Kolberg 06.2 / K0001

  
Song navigation:
  

@3/4 {8''E*8''D*}4''E*{8''F*8''D}/*{8''E*8''D*}4''C*{8-}/*{8''E*8''F*}4.''G*{8''E}/*4''F*4''D*{8-}/*4''E*4.''G*{8''F}/*4''E*4''D*{8-}/*{8''E*8''D*}4''E*{8''F*8''D}/*{8''D*8''C*}4''C*{8-}/*
Incipit / Full Text: 
Nie ma na swiecie