Kolberg 04 / K0227

  
Song navigation:
  

@3/8$bB {6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6''D*8'B*8'B}/*{8.''D*6''E*6''F*6''E}/*{8''D*}4''C/*{6'F*6'A*8''C*8''C}/*{6''C*6''D*8'G*8'G}/*{8.'G*6'A*6'B*6'A}/*{8'G*}4'F/*{6'F*6'A*8'F*8'F}/*{6'G*6'B*8'G*8'G}/*{8.''D*6''E*6''F*6''E}/*{8''D*}4''C/*{6'F*6'A*8'F*8'F}/*{6'G*6'B*8'G*8'G}/*{8.'G*6'A*6'B*8'E}/*{8'G*}4'F/*{6'A*6'G*8'F*8''C}/*{6''C*6''D*8'B*8'B}/*{6'A*6'G*8'F*8''C}/*{6''C*6''D*8'G*8'G}/*{6'A*6'G*8'F*6'F*6'E}/*{6'F*6'G*8'D*6'E*6'F}/*{6'G*6'F*6'E*6'F*6'G*6'A}/*{8'F*6'G*6'A*6'B*6'A}/*4''C*{6'B*6'A}/*{6''C*6''D*8'G*8'G}/*{8'G*6'G*6'A*6'B*6'A}/*{8'G*}4'F/*
Text: 
Juzci bym sie byl ozenil
5 words

Similar songs

Sušil 0446 | Za našimi humny za našum stodolum (100%)
Za našimi humny, za našum stodolum pleje dzěvče len; přijelcě k ni prošvarny šohajek, přejel ji přezeň. Pomož tobě Pan Bůh, ma mila dzěvucho, jak ty pleješ len. A dajž to Pan Bůh, můj mily synečku; nějedz mi přežeň. »A ja něpojedu, ma mila dzěvečko, slub mi moju być.« A co bym ja tobě slubovala? Něumim robić. »A dosci to jest ta robocička, dyž ty pleješ len.« A ledva mne ta moja macička, vněvolila ven.1) A ohledni se, ma mila dzěvucho, na haj zeleny! Kyj dubovy a makytovy nauči robić. Skoro by toto, můj šohajku, bylo, ešče němaš nic, a už by si se nade mnu potřisal, že mne budzěš bič.2)

Sušil 0445 | A když rano raňusěnko (100%)
A když rano, raňusěnko drobny dešč pada, susědova kravarečka kravy vyhaňa.

Sušil 0444 | A když rano raňusěnko (100%)
A když rano, raňusěnko drobny dešč pada, susědova kravarečka kravy vyhaňa. Vyhnala jich v šire pole a tam plela len; přijel tu k ni šohajiček na koňu branem.1) Pomož Pan Bůh, ma děvečko, jak ty pleješ len. Dajž to Pan Bůh, můj synečku, nějeď mi přezeň. Něpojedu, ma děvečko, slub mi moju byť. »Co bym ja ti slubovala? Něumim robiť. Něumim ja kaše vařiť, ani chleba pecť.« Něstaraj se, moja mila, naučím tě přec. Kyj dubovy, kyj dubovy nauči vařiť, a hrabovy, ten nauči těbe chleba pecť. Než bys ty mně, můj synečku, měl kyje chystať, volim radše, můj synečku, těbe zanechať. Už sem ja je opuščeny jak ten polni ptak, kery lice ve dně v noci po horach, dolach.

Erben 2/776 | Kdyby byly moje (2%)
Kdyby byly moje u Sedlice pole, ještě bych se oženil: šel bych do hospody, zjednal bych si dudy, holku bych si namluvil.

Sušil 2060 | Vlk seče liška nahrabuje (2%)
Vlk seče, liška nahrabuje, komár na vůz dává, mucha utlačuje. Komár sa přisahá, že sa žénit bude, liška boty natahuje, že na svadbu půjde.

Erben 2/772 | Co pak ti naši dělají (2%)
Co pak ti naši dělají, že se mně ženit nedají? Mně je tak ženy potřeba, jako formánku nevěra. Forman si přeci pomůže, mně pomoct žádnej nemůže!

Sušil 2063 | Straka řechoce v černém potoce (2%)
Straka řechoce1) v černém potoce, syn se jí žení v uherské zemi. Bude si bráti horku sykorku,2) má pěkné šaty, zedrané paty, sukničku zlató, hlavu střapató.3) A ty rybičky budó družičky a ti kaprové budó družbové. Kdo bude otcem? Sekera s dubcem.4)

Smutný 09/046 | Já so sa neženil lidia ma (2%)
Já so sa neženil, lidia ma ženili

Smutný 14/004 | Keď som sa já ženil jako (2%)
Keď som sa já ženil, jako bych sa

Smutný 11/025 | Něbuděm sa ženit v jeseni keď (2%)
Něbuděm sa ženit v jeseni, keď je všetko

Sušil 0783 | Před našém je jaloveček (2%)
Před našém je jaloveček; kdo ho sázel? Můj syneček. Von ho sázel, zalíval, habe se mo hojímal. Ne tak, ne tak, můj synečku, nezalívé jalovečku;1) dyž já půdu z hospode, píchno si ho do nohe. Můj střeviček hrubě tenké, píchno si ho do noženke; vona be mě bolela, tancovat bech nemohla. Já nakópím drahé masti, dám nožence vod bolesti; vona se tě zahojí, dá-li Pán Bůh, v neděli.