Kolberg 01 / K0012a

  
Song navigation:
  

@3/4$bBEA 4'C*{8'C*8,B*8'C*8'E}/*4'G*{8'G*8'A*8'B*8'G}/*{8'G*8'B*}4.''C*{8''E}/*{8''D*8'B*}2'G/*4''C*{8'G*8b'B*8'A*8'G}/*4'F*{8'D*8'F*8'E*8'C}/*{8'C*8'E*}4.'F*{8'A}/*{8'G*8'E*}2'C/*
Incipit / Full Text: 
Tam za Warszawa na bloniu