Kolberg 06.2 / K0197

  
Song navigation:
  

@3/4$xF {8'B*}4''D*{8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8'A*8''C*}4'B/*{8'B*}4''D*{8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*8'A*8'F*}4'D/*{8'D*}4'F*{8'D*8'F*8'A}/*{8'G*}4'B*{8'G*8'B*8'G}/*{8'D*}4'F*{8'D*8'F*8'A}/*{6'G*8.'B*8'A*8'F*}4'G/*
Text: 
A w lecie w lecie
5 words

Similar songs

Smutný 23/035 | Pýtali si noclehú a já jsem (100%)
Pýtali si noclehú a já jsem ji nedaua

Smutný 23/045 | A já dobre vím že já (100%)
A já dobre vím, že já vydržím

Smutný 23/006 | A já se ze Senice z (100%)
A já se ze Senice, z tej velkej kopanice

Smutný 22/029 | Treba som ja majstrov syna a (100%)
Treba som ja majstrov syna a preca robit musim

Smutný 21/036 | Na vojnu verbujú a ňa též (100%)
Na vojnu verbujú a ňa též

Smutný 24/015 | A já bych k vám chodivávau (100%)
A já bych k vám chodivávau, má zlatá děvečko

Smutný 26/009 | A já jse a já sem (100%)
A já jse a já sem koníčky

Smutný 27/3/010 | Ej nebudem rolníkom a budem hajníkom (100%)
Ej nebudem rolníkom a budem hajníkom

Smutný 27/4/007 | V lámanom boku drevo rúbajú a (100%)
V lámanom boku, drevo rúbajú a do Lubici triesky

Smutný 27/3/005 | A na ty lúke kráva zelená (100%)
A na ty lúke, kráva zelená, pásla mám milá

Smutný 26/044 | Nevěděli chlapci a nebudou vědět (100%)
Nevěděli chlapci a nebudou vědět