dívka

Displaying 1 - 100 of 513
Prečo sa to mladuo dieuča za muž drie
Ďieuča šati pere a kňaz sa mu smeje
Keď som špaciroval, postretou som díeuča
Išlo dieuča s trávi cez zelenie báni
Spoza nášho hája, dievča sa mi klania
Pekne dievča, pekná poscel, to by se mi líbilo
Na rynku je nový krám, nový krám, čo ty dívča kúpit mám
Pod hájíčkem pod zeleným, ore dievča s volkom jedným
Ej pod močiarom nad močiarom, ej spalo dievča se šuhajom
Vzaz by som ca, dievča, ale načo
Kero dievča frajera má po kostela ho pozerá
Ej za kostelem bílý dům, je tam dívča, Bože můj
Ej nevázda, ne vadza, šukaj dievča vazda
Hora, hora dole dolinej, krajšie dievča od maliny
Jaké je to na tej fázi (fári?) divka
Keby nebolo svitalo, bolo by mi dievča dalo
Také sa mi dievča páči, čo má farby ne
Poď ty dievča, poď ty za mňa
Zavrť sa ně dévečko, jak to plužné
A já bych k vám chodivávau, má zlatá děvečko
Líbí sa ně, lubí, dívča krivej/línej? huby
Vyhorela lipka od horeňa, nesadaj mi dievča na kolena
Není sem učený bednár ani ťa děvečko ležau
Ej žandári, žandári, vy stě dievča zklamali
Poviedalo dievča mamce, že zme jedli opiekance

Pages