatá panenko, už mne nebudeš... Tábor
(Z Táborska)
5/368 Až tady pojedu přes Budějice, zkázu pozdravení... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/367 Neřek jsem dnes tejden, že budu voják, že budu... Tábor
(Z Táborska)
5/366 Když jsme na vrany koně sedali, tenkrát panenky... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/365 Už jsou vojáci za Čimelici: zavázali mně... Písek
(Z Prachenska)
5/364 Můj zlatej tatíčku! já vás prosím, vyplaťte mě z... Písek
(Z Prachenska)
5/363 Což pak se ti stalo, moje milá? že jsi se tak... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/362 Nešťastná lucerna, ta mi zhasit; než jsem se... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/361 Ještě mě v kolíbce kolíbali, ouvej! kolíbali, už... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/360 Vykoukala z okynečka z nejhořejšího, spatřila na... Klatovy
(Z Klatovska)
5/359 Když jsem šel cestičkou ztrápený, sed jsem si pod... Jičín
(Z Jičínska)
5/358 Nic mně to líto není, že sloužím císařovi: přeci... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/357 Andnlinko moje! už mně vedou koně, pojedeme přes... Písek
(Z Prachenska)
5/356 Já tu nebudu, věru nebudu, nebudu tu sloužit: je... Tábor
(Z Táborska)
5/355 Co pak jsem vám, páni sousedově! co pak jsem vám... Klatovy
(Z Klatovska)
5/354 Ten náš slouha troubí zdlouha pěkně vesele: ten... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/353 Vzali mě na vojnu od panny a bílý kabát mi dali:... Písek
(Z Prachenska)
5/352 Háj – háj – háječku zelený! už jsem já na vojnu... Tábor
(Z Táborska)
5/351 Má panenka v hrobě leží, mé srdéčko po ni touží;... Klatovy
(Z Klatovska)
5/350 Ten Sebranský kostelíček, vůkol něho černý les:... Chrudim
(Z Chrudimska)
5/349 Už do vojny jedeme, jedeme: dobře se tu mějte!...
(Z Čáslavská)
5/348 Co jsem vám udělal, sedláčkové zdejší! že jste vy... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/347 Nic mne tu netěší jen ta panská zahrada, po který... Klatovy
(Z Klatovska)
5/346 Až já pojedu přes ten les, jen ty mě, koníčku,... Tábor
(Z Táborska)
5/345 Já jsem chlapec císařský, kdo jste děvčátka hezky... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/344 Já se dycky ohlídám k těm Pušperským zahradám; já... Klatovy
(Z Klatovska)
5/343 Chceš-li holka vědět, jakej je dům můj: pod tím... Písek
(Z Prachenska)
5/342 Vždycky jsem myslíval, že je vojna špás: že tam... Beroun
(Z Berounska)
5/341 Vojáci jedou, jedou? tam hle za horou; potkali... Písek
(Z Prachenska)
5/340 Když jsem já šel okolo domečku, kde má milá...
(Z Prahy)
5/339 Vždycky jsou se naši starali, jakou by mně ženu... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/338 S tebou jsem se, holka, těšíval, s tebou jsem se... Klatovy
(Z Klatovska)
5/337 Proto jsem se na vojnu dal, vojna mi se líbila:... Tábor
(Z Táborska)
5/336 Přiletěla holubička přes ty pansky stodoly,... Tábor
(Z Táborska)
5/335 Leť ty ptáčku přes ty lesy, pozdravuj tam rodiče... Klatovy
(Z Klatovska)
5/334 Za tou naší stodoličkou, za tou naší stodolou... Tábor
(Z Táborska)
5/333 V Praze bylo na rathouze tři čtvrti už na pátou,... Beroun
(Z Berounska)
5/332 Ku Praze je dlouhá cesta, je tam dlouhá silnice:... Klatovy
(Z Klatovska)
5/331 Když jsem já šel od své nejmilejší, svítil měsíc... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/330 Když jsem já šel od své milé, bylo slunce vysoko...
