Kolberg 05 / K0016

  
Song navigation:
  

@2/4$xF {8'A}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*6'B*6'A*6'B*6'A*6'B*6''D}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*6'A*6'B*8'G*8'A}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*8'B*6'B*6''D*6x''C*6''D}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*6'A*6'B*8'G*8'A}/*4''C*{8'D*6'G*6'B}/*{6''D*6x''C*6''D*6''E*8''D*8''E}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*6'B*6'A*6'B*6'F*8'G}/*4''C*{8'D*6'G*6'B}/*{8''D*6''D*6''E*8''D*8''E}/*4''C*{8'D*6'E*6'F}/*{8'G*6'B*6'A*6'B*6'F*8'G}/*
Text: 
Oj mowil dziadus babie
1 words

Similar songs

Smutný 22/035 | Za hájičkem za zeleným ej ej (100%)
Za hájičkem za zeleným ej, ej ore

Smutný 23/003 | Ej lásko lásko ty nejsi (100%)
Ej lásko, lásko, ty nejsi

Smutný 22/023 | Katerinko Káčo naša ej vím já (100%)
Katerinko, Káčo naša, ej, vím já sedem

Smutný 22/018 | Ej Anyca Anyca kde sú moja (100%)
Ej Anyca, Anyca, kde sú moja mamica

Smutný 22/005 | Ej hanba hanba mládenče (100%)
Ej hanba, hanba, mládenče

Smutný 22/016 | Vandrovali hudce ej dva švarní (100%)
Vandrovali hudce, ej dva švarní

Smutný 23/013 | Ej hleďte hleďte jak tancuje (100%)
Ej, hleďte, hleďte, jak tancuje

Smutný 23/023 | Za hájíčkem za zeleným ej ore (100%)
Za hájíčkem, za zeleným, ej ore

Smutný 24/017 | Ej už je kováríček ej už (100%)
Ej, už je kováríček, ej už je nebožtíček

Smutný 25/011 | Široký járeček ej nemožem preskočit (100%)
Široký járeček ej nemožem preskočit

Smutný 24/006 | Za horama dědina ej je tam (100%)
Za horama dědina, ej, je tam švarná divčina