Kolberg 05 / K0074

  
Song navigation:
  

@2/4$xF 4''D*{8'B*8'G}/*4'A*{8'F*8'D}/*4''D*{8'B*8'G}/*4'A*{8'F*8'D}/*{8'G*8'A*8'B*8x''C}/*4''D*4''D/*4'G*{8'B*8''D}/*{8''D*8x''C*}4'A/*4'G*{8'B*8''D}/*{8''D*8x''C*}4'A/*4'G*4'B/*4''D*4''G/*{8''C*8'B*}4'A/*2'G/*
Incipit / Full Text: 
Hej bracia czy wy spicie