Kolberg 01 / K0007z

  
Song navigation:
  

Incipit / Full Text: 
U mojej pani matki wroty zakwitaly dwa rozowe kwiaty