Kolberg 05 / K0067a

  
Song navigation:
  

@2/4$xFC {6'D*6'F*8'A}/*{6'D*6'F*8'A}/*4'B*4'B/*{6'B*6x'A*8'B*6''D*6''C*8'B}/*4'B*4'A/*{6'D*6'F*8'A*6'D*6'F*8'A}/*4'B*4'B/*{8'E*6''C*6''C*8''C*8''C}/*4''D*4-/*{6'D*6'F*8'A}/*{6'D*6'F*8'A}/*4'B*4'B/*{6'B*6x'A*8'B*6''D*6''C*8'B}/*4'B*4'A/*{6'D*6'F*8'A*6'D*6'F*8'A}/*4'B*4'B/*{8'E*6''C*6''C*8''C*8''C}/*4''D*4-/*4''D*4'A/*4'F*4'D/*4'G*4'E/*4'C*4,A/*4'D*4'A/*4'F*4'D/*{8,A*6''C*6''C*8''C*8''C}/*4''D*{8-}/*
Incipit / Full Text: 
Marsz do pochodu Konika Zwierzynickiego