Kolberg 03 / K0038

  
Song navigation:
  

@3/8$xF {8''D*8b'B*8'A}/*{8'G*8b'B*8'A}/*{6'G*6'F*8'G*8'A}/*{8n'F*}4'D/*{8'D*8'F*8'F}/*{8'G*8''D*8''D}/*{6'G*6'F*8'G*8b'B}/*{8'A*}4'A/*
Incipit / Full Text: 
Nie chciala nie chciala