Kolberg 03 / K0031

  
Song navigation:
  

@3/8$xF {8'D*8''D*8x''C}/*4''D*{8'G}/*{6b'B*6'A*8'G*8'A}/*{8'F*}4'D/*{8'D*8''D*8x''C}/*4''D*{8x''C}/*{6b'B*6'A*8'G*8'A}/*{8'F*}4'D/*{8'D*8'F*8'D}/*4'G*{6b'B*6'A}/*{6'G*6'A*8'F*8'D}/*{8'G*}4b'B/*{8'D*8'F*8'D}/*4'G*{6b'B*6'A}/*{6'G*6'A*8'F*8'D}/*{8'G*}4'G/*
Incipit / Full Text: 
Oj przyjechali zolnierze