Kolberg 03 / K0053

  
Song navigation:
  

@3/8 {6'G*6'G*8.''C*6'B}/*4.'G/*{6'B*6''D*8''F*6''D*6''E}/*4''C*{8-}/*{6''C*6''D*8''E*8''F}/*{6''D*6''D*6''C*6'B*8'A}/*{6'G*6'G*8.''C*6'B}/*4'G*{8-}/*{6''C*6''D*8''E*8''F}/*{6.''D*3''E*6''C*6'B*8'A}/*{6.'A*3'G*8''C*6'A*6'B}/*4.'G/*
Text: 
A stoi lipka
2 words

Similar songs

Sušil 0321 | Stoji lipka stoji (100%)
Stoji lipka, stoji, dřeva vysokeho. Dřeva vysokeho, lista širokeho. Leži pod ňu, leži, Janiček zraněne. Janiček zraněne, z kusa postřelene. Galanečka jeho plakala o něho. A nasbirala mu desatere mascě. Desatere mascě mazać jeho koscě. Co mo porubane, ać se mu to zroscě.

Smutný 15/004 | Stojí lipka v poli a pod (100%)
Stojí lipka v poli a pod ňú je stín

Sušil 0951 | U našeho jazera (100%)
U našeho jazera stoji lipka zelena, a na tej lipě, na tej zelenej zpivaju tři ptačkove.

Sušil 0953 | U našeho jazera (100%)
U našeho jazera stoji lipka zelena, a na tej lipě, na tej zelenej zpivaju tři ptačkove.

Sušil 0954 | U našeho jazera (100%)
U našeho jazera stoji lipka zelena,1) a na tej lipě, na tej zelenej zpivaju tři ptačkové. A ňejsu to ptačkove, to jsu šohajičkove, rozmluvaju o švarnej děvčině,2) keremu se dostaně? Jeden pravi: Budzě ma; a ten druhy: Jak Bůh da, ten třeci pravi: Srdečko moje, pročpak si ty tak smutna. Jakpak němam smutna byč, za stareho kažu isč, rozželilo se srdeňko moje, němožu ho ukojič.3)

Sušil 2048 | Hnala husičky do pola (100%)
Hnala husičky [: do pola, :] aby tam něco [: skusila. :] Uhlídla tam keř zelený; a u něho stál kůň vraný. A na tem koni mládenec, prosil Kačenku o věnec. Věnečka ti nemožu dat, až se budú lipky zeleňat. Kúpil damašku zeleného, obinul lipky do něho. Juž seš, Kačenko, juž seš má, juž se ta lipka zelená.

Erben 2/317 | U našeho jezera (100%)
U našeho jezera stojí lipka zelená, a na tej lipce, na tej zelenej tři ptáčkové zpívají. Nebyli to ptáčkové, jsou to kavalírové: oj raději se o jednu dívčici, kterej ji z nich dostane. Jeden praví: „Bude má;“ druhej praví: „Jak Bůh dá;“ a třetí praví: „Mé milé srdéčko! co že jsi ty tak smutná?“ Jak pak nemám smutná být? starého mi kážou vzít: rozžehlo se srdéčko moje, nemohu rozveselit. A v tej naší komoře je tam zelené lože: oj lože, lože pěkné zelené! kdo na tobě spát bude? Bude-li tam starý spát, bodejž rána nedočká; a bude-li mladý pěkné úrody, bodejž mu Bůh zdraví dá.

Erben 3/018 | Žádná není tak maličká (99%)
Žádná není tak maličká jako já, přece se mně suchá lipka zelená; zelenej se, suchá lipko, zelenej: jen se na mě, můj holečku, nehněvej! Proto jsem si kanafasku koupila, abych se ti, můj holečku, líbila: na strakatou, na zelenou, na bílou, abysi mně nechodival za jinou.

Smutný 48/161 | Mezi horama lipka zelená zabili Janka (99%)
Mezi horama, lipka zelená, zabili Janka místo jeleňa

Smutný 27/3/018 | Vyhorela lipka od horeňa nesadaj mi (99%)
Vyhorela lipka od horeňa, nesadaj mi dievča na kolena

Smutný 20/067a | Vyrostal lipka vyrostla borovička (99%)
Vyrostal lipka, vyrostla borovička