Kolberg 06.2 / K0146

  
Song navigation:
  

Text: 
Hejze ino haj
2 words

Similar songs

Smutný 48/255 | V tom klobúckém háji na samúčkém (100%)
V tom klobúckém háji na samúčkém kraji, zabil tam

Smutný 48/208 | Když sem pásla krávy v tom (100%)
Když sem pásla krávy v tom zeleném háji

Smutný 48/277 | Chodila po hájku trhala fialku co (100%)
Chodila po hájku, trhala fialku, co je po fialce

Sušil 2175 | Husa (100%)
Husa: A ty, pane sousede, vrať mně mého housete; bude-li chromati nebo hlavu lámati, kdo za to bude? Hospodář: Já za to nebudu. Proč do škody chodívalo, z koretečka jídávalo, ze střipečka píjávalo. Husa: Haj na oves.

Sušil 0886 | Šla děvečka do háječka (100%)
Šla děvečka do háječka, zablúdila v lesi. Potkala tam bednařička, co obruče nosí. Pověz ty mně, bednáříčku, kolej máš obručí? Pobiješ mně mé srdéčko, ať sa nerozpučí.

Smutný 48/170 | Čí že to ovečka hore hájem (100%)
Čí že to ovečka hore hájem idú

Smutný 48/147 | Čí že to ovečky hore hájkem (100%)
Čí že to ovečky hore hájkem idú

Smutný 44/028 | Ej háj háj dva hájičky zelené (100%)
Ej háj háj, dva hájičky zelené

Smutný 43/020 | Žala som trávu v zelenom háju (100%)
Žala som trávu v zelenom háju

Smutný 44/041 | Ej háj háj dva hájičky zelené (100%)
Ej háj háj, dva hájičky zelené

Smutný 45/071 | Ej haj haj zelený haj (100%)
Ej haj, haj, zelený haj