Kolberg 05 Krakowskie 1

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 5, Krakowskie. Cz. 1
Edition info: 
Krakowskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 5. Wrocław - Poznań 1962. Ss. VIII, 380, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1871.
Year: 
1871