Songs (a-z)

Displaying 11001 - 11060 of 11060
- NO VALUE - | ( | . | / | - NO VALUE - | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V
Text incipit Catalogue #
[: Vila věnec livendovy, :] fojtovemu Janičkovi... Sušil 1860 0758
[: Vím já hajíček zelený, :] ach, má milá,... Sušil 1860 2257
[: Vím já jeden hájiček, :] v tom hájičku... Sušil 1860 0372
[: Vím já jeden hájiček, :] v tom hájičku... Sušil 1860 0369
[: Vím já jeden hájiček, :] v tom hájičku... Sušil 1860 0370
[: Vím já jeden hájiček, :] v tom hájičku... Sušil 1860 0371
[: Vím já jednu hospodu, :] je z kameňa bramoru... Sušil 1860 0374
[: Vím já jednu hospodu, :] [: je z kamena... Sušil 1860 0373
[: Vím já jednu skalu, :] [: v tej skale je fára... Sušil 1860 1149
[: Vím já kostelíček pod jednó horó,:] [:a v tém... Sušil 1860 0103
[: Vím já kostelíček pod jednó horó,:] [:a v tom... Sušil 1860 0104
[: Vím já lučinu širokú, na ní travěnku vysokú... Sušil 1860 0403
[: Vim ja ptačka v černem lese, :] on zelene... Sušil 1860 2066
[: Vinku, vinku polejovy, :] jak mne pod nim... Sušil 1860 0505
[: Vod Kostelca stežka hošlapaná všecka, :] co... Sušil 1860 1866
[: Voli, voli, sivé voli, :] poženěm vás naj... Sušil 1860 1383
[: Votinský děvčátka, co děláte? :] [: Zelené... Sušil 1860 1017
[: Vrať sa, šohaj, vrať sa ke mně, :] potěš... Sušil 1860 1023
[: Všecke moche z lesa jedó,:] komárovi ženo... Sušil 1860 2064
[: Vyletěla holuběnka :] od súsedů ze dvorenka... Sušil 1860 1189
[: Vyletěla holubička :] od súsedů z okénečka... Sušil 1860 1128
[: Z jednej strany za Dunajom :] [: vadil sa žid... Sušil 1860 0397
[: Z raju, pěkneho města, :] vyhnana jest... Sušil 1860 2330
[: Za bzenckýma humnama :] zabili tam Bzenčané... Sušil 1860 2116
[: Za horama nový dvůr, :] ej, oženil bych se,... Sušil 1860 1960
[: Za kostelem fijala,1) :] trhala ju má milá.... Sušil 1860 1938
[: Za našimi humny vika něsečena, :] [: stoji... Sušil 1860 0908
[: Za našimi humny :] [: pěkná rovinečka, :]... Sušil 1860 1064
[: Za Verónó, za tém kopcem :] stojí Francóz se... Sušil 1860 0364
[: Zahrejte mně, muzikanti, dám vám paták, :]... Sušil 1860 1772
[: Zajel milý za moře, :] pomož mu, mocný Bože... Sušil 1860 1052
[: Žala trávu u potoka :] Kateřinka černooká... Sušil 1860 0407
[: Žala trávu u potoka :] Kateřinka černooká. Sušil 1860 0405
[: Žala trávu u potoka :] Kateřinka černooká. Sušil 1860 0406
[: Žalo dívča, Žalo trávu :] nedaleko Velehradu... Sušil 1860 0401
[: Žaloval ptaček ptačkovi,:] socholaček... Sušil 1860 2068
[: Zaspalo děvče, nevyhnalo krav, :] huhnal hí... Sušil 1860 1517
[: Zdálo se mně dnes v noce, dnes v noce o... Sušil 1860 1085
[: Zdálo se mně dneska v noci, že sem vila... Sušil 1860 1814
[: Zelená travička mezi vinohrady, :] pověz mně... Sušil 1860 0570
[: Zelený rozmarýn jako tráva, :] [: už mně má... Sušil 1860 1806
[: Ziždžali se panove k bystremu Dunaju, :]... Sušil 1860 0399
[: Ziždželi se pánové na turecký pomezí. :]... Sušil 1860 2343
[: Zrána travěnka zelená, :] do snídaní posečená... Sušil 1860 1451
[: Zrojili se čmelové, :] hej nam hej, v... Sušil 1860 1121
[: Ztratila se kravařenka v lese, :] [: a hdo ji... Sušil 1860 1547
[: Zvolenovcí hezcí chlapci, :] nosí každý šátek... Sušil 1860 2258
[:Byla cesta ušlapaná :] od samého Krista Pána. Sušil 1860 0060
[:Byla cesta ušlapaná :] od samého Krista Pána.1... Sušil 1860 0061
[:Na mšu svatú zvonijú, :] [: panenky se... Sušil 1860 0053
[:Narodzil sě Kristus Pan :] teho dne, teho,... Sušil 1860 0056
[:Šla děvečka:], šla pro vodu. Potkal ju tě... Sušil 1860 0008
|: Byla cesta, byla ušlapaná, :| kdo ju šlapal,... Sušil 1860 0009
|A nie bede sie turbowal Kolberg 02 Sandomierskie K0280
|Kujawiaj ci ja dziewcyno Kolberg 02 Sandomierskie K0317
¯ó³ty kanarczek Kolberg 06 Krakowskie 2 K0741
»Sedaj na vůz, kochání moje, nepomože plakání... Sušil 1860 1237
„Jeníčku můj milý! jste všecken opilý. Zůstaňte... Erben 1864 7/043
„Kdo to chodí po hřbitově? šlape trávu na mém... Erben 1864 7/003
„Pusť mě, holka, pusť mě do komůrky.“ A já nechci... Erben 1864 2/231

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Děkujeme za pochopení.