Kolberg 03 / K0095b

  
Song navigation:
  

@3/8$xFC {8''E*8''E*8''E}/*{6''C*6''C*8'A*8'A}/*{8''D*8''D*8''F}/*{6'B*6'B*8'G*8'E}/*{8'E*8'G*6'A*6'G}/*{6'A*6'B*8''C*6'A}/*{8'F*8'F*8''D}/*{6'B*6'B*8'G*8'E}/*
Incipit / Full Text: 
Moja mila konopie moczyla