Moravský Písek

Displaying 1 - 51 of 51
Aj koně, koně, koně vrané, ej zajali vás Ostrovčané
To písecké boží pole, to je boží polečko
Stávaj starý, stávaj hore, kdosi u našej céry je
V tej novéj vsi blafkajú psi. Otevři ně..
Na tom našem nátoni (?), je tam křoví zelené
Dyš sem ja šel es přes ty hory, všeci ptáčkové
Mariška chodí po hrázi – kady sa myslivec prochází