Kolberg 04 / K0214

  
Song navigation:
  

@2/4$xF {8'G*8'G*8'G*8'B}/*{8''D*8''C*8''G*8''D}/*{8'B*8''D*8'B*8''D}/*{8''C*8'A*8'G*8'G}/*{6'F*6'G*8'A*6'F*6'G*8'A}/*{8'G*8'G*8.'B*6'G}/*{6'F*6'G*8'A*6'F*6'G*8'A}/*{8'G*8'E*}4'D/*
Incipit / Full Text: 
A w Warszawie w kamienicy