Horňácko

Displaying 1 - 100 of 208
Vodu hrubaua, písek vazau ...
Jaké je to na tej fázi (fári?) divka
Nevydzúvaj nohavic, není z teho dneskaj nic
Enom sa ty moja miua neboj
Co ně rekni, mamka, že ja...
Dyž sem šel z oračky ně stojačky
Ked som se narodiu, už sem byl bohatý
Enom sa ty, moja miuá, neboj, šak já ti dám tejto noci pokoj
Tat je neter na Vápenkách mrak
A já jse a já sem koníčky
A ja jsem pacholek z poza těch
Aj v háji, v háji, v háji
Martine, Martinečku, prešo si ňa
Neděkuj, neděkuj, šak eště
Když sem já k vám chodívávau
Podkověnky moj, ze samej ocele
Jako masár, kde že si ty ritko zasál
Ej povedz, povedz, Katerinka, kade cesta do Perinka
Štydyry, štydyra, mal sam frajárky štyry
Povej, vetrík, pouad (tj. pohlaď o.s.) širé pole
Maco je ti, Janko, ten kůň vraný
Kdyb nebyu zaspau, ej šohaj na uavici
Andulenko, co robíš, co robíš (tahlaú
Keby sa ťa ptali, ti strážničtí
Co je to za masárisko s tú
A když byuo o púnoci, o jednej hodině
Keby sa ťa pýtau vrbecký rychtár
Přiď synečku k okénečku, dám ti modrú fialečku
Až pojedu orati na dolinu, vezmem si ja
Mikule s tenčicú porubal (starosvětská?)
Janík, Janík, pýtau se na ťa pan úřadník
Na ty luce na zelenej, u studánky u kamenej
Dočkaj, dívča, co ti povím, idu si k vám

Pages