Kolberg 03 / K0024

  
Song navigation:
  

@3/8$xF {8'D*8'G*8'A}/*4'B*{6'A*6'G}/*4'B*{6'A*6'G}/*4''D*{8''E}/*4''D*{8-}/*4''D*{8''E}/*4''D*{8-}/*{8'D*8'G*6'A*6'G}/*4'B*{6'A*6'G}/*4'B*{6'A*6'B}/*4''D*{8''E}/*4''D*{8-}/*4''G*{8''E}/*4''D*{8-}/*{6'B*6''C*8''D*8''E}/*{8''C*8''C*6''C*6'A}/*{6'B*6'A*8'B*8''C}/*{8'A*6'G*6'F*6'E*6'D}/*4''D*{8'D}/*{8'G*}4'G/*4''D*{8''F}/*4''G*{8-}/*
Text: 
A w rogu swita
2 words

Similar songs

Smutný 23/035 | Pýtali si noclehú a já jsem (100%)
Pýtali si noclehú a já jsem ji nedaua

Smutný 23/045 | A já dobre vím že já (100%)
A já dobre vím, že já vydržím

Smutný 23/006 | A já se ze Senice z (100%)
A já se ze Senice, z tej velkej kopanice

Smutný 22/029 | Treba som ja majstrov syna a (100%)
Treba som ja majstrov syna a preca robit musim

Smutný 21/036 | Na vojnu verbujú a ňa též (100%)
Na vojnu verbujú a ňa též

Smutný 24/015 | A já bych k vám chodivávau (100%)
A já bych k vám chodivávau, má zlatá děvečko

Smutný 26/009 | A já jse a já sem (100%)
A já jse a já sem koníčky

Smutný 27/3/010 | Ej nebudem rolníkom a budem hajníkom (100%)
Ej nebudem rolníkom a budem hajníkom

Smutný 27/4/007 | V lámanom boku drevo rúbajú a (100%)
V lámanom boku, drevo rúbajú a do Lubici triesky

Smutný 27/3/005 | A na ty lúke kráva zelená (100%)
A na ty lúke, kráva zelená, pásla mám milá

Smutný 26/044 | Nevěděli chlapci a nebudou vědět (100%)
Nevěděli chlapci a nebudou vědět