Kolberg 03 / K0095

  
Song navigation:
  

@3/8$xFC 4'A*{8''C}/*4''E*{8''E}/*{6''E*6''E*8''F*8''D}/*{8''E*}4''C/*{8'A*8''C*8''E}/*{8.''E*6''C*6''E*6''C}/*{8'B*8'B*6'B*6''C}/*{8.''D*6''C*6''E*6''C}/*{8'A*8'A*6'A*6''C}/*{8.''D*6'B*6''D*6'B}/*{8'A*8x'G*6'B*6x'G}/*4.'E/*{8''E*8''E*8''E}/*{6''C*6''C*8'A*8'A}/*{8''D*8''D*8''F}/*{6'B*6'B*8'G*8'E}/*{8'E*8'G*6'A*6'G}/*{6'A*6'B*8''C*6'A}/*{8'F*8'F*8''D}/*{6'B*6'B*8'G*8'E}/*
Incipit / Full Text: 
Moja mila konopie moczyla