Šumiac

Displaying 1 - 18 of 18
Na čo, že sa mi traja kováči
Z Březňanských kasáren, chlapci se poziera jú
A na ty lúke, kráva zelená, pásla mám milá
Ej na čo, že ma moj bača klial
Takú mi cigán hraj, akú ti zpievam
Dětviani, dětviani, čiernacem pod Vami hájajte
Vyhorela lipka od horeňa, nesadaj mi dievča na kolena

Location attributions