Kolberg 04 / K0196

  
Song navigation:
  

@2/4$xFCG {8''C*8''C*8''C*8'A}/*4''C*{8''E*8''D}/*{8'B*8'B*8'B*8'B}/*{8''C*8''D*8''F*8''E}/*4''C*{8'A*8'A}/*4''C*{8''E*6''D*6''C}/*{8'B*8''C*8''D*8'B}/*4'A*4-/*
Incipit / Full Text: 
Prosilci ja w ogrodzie