Kolberg 01 / K0007y

  
Song navigation:
  

@4/4$xF 4'G*{8'G*8'G*}4.b''E*{8b''E}/*{8''D*8''C*8''C*8b''E*}4''D*4'G/*4b'B*{8b'B*8b'B*}4.''D*{8''C}/*{8b'B*8'A*8b'B*8''C*}4''D*4'G/*{8'G*8'G*}4b''E*{8''C*8'A}/*{8b'B*8b'B*}2''D/*{8'G*8'G*}4b''E*{8''D*8''C}/*{8'A*8''C*}2b'B/*
Incipit / Full Text: 
Ej tam u mojej pierwszej pani matki