Smutný 01/073 | Ponad sivé hory mesiaček vychojží

  
Seznam písní ve sbírce:
  
Označení místa : 
Text: 
Ponad sivé hory mesiaček vychojží
5 words

Similar songs

Smutný 01/073 | Ponad sivé hory mesiaček vychojží (100%)
Ponad sivé hory mesiaček vychojží

Smutný 27/3/006 | Ej ponad? kočariska letěla (84%)
Ej, ponad?, kočariska letěla

Sušil 0648 | Majový vršečku (84%)
Majový vršečku, ty jsi mi na závadě, nevidím synečka [: chodívat po zahradě. :J1) Po zahradě chodit, ani travěnky kosit; musíš ty, synečku, ten vršeček roznosit. A ty ho roznosíš a já ti ho rozhážu, přijdi k nám, synečku, jak já pro tebe zkážu. Zkážu já pro tebe po maličkej hrdličce, ona mi poletí ponad všecky kopce. Ponad všecky kopce, ponad všecky doliny, ja, že mě zanechal syneček roztomilý. Ja, dyž mě zanechal, šak se já mu neprosím, dyť ja ešče ráda červenú pentlu nosím.

Bartók III 1268 | Už slňiečko ponad hori svieti (84%)
Už slňiečko ponad hori svieti

Bartók III 1348 | Vichocfi ponad kostol hviezda (84%)
Vichocfi, ponad kostol hviezda

Smutný 42/015 | Vychodí vychodí ponad kostol hviezda (84%)
Vychodí, vychodí ponad kostol hviezda

Smutný 01/036 | Po nad sivé hory mesiaček vychojí (16%)
Po nad sivé hory mesiaček vychojí

Sušil 0799 | Přes hory přes doly (11%)
Přes hory, přes doly v té panské zahradě, ščepoval tam hezký synek míšenské jabloně.

Sušil 1341 | Ach Bože rozbože (9%)
Ach, Bože, rozbože, kde je má maměnka! Už na ní narostla zelená travěnka. Zelená travěnka modrým kvítím kvete, že už mě, maměnko, vdávat nebudete. Ach, Bože, rozbože, kde je můj tatíček? Už na něm narostl zelený trávníček. Zelený trávníček, červený hřebíček, že už mně nebude vdávat můj tatíček. Já nemám maměnky a nemám tatíčka, já tady mám jenom jednoho bratříčka. Ach, Bože, rozbože, jakó já křivdu mám! Komu požaluju, dyž rodičů nemám. Požalovala bych svému bratříčkovi, předc to tak nebude jako tatíčkovi. Požalovala bych své milé sestřince, předce to tak néni jako své maměnce. V slavkovském krchově holubička sivá, a tam odpočívá má maměnka milá. V slavkovském krchově vyrůstá hřebíček, tamto odpočívá můj milý tatíček.1)

Sušil 1292 | Holuběnko sivá (9%)
Holuběnko sivá, holóbek tě volá. Abys vyletěla do širého pola. Do širého pola, na vorané rolí, aby vyzbírala to drobné kamení. Drobné vyzbírala, velkýho nechala; dobře holuběnka, dobře udělala.

Bartók III 1568 | Spim spala bi (9%)
Spim, spala bi

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Děkujeme za pochopení.