Kolberg 01 / K0010a

  
Song navigation:
  

@3/4$xF {8''D*8''D*}4'B*4'B/*{8''D*8''D*}4'B*4'B/*{8''C*8''E*}4.''G*{8''E}/*{8''E*8''D*}2''G/*{8''G*8''G*}4''E*4''C/*{8''D*8''D*}4'B*4''D/*{8''D*8''C*}4''C*4'A/*{8'A*8'F*}2'G/*
Incipit / Full Text: 
Chowalam se golabeczka w tej nowej komorze