Kolberg 05 / K0020

  
Song navigation:
  

@2/4 4''C*{8''C*8''C}/*{8''C*8''C*6''C*6'B*8'A}/*{8'G*8'B*8''C*8'A}/*{8'G*8'B*}4''C/*{8'G*8'A*8'G*8'A}/*{8'G*8'A*8'G*8'F}/*{8'E*8'E*8'F*8'D}/*{8'C*8'C*}4'C/*{8.'E*6'D*8.'F*6'D}/*{8'E*8'G*6'F*6'E*6'F*6'D}/*{8.'E*6'D*8.'F*6'D}/*{8'E*8'E*}4'D/*{8'E*8'G*8''C*8''C}/*{8'A*8'A*}4'F/*{6'D*6'E*8'F*6'D*6'E*8'F}/*{8'E*8'D*}4'C/*
Text: 
Czy to w dzien czy to w noc
8 words

Similar songs

Sušil 0475 | Čí to pachole v noci (100%)
[: Čí to pachole v noci chodí, :] [: že dobré lidi ze sna budí? :] Čí by bylo než Hlavačkovo? Chodí pod okno Kučerovo. Spíš-li, Nanynko, nebo nespíš? Nebo ty mně odevřit nesmíš? Já bych ti ráda odevřela, dyby mě hlava nebolela. Šak tě nebolí, jak se děláš, jen že v srdéčku jinšího máš.

Sušil 0064 | Co se této noci stalo? Kyrieleison (92%)
Co se této noci stalo? Kyrieleison, co se této noci stalo? leluja, zdrávas buď, Panenko Maria. Narodilo se nám dítě. Kyrieleison, narodilo se nám dítě, leluja, zdrávas buď, Panenko Maria.1) Jaké my mu jméno dáme? Jak by jiné, než Pán Ježíš? Jakéž my mu kmotry dáme? Svatý Jachym, křestný tata. Svatá Anna, křestná máma. A kdež my ho křtíti budem? Kdež by jinde, jak v Jordáně.

Smutný 03/013 | Daj ně Bože ten dar co (92%)
Daj ně, Bože, ten dar, co sa ně v noci

Sušil 0494 | Dej mi Bože ten dar (92%)
Dej mi, Bože, ten dar, co se mi v noci zdál, černojoký synek před naším oknem stál. Černojoký synek jako rozmarýnek, jak by ho maměnka vyvinula z plinek. Dyby tě, synečku, z kameňa tesali, tak tě nevytešó, jak tě vychovali.

Sušil 0498 | Ani mně nevoní (92%)
Ani mně nevoní z rozmarýnu věnec, a jak mně zavoněl přespolní mládenec. Studená rosenka tej noci padala, když sem za synečkem dvéře zavírala. Studená jako led, nemožu zapomnět, nemožu, synečku, sivý holubečku, na tebe zapomnět. Už sem zapomněla na koho sem chtěla, na tebe, synečku, leda bych musela.

Sušil 0769 | Kopřivo kopřivo (92%)
Kopřivo, kopřivo, kopřivěnko řásná, snad sem já tej noci galána propásla. Propásla, propásla, ale si ho kúpím, svojí tovaryšce srdečko zarmútím.

Sušil 0707 | Teče voda studená (92%)
Teče voda studená, nesmím koně brodiť, má milá je daleko, nesmím za ňó chodiť. Rozvijej se, rozvijej, červená růžičko, dej ti Pámbůh dobró noc, milá galanečko. »Rozvijej se, rozvijej, modrý tulipáne, dej ti Pámbuh dobró noc, můj milý galáne.« A dobró noc, dobró noc, ale ne na věčnosť, ale až tě pomine ta tvoja falešnosť. Ja, pomine, pomine, lebo nepomine, lebo ta naša láska na věky zahyne. Zahyne, zahyne, zahynóti musí, a šak tě k nám, synečku, černí ďási nosí.

Sušil 0715 | Nechoď šohaj v noci (92%)
Nechoď, šohaj, v noci, vykoleš1) si oči, vykoleš si obě, kdo ťa vodit bude? Dal by mně to Pán Bůh, co bych ťa vodila, kde najvětší studňa, tam bych ťa shodila.

Smutný 01/008 | Ach Bože moj šák je ta (92%)
Ach, Bože moj, šák je ta noc krátka

Smutný 05/018 | Vyletěla lastovička zo skaly tej noci (92%)
Vyletěla lastovička zo skaly tej noci ma

Smutný 04/026 | Dúmajte radní páni na to co (92%)
Dúmajte radní, páni na to, co se u nás tyto noci