Kolberg 02 / K0208

  
Song navigation:
  

@6/8$xF {8'D}/*4'B*{8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{8'B*}4'A*{8-}/*{8'B*8'B*8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{6'B*6'A*}4'G*{8-}/*{8b'B*8b'B*8b'B*8.''D*6''C*8b'B}/*{8'A*8b'B*8'G*8'G*8'F*8-}/*{8'G*8'G*8'G*}4'G*{8'G}/*4'F*{8'F*}4.'D/*{8'B*8'B*8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{6'B*6'A*}4'G*{8-}/*
Text: 
Nad brzegiem cicho plynacej rzeki
1 words

Similar songs

Smutný 28/022 | Nad Javorníkem zpievá hrdlička (100%)
Nad Javorníkem zpievá hrdlička

Smutný 28/034 | Aj nad Myjavú su dvě hvězdy (100%)
Aj nad Myjavú su dvě hvězdy

Smutný 30/010 | Nad Javorinú nad tú dolinů (100%)
Nad Javorinú, nad tú dolinů

Smutný 30/020 | Nad Novú Vsú maliny sú (100%)
Nad Novú Vsú, maliny sú

Smutný 25/020 | Ej hore nad Polanom letí biela (100%)
Ej, hore nad Polanom letí biela

Smutný 25/017 | Ej pode mlýnem nade mlýnem umývaua (100%)
Ej, pode mlýnem, nade mlýnem, umývaua

Smutný 23/009 | Na vrchu nad Bradlem (100%)
Na vrchu nad Bradlem

Smutný 23/027 | Za naším huménkem nade dvorem (100%)
Za naším huménkem nade dvorem

Smutný 24/016 | Vyletěl pták hore nad oblaky měu (100%)
Vyletěl pták hore nad oblaky, měu on peří

Smutný 31/020 | Vyletěl pták hore nad oblaky (100%)
Vyletěl pták, hore nad oblaky

Smutný 47/003 | Nad mezú je stodolenka nad mezú (100%)
Nad mezú je stodolenka nad mezú sú dvě