Smutný 12/031 | Kadě iděm tadě iděm něbojím sa

  
Seznam písní ve sbírce:
  
Označení místa : 
Text: 
Kadě iděm, tadě iděm, něbojím sa
6 words

Similar songs

Smutný 12/031 | Kadě iděm tadě iděm něbojím sa (100%)
Kadě iděm, tadě iděm, něbojím sa

Sušil 0604c | Debe mně tak belo (96%)
Debe mně tak belo jak, senečko, tobě, kade bech chodila, zpívala bech sobě. Zpívám sobě, zpívám, veselo mně néní, dež já tade nemám svýho potěšení. Potěšení nemám, potěš mě Pan Bůh sám, potěš mě, slavíčku, v zeleném hájíčku.

Bartók III 1160b | Kade iďem sama tade vršok jama (96%)
Kade iďem sama, tade vršok jama

Bartók III 1331a | Käďe k vám käďe k vám (56%)
Käďe k vám, käďe k vám dleučatá chodiť mám

Bartók III 1105b | Kade k vám kaďe k vám (56%)
Kade k vám, kaďe k vám

Smutný 46/008 | Povedz povedz Katarinka ej kade cesta (56%)
Povedz, povedz Katarinka ej kade cesta

Smutný 26/030 | Ej povedz povedz Katerinka kade cesta (56%)
Ej povedz, povedz, Katerinka, kade cesta do Perinka

Sušil 2112 | Třeba seš ty hodné jonák (40%)
Třeba seš ty hodné jonák, ty seš přece jenom voják, musíš jíti na vojno a já tade zůstano. »Můj tatíček má peníze; von mně z vojne pomoct může, tví přátelé nemůžó, s chalupó ti chcet kážó. Jak já můžu s chalupó chcet, dyž já nemám peněz pět set, vinohrádek, roličko, tatička a matičko. Debech já rodiče měla, dávno bech se bela vdala, voni be mě chválili, chlapci by se scházeli. Decke be mně slibovali, jak be mně moc peněz dali, nechť be třebas nedali, debe mě jenom vdali.

Sušil 1368 | Janičko Janičko (40%)
Janičko, Janičko, jakó te svadbo máš! Jenom se podívé, keho tade nemáš. Ach, te tade nemáš svojiho tatička, už na něm narostla zelená travička. Zelená travička modrém kvítkem kvete, že už mě, tatičku, ženit nebudete. Marjánko, Marjánko, jakó te svadbo máš, jenom se podívé, keho tade nemáš.1) Ach, te tade nemáš své staré maměnke, už na nich narostle zelený travěnke.2) Zelený travěnke, modré karafiát, škoda vás, maměnko, škoda vás nastokrát.

Sušil 1972 | A pojedeme zrána do lesa (40%)
A pojedeme zrána do lesa, no, ženo, ženo. A pojedeme zrána do lesa, no, tade, no, tade, no.1) A co v tem lese dělati budem? Nasekáme si drobného prótí. A co s tém prótím dělati budem? Upleteme si pěknó zahrádku. Co v té zahrádce mívati budem? Nasázíme si bílé revule.2) A kdo nám teho hlídati bude? Postavíme tam chlapa s palecó. A von nám teho hlídati bude. A co mo bodem dávati jesti? Navaříme mu z votrub koláčků.

Bartók III 1115b | Taďe dou čerňava sa valí (40%)
Taďe dou čerňava sa valí

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!