Sušil 2282 | A ty milé Pospíšku

Sbírka písní:
Sušil 1860
  
Seznam písní ve sbírce:
  

{8''D 8''D }4''D 4''D / 4'bB 4'bB 4'bB / {8''xD 8''D }4''C 4''C / 4'F 4'F 4'F / {8'bB 8'G }2'F / {8'bB 8''C }2''D / {8'bB 8''C }4''D 4''D / {8''D 8'bB }4'A 4'G / 4'xF 4'G
Označení místa : 
Text: 
A ty, milé Pospíšku, přindi ty k nám na přístku, skoro, skoro, ať je nám to na ty cívky sporo. Nekupuj mně ořechů, neměj ze mně posměchu! Hoje, hoje, hoj, přemilý potěšení moje. Nekupuj mně prstýnka, nésu malá pěstónka, hoje, hoje atd. Kup mně radši střevičky na mý bílý nožičky, hoje atd. Kup mně radši šáteček, v každém rožku kvíteček. Hoje atd.
Textové varianty / poznámky : 
Nedává pak otřípač ten vřetena, leč ho políbí děva; nechce-li ho políbiti, tedy jí přijde políbiti ruce šohajovy nebo svícen, načež vřetena dostává. Jinde dává se šuhajovi poslinek. Nosívají chlapci děvčatům, dary, zvláště krajánky, t. suchá jablka. Dary ty slují u Hanáků odvážky, u Brumova jim dějí poslinek. Na ten obyčej vztahuje se píseň tato: Na přístkách hrávají děvy na hus. Omotá se kus koudele o dřevko (obyčejně o louč) a obrací se ten kus nad světidlem, při čemž ta děva, jenž to činí (hus peče), říká: Peču, peču, peču hus, přijde kmotra dá mi kus. Když poněkud byla to obtacovala, dí, ze již hus upečena. I chodí nyní s tou husí okolo děvčat, trhá tu koudel a kousek každé dávajíc praví: Kus husi. Na to po malé chvilce opět chodí a sbírá ty kousky a dí: Z husi kosti, z husi kosti. Posbíravši to chodí poznovu od děvy k děvě a táže se: Co to nosím? Každá děva musí jiný úd husi jmenovali n. p. z husi drdol, z husi zobák atd. To všecko naposled vyhodí ven psovi, jak praví. Nyní vezme paličku a šťourá či škrtá po zemi semo tam říkajíc: Škrk sem, Škrk tam, s kým jsi tu hus jedla? Neodchází dále, až jí ta děva, které se tak táže, milého svého potichu poví. Načež ona zaťuká na trám a praví: Já ťa zavěsím na holi v kabeli, aby všecí ludé o tobě věděli. Na to potom poví milého nahlas. Chlapci vně stojící, dávají sobě tytýž donášeti na ulici nebo do síně kužel děvy, kterou kdo zamiloval; ponejvíce hospodář ten, v jehož domě přístky se drží, službu tu zastoupá. To stává se jenom, aby se s děvou sejíti mohl; děva ta zajisté, jejíž kužel vynešen, sama proň jíti musí. Někdy ale synek, co sobě dal donésti kužel, uteče, provodiv smích z děvy té, jenž ovšem se velmi za to stydí. Hrávají děvy také na hrnec. Děva A. vzavši hrnec sedne pod stůl a do hrnce zpívá, an druhá děva B., sedící a s jinými přadoucí, jí za matku jest a co taková jí odpovídá.
62 words

Similar songs

Sušil 2282 | A ty milé Pospíšku (100%)
A ty, milé Pospíšku, přindi ty k nám na přístku, skoro, skoro, ať je nám to na ty cívky sporo. Nekupuj mně ořechů, neměj ze mně posměchu! Hoje, hoje, hoj, přemilý potěšení moje. Nekupuj mně prstýnka, nésu malá pěstónka, hoje, hoje atd. Kup mně radši střevičky na mý bílý nožičky, hoje atd. Kup mně radši šáteček, v každém rožku kvíteček. Hoje atd.

Sušil 1021 | V Ratibořu novy kram (46%)
V Ratibořu novy kram, co ti, dzěvče, kupić mám? Někupuj mi ořechů, nědzělaj mi posměchu. Kup mi radši střevice, půjdzěm spolem k muzice. Kup mi radši pentličky, co si svažem ručičky.

