Kolberg 02 / K0049

  
Song navigation:
  

Text: 
Oj co sie stalo
4 words

Similar songs

Sušil 0296 | Co se stalo v Rataji (100%)
Co se stalo v Rataji, aj, co se stalo v Rataji, v jedném domečku na kraji. Zabil Adam Evičku, aj, v tem zeleném hájičku. 1) Po kolenách lozila, jeho pro Boha prosila: Oj, nechej mě na živě, v tobě dušička, ve mne dvě. Na živě tě nenechám, já tě ze světa zmařit dám. Věru bys mě zradila a do vězení vsadila. 2) Dala bys mně voničku, tu korycanskú temničku. Dala bys mně pérečko, to koryčanské patečko. Dala bys mně šáteček, ten koryčanský zámeček.

Sušil 1056 | Zamiloval som si (100%)
Zamiloval som si černooké dzěvče, ale mi ho nechcú dať. Ale mi ho dajú, len mia prevádzajú, netreba mi vzdorovať. Dával som im voly, čo orali v poli, ešče mi ho nechcú dať; ale mi ho dajú, len mia prevadzajú, netreba mi vzdorovať. Dával som im ovce, maly zlaté zvonce, ešče mi ho nechcú dať; ale mi ho dajú, len mia prevadzajú, netreba mi vzdorovať. Dával som im koně, čo byli na vojně, ešče mi ho nechcú dať; ale mi ho dajú, len mia prevadzajú, netreba mi vzdorovať. Dával som im šaty, strjebro aj dukáty, ešče mi ho nechcú dať; ale mi ho dajú, len mia prevadzajú, netreba mi vzdorovať. A včil sa tak stalo, djevča sa prespalo, a už mi ho dávajú; ale im ho něchcem, obrátím sa, kdě chcem, nech si ho len chovajú.

Sušil 1647 | Ej už mia po druhé k (96%)
Ej, už mia po druhé k Brnu vezli, ešče mia, má milá, neodvedli. Ej, už mia po třetí k Brnu vezú, a už mia, má milá, už odvedú. Už su tu, má milá, naposledy, mosím jít, má milá, už do vojny. Pošlu ti, má milá, malé psaní po vodě, po moři, po Dunaji. V tom malém psaníčku bude státi, ty mosíš, má milá, zaplakati.

Bartók III 1502a | Čo sa stalo nové v susedovie (89%)
Čo sa stalo nové v susedovie dvore

Bartók III 1210 | Čo sa stalo tej noci (89%)
Čo sa stalo tej noci

Bartók III 1136b | Čo sa stalo pri Prešove (89%)
Čo sa stalo pri Prešove

Bartók III 1200 | Čo sa stalo nové (89%)
Čo sa stalo nové

Bartók III 1050 | Čo sa stalo nové (89%)
Čo sa stalo nové

Bartók III 1082b | Čo sa stalo tej noci v (89%)
Čo sa stalo tej noci v Komárne

Bartók III 1004 | Čo sa stalo nové v Huftadieho (89%)
Čo sa stalo nové v Huftadieho dvore?

Bartók III 1152 | Čo sa stalo v tej Bistrici (89%)
Čo sa stalo v tej Bistrici u jedního krčmára?