Kolberg 05 / K0044

  
Song navigation:
  

@3/8$bB {6''F*6'F*8.''F*6''E}/*{6''E*6''D*}4''D/*{6''C*6'B*8.'B*6'E}/*{6'F*6'G*}4'A/*{6''F*6'F*8.''F*6''E}/*{6''E*6''D*}4''D/*{6''C*6'B*8.'B*6'E}/*{6'F*6'G*}4'A/*{8'B*8'B*8'B}/*4''C*{8''C}/*{8''E*8''E*8''E}/*{8.''F*6'A*6'B*6'E}/*{8'G*}4'F/*{8'B*8'B*8'B}/*4''C*{8''C}/*{8''E*8''E*8''E}/*{8.''F*6'A*6'B*6'E}/*{8'G*}4'F/*
Incipit / Full Text: 
W tym rajskim sadeczku