Kolberg 05 / K0073

  
Song navigation:
  

@3/8$xF {8'D*8'G*8'A}/*{8'B*8'B*8''C}/*{8'B*8'B*8''C}/*{8'B*8'B*8''C}/*{6'B*6'B*8'B*8'G}/*{6'A*6'F*}4'D/*4''D*{8''D}/*{8''C*8'B*8''C}/*4''D*{8''C}/*{8''C*}4'B/*4'A*{6'B*6'A}/*{8'F*}4'D/*4''D*{8''C}/*{8''C*}4'B/*
Incipit / Full Text: 
Hej bracia czy wy spicie
5 words

Similar songs

Erben 2/720 | Hop holka mazej boty (100%)
Hop, holka, mazej boty, mazej boty, pojedem do roboty, do roboty! Holka boty mazala, až jí bota vrzala. Hej, holka, ty jsi škytla, ty jsi škytla. „Není pravda, bota kvikla, bota kvikla: já neškytla eště dnes, ty v hrdlo lžeš jako pes.“

Erben 2/550 | Na Bílej hoře (100%)
Na Bílej hoře sedláček voře, má hezkou dceru, dej mi ji Bože! hej, župy, župy, dej mi ji, Bože! hej župy, župy, žup. Kdybych ji dostal, což bych si vejskat: tři sta tolarů bych s ní vyzejskal! hej župy, župy atd. Hezká ženuška, tři sta tolarů: dal bych ji vozit v krytém kočáru; hej župy, župy atd. Lokaje napřed, lokaje za ní; dal bych jí říkat: urozená paní! hej župy, župy, urozena paní! hej župy, župy, žup!

Erben 2/467 | Až já povandruju (100%)
Až já povandruju z Prahy do Budína, já se tam napiju červeného vína. Červené vínečko ze sklenice skáče, má zlatá panenka přežalostně pláče. Dnes žalostně pláče, zejtra má jiného: hej šenkýřko, nalej vína červeného! Červené vínečko to se dobře pije: ať falešným pannam hrom do srdce bije!

Erben 3/060 | Pantáto pantáto (100%)
Pantáto, pantáto pod věnečkem! hejhejte, hej bej te tolaříčkem, tolarem, tolarem, flaší vína: abych já věděla, kde jsem žila. Peníze sebrané na kolíbku a na povijan zaváže přední družka do šátku a odevzdá nevěstě. Po kolíbce hned následuje Jak mile se koláče rozdají, přinesou totiž na stůl mísu velikou s čistou vodou, k čemuž družba (řečník) tuto řeč učiní: Vysoce vážení páni hosti! žádám se vší uctivostí, když jste při této tabuli s bázní boží, v dobré vůli pokrm jedli, nápoj pili, byste ruce své umyli v této křišťalové vodě; nebudet vám to ke škodě, nýbrž k čistotě a zdraví, jak učí obyčej starý. My pak vaši služebníci, dobré všecko vám přející, za to žádáme společně, byste službu naši vděčné , od nás přijmouce, y štědrosti na důkaz té své vděčnosti každý dva tři dvacetníčky vhodili do té vodičky. A vy muziky pozor dejte, pěknou písničku zahřejte.

Erben 3/121 | Hej hej hej! (100%)
Hej, hej, hej! máme na prodej: máme tady pěkny zboží, co se na něm hezky leží; hej, hej, hej, máme na prodej!

Erben 4/118 | Když jsem šel dnes tejden (100%)
Když jsem šel dnes tejden do Drahoslavic, potkal jsem na cesté sedumnáct babic: hej vy babice, starý krabice! povězte, kde leží Drahoslavice?

Erben 3/123 | Hejbej se strakatý bíly! (100%)
Hejbej se, strakatý, bíly! hejhej se, strakatý, bíly: což je to pod tebou náro, nám, nám, což je to pod tebou míly!

Smutný 48/193 | Na Koňurském vršku hej jasný ohník (100%)
Na Koňurském vršku, hej, jasný ohník horí

Smutný 27/5/004 | Hej kury kury tie naše kury (100%)
Hej kury, kury, tie naše kury, moja frajírka

Sušil 1190 | Mé pantličky červené (100%)
Mé pantličky červené, hejnom tynom danom, po dukátě placené! Hejdanom. Maměnka ich jednala, po dukátě platila. Můj vineček zelený, po dukátě placený. Maměnka ho jednala, po dukátě platila. Můj vrkůčku zelený, po dukátě placený.

Bartók III 1535 | Hej za vodu za vodu (100%)
Hej, za vodu, za vodu