Kolberg 02 / K0001

  
Song navigation:
  

@3/4$xFC 4''D*4''D*4n''F/*4.''E/*4''D*4''C*4'G/*4'G*2'A/*{8n''C*8b'B*}4'A*4b'B/*2''C*4''D/*4''D*4.n''C*{8'A}/*{8'G*8'A*}4b'B*4'A/*2n''C*4''D/*4''D*2'A/*
Incipit / Full Text: 
Bog zaczyna i Bog konczy