Kolberg 04 / K0140

  
Song navigation:
  

@3/8$bBE {6'F*6'A*8''C*8''E}/*{6''C*6'A*8'B*8''D}/*{8''F*8''G*8''C}/*{6'F*6'A*8''C*8''E}/*{6''C*6'A*8'B*8'B}/*{8''D*8'B*8'B}/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''C*6'A*8'F*8'A}/*{8''C*8''D*8'G}/*{6'G*6'G*8'G*8'B}/*{6''C*6'A*8'F*8'A}/*{8''C*6''D*6'B*8'G}/*{8''D*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{8''C*6''D*6'B*8'G}/*{8''D*6''C*6'B*6'A*8'G}/*{6'F*6'A*8''C*8''E}/*{6''C*6'A*8'B*8'B}/*{8''D*8'B*8'B}/*
Incipit / Full Text: 
Kajscimy sie kochaneczku
1 words