Kolberg 01 / K0005y

  
Song navigation:
  

@4/4$xFCG {8n''C*8'B*8n''C*8''E*}4n''G*4n''C/*{8'B*8''D*8n''G*8n''F*}4''E*4n'G/*{8'A*8'B*8n''C*8''D*}4''E*4'A/*{8'G*8'B*8''E*8'G*}4'A*4'A/*
Text: 
Jas koniki poil
3 words