Kolberg 04 / K0232

  
Song navigation:
  

@3/8$bBE {6'B*6'A*6'B*6''D*6''F*6''D}/*{6'B*6'A*6'B*6''D*6''F*6''D}/*{6'B*6'A*8'G*8''C}/*{8'A*}4'F/*{6'B*6'A*6'B*6''D*6''F*6''D}/*{6'B*6'A*6'B*6''D*6''F*6''D}/*{6'B*6'A*8'G*8''C}/*{8'A*}4'F/*{8''D*8.'B*6''C}/*{6'A*6'G*8'F*8''F}/*{8''D*8.'B*6''C}/*{6'A*6'G*8'A*8'F}/*{8''D*8.'B*6''C}/*{6'A*6'G*8'F*8''F}/*{8''D*8.'B*6''C}/*{6'A*6'G*8'A*8'F}/*
Incipit / Full Text: 
Com zarobila tom zarobila
3 words

Similar songs

Sušil 0139 | Matičko Boží nebeské zboží (100%)
Matičko Boží, nebeské zboží, tys rájská růžička a Boží matička. Nebeská bráno, duší ochrano, neopouštěj mého srdce strápeného. Panenko čistá, tys schránka Christa, pros za nas synáčka, tys naše matička. Ty jsi to milé slunce spanilé; koho osvěcuješ, temnosti zbavuješ. O, milá záře, skloň k nám své tváře, nerač opouštěti svojich věrných dětí. Ten, kdo je v boji, bezpečně stojí, koho přiodíváš a štítem přikrýváš. Ty jsi Boží chrám, Christa’s dala nám, o, drahá perličko, předobrá matičko.

Sušil 0320 | Starý mladé nic nevěří (100%)
Starý mladé nic nevěří, zaléhá jí ode dveří, ahaha, ahahú, ode dveří. Pusť mě, starý, ven z komory; co mne ta hlavěnka bolí! Vylehni ven z okenečka, ochladí se tvá hlavička. Jaké je to ochlazení, dyž tu néni potěšení! Vzala klíče od sednice; bolí mě hlava velice. Ze sedničky vykročila, devět plotů přeskočila. Ten desátý byl vysoký, tam byl synek černovoký. 1) Od večera do svítání tam se spolu milovali. Běž, milenko, ke starému, chýlí se ke dni bílému. Kdes, Aničko, kdes ty byla, že si se tak urúsala? 2) A já sem byla v kostele, modlila sem se za tebe. Za tvé staré šediviny, aby na světě nebyly.

Sušil 0500 | Dolina dolina (100%)
Dolina, dolina níže Nových Zámků; [: vystavjali vežu :] ze samých šohajků. Toho najmladšího až na hore dali, pěknú makověnku z něho udělali. Ta naša Anička na kolena padla, by jí makověnka do fěrtúška spadla.

Sušil 0475 | Čí to pachole v noci (100%)
[: Čí to pachole v noci chodí, :] [: že dobré lidi ze sna budí? :] Čí by bylo než Hlavačkovo? Chodí pod okno Kučerovo. Spíš-li, Nanynko, nebo nespíš? Nebo ty mně odevřit nesmíš? Já bych ti ráda odevřela, dyby mě hlava nebolela. Šak tě nebolí, jak se děláš, jen že v srdéčku jinšího máš.

Sušil 0046 | Když se naš Pan Ježiš narodzil (100%)
Když se naš Pan Ježiš narodzil, hvězdy, měsic zazrak vyvodzil. Jak se dovědzěl Herodes kral, všecky male dzitky pobic dal. Jozef s Mariu to slyšali, hned s dzicjatkem preč ucikali. Našli chlopka v poli žito sjać: Vrač se pro srp, hodzi se už žać. Račil mi Bůh mily ščesci dać, dnes sem sel a možu dnes i zać. Když se toho žide zvědzěli, za Pannu Marii běželi. Nadešli tam chlopka, žito žal, svate pěsničky při tom zpival. Něvidzěls-li panny iducej, co nesla dzěcjatko na ruce? Dy sem ja to žito rozsival, překrasnu sem pannu uhlidal. O, ty chlopku, chlopku šaleny, ty jsi to žitečko sel vloni. Vracmy se, židove, do města, bo tu nešla taka něvěsta.

Smutný 48/248 | Zašlo slnko zašlo za to černé (50%)
Zašlo, slnko, zašlo, za to černé mračno, za hory za doly

Smutný 48/251 | Ten fraštácký mýtník sedí ve vězení (50%)
Ten fraštácký mýtník, sedí ve vězení

Smutný 48/255 | V tom klobúckém háji na samúčkém (50%)
V tom klobúckém háji na samúčkém kraji, zabil tam

Smutný 48/247 | A ty svatý Štěpáne co to (50%)
A ty svatý Štěpáne, co to máš ve džbáně

Smutný 48/238 | V tem hávojném jarmark bývá (50%)
V tem hávojném jarmark bývá

Smutný 48/214 | Ej půjdem půjdem do toho včelínka (50%)
Ej půjdem, půjdem do toho včelínka