Kolberg 03 / K0063

  
Song navigation:
  

@3/8$xFCGD {8'E*8'A*8'B}/*4''C*{8'A}/*4''E*{8''F}/*4''E*{8-}/*{8'E*8'A*8'B}/*4''C*{8'A}/*4''E*{8''F}/*4''E*{8-}/*{8''E*8''E*8''E}/*{8''D*8''D*8''D}/*{6''C*6''C*8''C*8''C}/*{8'B*8'F*8'E}/*{8'E*8'A*8'B}/*4''C*{6'E*6'G}/*4'A*{8-}/*
Incipit / Full Text: 
Pod borem sosna stojala
2 words

Similar songs

Smutný 06/026 | Na dolně sosna čtyry ročky rosla (100%)
Na dolně sosna čtyry ročky rosla. Ja svojej matere...

Sušil 0985 | Na petrovskym polu (100%)
Na petrovskym polu zeleni se travka a pase tam Marianka malučkeho pavka. Byl pavek, byl maly, ale ušlechcily, a urval tam Marijance fortušek červeny. Čijaž byla vina? Jene mamulčina, dy mě oni někarali, pokud bylach mala. Rostlacěch ja, rostla jako v lese sosna, utracila svůj věneček ze sameho zlata. Půjdu ja se pytať tych malych rybiček, ježli ony něvidzěly meho věnca plyvać. Vidzěly, vidzěly, ale něbyl cely, dvě modre růžičky, štyry fialečky, co nam darovaly petrovske dzěvečky.

Sušil 0284 | Paní syna ukládala (1%)
[: Paní syna ukládala, :] tak mu ona zazpívala: Huli, beli, můj pacholík, tvůj otec je velký zbojník. Ve dně ide, v noci přide, vždy krvavý meč donese. Dvanást šátek sem zedrala, co sem mu meč utěrala. »Pověz že mi, ženo věrná, jak jsi to sobě zpívala?« Šak sem si já nezpívala, len sem si na služku lála. Pověz že mi, služko věrná, proč ta paní tobě lála? Šak mňa paní nic nelála, len si syna ukládala. Poďže, ženo, poďže dole, pojedeme tam do pole, pod ty hrušky rozšířené. Sedni, ženo, sedni dolů, já ti zetnu hlavku tvoju. Podaj, služko, daj synáčka, nech mu bozkám jeho líčka. Jedno líčko pobozkala, druhé líčko vyhryzala. Tu máš, synu, na památku, že ti stínal otec matku.

Smutný 29/085 | Na dubě fták pod mostem rak (0%)
Na dubě fták, pod mostem rak

Smutný 29/107 | Pod horú hostinec pěkný mauovaný ej (0%)
Pod horú hostinec, pěkný, mauovaný, ej a v něm

Smutný 30/011 | Pod Javorinú studánečka (0%)
Pod Javorinú studánečka

Smutný 29/035 | Pod Javorníčkem zpieva hrdlička (0%)
Pod Javorníčkem zpieva hrdlička

Smutný 29/032 | Co sem sa pod oknem nastáu (0%)
Co sem sa pod oknem nastáu

Smutný 27/3/012 | Pod Úbočou pdo tou sivou hoľou (0%)
Pod Úbočou, pdo tou sivou hoľou

Smutný 27/3/017 | Dětviani dětviani čiernacem pod Vami hájajte (0%)
Dětviani, dětviani, čiernacem pod Vami hájajte

Smutný 31/007 | Ej poď Janíčku ej poď kupečku (0%)
Ej poď, Janíčku, ej poď, kupečku, ej prodáme ti