Kolberg 02 / K0082a

  
Song navigation:
  

@3/8 {6''D*6x''F*8''D*8x''F}/*4''G*{8x''F}/*{6b''E*6''D*8''C*8'B}/*{8''C*8''D*8''C}/*4'G*{8'B}/*4''C*{8''D}/*{6''F*6b''E*8''D*8''C}/*{6'B*6'G*}4''C/*
Incipit / Full Text: 
A na zdrowie starosty nasego