pěkný

Displaying 1 - 100 of 330
Trenčianski zámoček je na peknej rovine
Miluvaná drahá matka, pekňe váz ja prosín
Ke' sa vojačok oblečie, pekne vištafiruje
Moscenickie štíre zvoni tag mi pekne zvonili
Pekne dievča, pekná poscel, to by se mi líbilo
Pred naším je zahrádka a v ní pekné stromoví
Svic mesáčku, ale pekně, ja idzem ku milej, čo ne rekne
Ty jsi, Bože, pěkna ej, ale nerobotná
Ráda piju ráda jím, ráda si pěkně chodím
Šak sa ně, má milá, pěkná zdáš
Šak sa ně, má milá, pěkná zdáš
Měua máti, měua ceru, pěknú ceru Katerinu
Pod horú hostinec, pěkný, mauovaný, ej a v něm
Stala som ja v zahradky, v červenej peknej šatky
Mám já milú pěknú bílú a ona ňa sce
Mám já koňa faku, ten ňa pěkně nosí
Kořalko, kořalko, pěkný řeťázek máš, když sa ťa napiju, kuráže mi dodáš
Ráda pijem, ráda jím, ráda se pěkně strojím

Pages