(Z Berounska)
5/329 Na tom našem nátoníčku, na tom našem nátoní... Beroun
(Z Berounska)
5/328 Ach bolí mě, bolí mě to srdéčko v mém těle: však... Klatovy
(Z Klatovska)
5/327 Má panenko rozmilá! proč pak jsi tak fortelná,... Písek
(Z Prachenska)
5/326 Jak je hezky stráží stát, když měsíček svíti:... Hradec Králové
(Z Hradecka)
5/325 Překrásné hvězdičky, jak jste vy maličky! což... Beroun
(Z Berounska)
5/324 Rodičové chtějí, abych byl páterem: a já jsem... Beroun
(Z Berounska)
5/323 Ta Strahovská brána 1) pěkně malována, stojí pod... Hradec Králové
(Z Hradecka)
5/322 Už s tebou, má milá, naposled tancuju: už já... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/321 Já husarka malá mezi husarama: husarů je... Čáslav
(Z Čáslavská)
5/320 Já husárek malý, botky rozedrany: já na vojnu... Čáslav
(Z Čáslavská)
5/319 Mládenci, mládenci! co jste se dočkali, že vám... Klatovy
(Z Klatovska)
5/318 Dragouni zelení! kam jste se poděli? jako byste... Kouřim
(Z Kouřimska)
5/317 Kumburskej zámeček vršku kulatýho: dostal jsem... Jičín
(Z Jičínska)
5/316 Přeškoda na stokrát tý krve červený, že bude... Tábor
(Z Táborska)
5/315 Když jste mne nechtěli vymáhati z vojny: nynčko... Tábor
(Z Táborska)
5/314 Kdybys byl, Honzíčku, poslouchal matičku, nebyl... Plzeň
(Z Plzeňska)
5/313 Nastokrát děkuju svý zlatý mamince, že je mě... Klatovy
(Z Klatovska)
5/312 Což je mi bývalo veselo vyjiti, když se rozvíjelo... Písek
(Z Prachenska)
5/311 Ten Lužanskej zámek veliká vejška je: vylez naň,... Klatovy
(Z Klatovska)
5/310 Po čem jsi, má milá! po čem's mě poznala? „... Písek
(Z Prachenska)
5/309 Husaři, husaři, pěkné koně máte: já s vámi pojedu... Klatovy
(Z Klatovska)
5/308 Huláni, huláni! malovany děti: kde kerá panenka,... Chrudim
(Z Chrudimska)
5/307 Huláni, huláni! malovaný dětí: když sedne na koně... Tábor
(Z Táborska)
5/306 Choděnce, Lučice kolem ohrazeny: vzali mé na... Klatovy
(Z Klatovska)
5/305 Nanynko, Nanynko! ty jsi trucovitá: kdybys byla... Písek
(Z Prachenska)
5/304 Jeníček v maštali vrany koně češe, ohlíží se... Hradec Králové
(Z Hradecka)
5/303 Boleslav, Boleslav, to krásné město: neplač,... Chrudim
(Z Chrudimska)
5/302 Nešťastnej ouvárek, že jsem já ho sik‘! vzali mě... Klatovy
(Z Klatovska)
5/301 Co se to tam blyští za tou voborou? Horažďovsky... Beroun
(Z Berounska)
5/300
5/299 Těžko mě matička vychovala, z ručky na ručku mě... Beroun
(Z Berounska)
5/298 Nýčko nám nastaly smutný časy: přivezli munduru... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/297 Když jsem šel z Krumlova tou cestičkou, ouvej!... České Budějovice
(Z Budějovicka)
5/296 Kdyby vojna byla, já bych byl rád: musel by mně... Písek
(Z Prachenska)
5/295 Odcházel synáček přede dnem, jeho milá koukala z... Písek
(Z Prachenska)
5/294 Jest-li jsem ublížil komu z vás, komu z vás, pro... Písek
(Z Prachenska)
5/293 Dejme si, hoši, dejme zahrát: však nám už šijou v... Čáslav
(Z Čáslavská)
5/292 Už je ta láska zapálena: dali mně flintu na... Čáslav
(Z Čáslavská)
5/291 Ach synku, synku! doma-li jsi? tatíček ptá se,... Beroun
(Z Berounska)
5/290 Hory a lesy, má milá, kde jsi? už mi zavázali... Beroun
(Z Berounska)

Pages