Sušil 1031 | V tej Uherskej Skalici (17%)
[: V tej Uherskej Skalici, :] oj, piju tam, piju tře mynarečkove, maju vino v sklenici. Jeden dzěvče napaja, a ten druhy namluva, a ten třeci ju vzal za pravu ručičku, zlaty prstenek ji dal. A vzal un ju za obě a ved se ju mezi kram: A včil mi ty poviz, moja najmilejši, co ja tobě kupić mam. Věnečka mi někupuj, sama se ho uvěju. Kup mi ty hedbavu na bilu šatečku, sama se ju vyšiju. Vyšila mu šatečku na daleku cestečku, aby se s ni cěšil a ji v srdci nosil, že tež měl frajerečku. Uvila mu voničku z tej bilej konvalije, aby ho poznala mezi rajtarama, dy pojedzě z revije. A juž sem byl v Moravě, v Holomucu, v Opavě; ešče sem něvidzěl takovej dzěvuchy, tak ta moja mila je. Ona v tanečku chodzi jak ta rybka po lodzi, ma červene lička a černe očička, ta dzěvucha se hodzi.

Sušil 1867 | Dy sem já jel kole Prostějova (13%)
Dy sem já jel kole Prostějova, klapala mně klisence podkova. Ach, hoje, hoje, klisence podkova. Kdež já toho kovaříčka najdu, aby přibil klisence podkovu? atd. V Soběchlebích je takové kovář, co on kuje na zlatéch podkovách.

Sušil 1676 | Oj vim ciť ja v poli (13%)
Oj, vim ciť ja v poli lisku, na ni ořechy, něbuděš měć, ma panenko, se mnu pocěchy. [: Oj, hoje, hoje, děvče moje, :] se mnu pocěchy, luskać ořechy. Měla sem ja milučkeho, velmi švarného, a přišli mi vojačkove a vzali mi ho. Oj, vojačkove, něchtež mi ho, bo ja němožu być bez něho, bez milučkého, velmi švarného. A my ho tu něněchamy, švarna děvečko, choć by si ty vyplakala černe očičko. Choć by si vyplakala obě, to my ho něněchamy tobě, švarna děvečko, černe očičko.

Sušil 0857 | Svić měsičku svić (13%)
Svić, měsičku, svić pěkně zvečera, dobro noc tobě vinšuju, kochanko moja. Něměj mně za zle, žech cě probudzil, abych jen jedno slovečko s tebum přeřundzil. Možeš přeřundzić slovko lebo dvě, jenom musiš, můj synečku, pěkně lahodně. Měsiček svići, věterek věje, a ta moja kochanečka ze mně se směje. Svić, měsičku, svić, věterku něvěj, a ty, moja kochanečko, ze mne se něsměj.

Erben 4/096 | Beznohej na hrušku leze (13%)
Beznohej na hrušku leze, že si ráčata vybéře. Bezrukej tam na něj hází, trefí-li ho, že ho srazí. Němej po cestě si brouká, bluchej v trní ho poslouchá. Umrlej přes cestu běží, slepej do očí mu měří.

Sušil 0784 | Před naše okny lípa zelená (13%)
Před naše okny lípa zelená, na ní rosa krapnatá, pod ňó sedí děvčata; kerá bude má? Keráž by jiná, leda ta malá? Je třebas ta maličká, co má černý očička, to bude moja. Před sósedovým široký kameň; sedává tam děvečka, černooká Anička s synečkem na něm. Ona seděla, smutně hleděla, měla v ruce šáteček, v každém rožku kvíteček, hned mu ho dala a zaplakala.

Sušil 2251 | Před susedovym zeleny ořech (10%)
Před susedovym zeleny ořech,1) ej, před susedovym zeleny ořech, hej nam hej, zeleny ořech. Pod tym ořechem rajska2) muzika, ej, pod tym ořechem atd. Vytača se tam švarna Anička.3) Přiněs František flašečku vina: O, pi, Aničko, jen se něopi. Ona přiněsla v klině ořechů: Na, Francišku, hryz, zubkův něpolam. Abych se mohla ten rok vydači, tebe, Frančišku, tebe dostači, ej, tebe, Frančišku, tebe dostači. Hej nam hej, tebe dostači.

Sušil 1746 | Můj tatíček nebožčíček já su jejich (10%)
Můj tatíček nebožčíček, já su jejich vlastní syn, měli oni měch ořechu, já sem jim jich vymlsil.

Sušil 1207 | Kolik rožků toli grošků (9%)
Kolik rožků, toli grošků utržíme, chvála Božku. Poď, ženichu, kup peřiny, nebudeš sa bávat zimy.

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!