Kolberg 06.2 / K0225

  
Song navigation:
  

@3/8$bB {6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6'B*8'G*8'G}/*{6'G*6'B*8''D*8''C}/*4.'A/*{6'G*6'A*8'B*8'B}/*{6''D*6''C*8'A*8'A}/*{6'G*6'A*8'B*8'G}/*4'F*{8-}/*{6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6'B*8.'G*6'E}/*{6'G*6'B*8''D*8''C}/*4.'A/*{6'G*6'A*6'B*6'A*6'B*6''D}/*{6''D*6''C*8.'A*6'F}/*{6'G*6'A*6'B*6'A*6'G*6'A}/*4'F*{8-}/*
Text: 
W ogrodecku przy ziolecku
3 words