Kolberg 04 / K0227

Sbírka písní:
Kolberg 04 Kujawy 2
  
Seznam písní ve sbírce:
  

@3/8$bB {6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6''D*8'B*8'B}/*{8.''D*6''E*6''F*6''E}/*{8''D*}4''C/*{6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6''D*8'G*8'G}/*{8.'G*6'A*6'B*6'A}/*{8'G*}4'F/*{6'F*6'A*8'F*8'F}/*{6'G*6'B*8'G*8'G}/*{8.''D*6''E*6''F*6''E}/*{8''D*}4''C/*{6'F*6'A*8'F*8'F}/*{6'G*6'B*8'G*8'G}/*{8.'G*6'A*6'B*8'E}/*{8'G*}4'F/*{6'A*6'G*8'F*8''C}/*{6''C*6''D*8'B*8'B}/*{6'A*6'G*8'F*8''C}/*{6''C*6''D*8'G*8'G}/*{6'A*6'G*8'F*6'F*6'E}/*{6'F*6'G*8'D*6'E*6'F}/*{6'G*6'F*6'E*6'F*6'G*6'A}/*{8'F*6'G*6'A*6'B*6'A}/*4''C*{6'B*6'A}/*{6''C*6''D*8'G*8'G}/*{8'G*6'G*6'A*6'B*6'A}/*{8'G*}4'F/*
Text: 
Juzci bym sie byl ozenil
5 words

Similar songs

Sušil 0444 | A když rano raňusěnko (100%)
A když rano, raňusěnko drobny dešč pada, susědova kravarečka kravy vyhaňa. Vyhnala jich v šire pole a tam plela len; přijel tu k ni šohajiček na koňu branem.1) Pomož Pan Bůh, ma děvečko, jak ty pleješ len. Dajž to Pan Bůh, můj synečku, nějeď mi přezeň. Něpojedu, ma děvečko, slub mi moju byť. »Co bym ja ti slubovala? Něumim robiť. Něumim ja kaše vařiť, ani chleba pecť.« Něstaraj se, moja mila, naučím tě přec. Kyj dubovy, kyj dubovy nauči vařiť, a hrabovy, ten nauči těbe chleba pecť. Než bys ty mně, můj synečku, měl kyje chystať, volim radše, můj synečku, těbe zanechať. Už sem ja je opuščeny jak ten polni ptak, kery lice ve dně v noci po horach, dolach.

Sušil 0446 | Za našimi humny za našum stodolum (100%)
Za našimi humny, za našum stodolum pleje dzěvče len; přijelcě k ni prošvarny šohajek, přejel ji přezeň. Pomož tobě Pan Bůh, ma mila dzěvucho, jak ty pleješ len. A dajž to Pan Bůh, můj mily synečku; nějedz mi přežeň. »A ja něpojedu, ma mila dzěvečko, slub mi moju być.« A co bym ja tobě slubovala? Něumim robić. »A dosci to jest ta robocička, dyž ty pleješ len.« A ledva mne ta moja macička, vněvolila ven.1) A ohledni se, ma mila dzěvucho, na haj zeleny! Kyj dubovy a makytovy nauči robić. Skoro by toto, můj šohajku, bylo, ešče němaš nic, a už by si se nade mnu potřisal, že mne budzěš bič.2)

Sušil 0445 | A když rano raňusěnko (100%)
A když rano, raňusěnko drobny dešč pada, susědova kravarečka kravy vyhaňa.

Sušil 0718 | Něchoď ty mně můj synečku tady (2%)
Něchoď ty mně, můj synečku, tady, něšmatlaj mi marijanku všady. Je pěkny zeleny a ve vrchu pěkny červeny. A jak mi to jedno kvitko urveš, to se mne ty, synečku, něvezmeš. Něvezmeš, něvezmeš, něni to, synečku, žadna lež.

Erben 3/207 | Ženěníčko ženě- (2%)
Ženěníčko, ženě-, ženění, to je horší nežli vězení: z vězení si člověk pomůže, ale od zlé ženy nemůže. Co pak jste, rodiče, myslili, že jste mě k ženěni nutili? dostal jsem s ní čtyry tisíce, ty mně zarmoutily mý srdce. Peníze jsem rozdal na dluhy, nemůžu se zbavit obludy: pořád ne mně sedí jako drak, bodejž jí vzal sobě černej šlak! Ženění, ženění! horši než vězení: z vězení si pomůže, a od ženy nemůže. Má žena falešná ona mi odešla: bodejž je mi utekla rovnou cestou do pekla!

Smutný 48/062 | Nebyl bych sa ženil ej dybych (2%)
Nebyl bych sa ženil, ej dybych nebyl mosel

Smutný 41/043 | Keď som sa oženil vzal som (2%)
Keď som sa oženil, vzal som si kefaňu

Erben 3/216 | Já jsem se oženil (2%)
Já jsem se oženil o svatým Jáně: žena mně umřela, už leží v jámě.

Erben 5/044 | Oženil se krejčí (2%)
Oženil se krejčí, neměl chleba k zejtří: skrájel kůrku pod polívku, že bude chutnější.

Erben 5/193 | Záplat mi sedláče službu mou (2%)
Záplat mi, sedláče, službu mou, já sloužit nebudu: já sobě holku namluvil, já se ženit budu.

Erben 7/022 | Byla jest jedna matička (2%)
Byla jest jedna matička, syna měla Václavíčka. Ženiti se mu nedala, milou opustit kázala. Václavíček se rozhněval, do Benešova vandroval. Zabil v Sázavě jednoho, u Benešova druhého, za Benešovem třetího. Tu Václavíčka dostali, do radné šatlavy dali. „Ach! kýž mám posla rychlého, tak jako ptáčka zlítného: By pověděl mé mateři, ať nečeká mne k večeři. Ba ani zejtra k obědu, neb já víc domů nepřijdu. At pošle mně dvě košile, dvě košile pěkné bílé! Jednu košili konopnou, druhou košili kmentovou. V konopné budu seděli, v kmentové budu viseli. By pověděl mé panence, ať mi sem pošle dva věnce: Ten jeden pěkný růžový, ten druhý pěkný zelený. V růžovém budu seděli, v zeleném budu viseti.“ Jak se máteř dozvěděla, do Benešova běžela: „Kde je ta radná šatlava, co jali mého Václava? Co’s, Václavíčku, co’s dělal, že jsi tři lidi zmordoval?“ „Já nekrad, já jen mordoval pro děvče, co jsem miloval.“ A když už bylo na ráno, bylo biřicem voláno. 1) A když už bylo co na den, Václavíček byl vyveden. A když už byli na rynku, dala mu věnec z barvínku. A když už byli na mostě, dala mu prsten za dvě sté. A když už byli u vršku, Václav viděl šibeničku: „Kdybych byl věděl před lety, že na ní budu viseti, Byl bych ji dal zlatem pobit, českými groši ozdobit!“2) A když už byli na vršku: „Počkej, kate mistře! trošku, Ať já se ještě ohlídnu, pro které děvče na smrt jdu. Pro to děvče černooký, co má podepřené boky! 1) bylo od práva voláno. 2) Srov. Tambur, III. I. str. 58.

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!