Kolberg 03 / K0077

  
Song navigation:
  

@3/4$xFCG {8'A*8'B*}4n''C*4''D/*4''E*2''E/*{8'B*8x''D*}4''E*{8n''D*8n''C*8'B}/*4'A*2'G/*{8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4.''E*{8x''D*8'B*8'G}/*{8'E*8'G*}4'A*{8'A*8'B*8n''C}/*4'A*{8'B*8'A*8'G}/*{8'A*8'B*}4n''C*4''D/*4''E*2''E/*{8'B*8x''D*}4''E*{8n''D*8n''C*8'B}/*{8'A*8'B*8'A*}2'G/*{8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4.''E*{8x''D*8'B*8'G}/*{8'E*8'G*}4'A*{8'A*8'B*8n''C}/*4'A*{8'B*8'A*8'G}/*
Incipit / Full Text: 
Chodzila Kasiula po ty wielkiej