Kolberg 04 / K0198

  
Song navigation:
  

@3/8 {6'G*6'B*8''C*8''E}/*{8''C*}4'A/*{6'A*6'F*8''C*8'A}/*{6'F*6'G*}4'E/*{6'G*6'F*6'E*6'G*6''C*6''C}/*{6'G*6'F*6'E*6'G*6''C*6''C}/*{6''D*6''E*8''F*6''F*6'B}/*{6.''C*3''C*}4''C/*{6.'G*6'F*6'E*6'G*6''C*6'E}/*{6.'G*3'F*6'E*6'G*6''C*6''E}/*4''G*{6''F*6''D}/*{6'B*6'G*}4''C/*
Incipit / Full Text: 
U mynarza naszego